בית המשפט: המשלח הבינלאומי לא שימש כיועץ לענייני מסי יבוא

ציין כי אין זה מחובתה של חברת השילוח לציין בפני היצואן אילו תשלומים יהיה עליו לשלם בעת שהטובין יגיע ליעד שכן היה עליה לספק ליצואן שירותי שילוח ולא שירותי ייעוץ


00:00 ,12.01.2010 מאת: מערכת פורט2פורט

ציין כי אין זה מחובתה של חברת השילוח לציין בפני היצואן אילו תשלומים יהיה עליו לשלם בעת שהטובין יגיע ליעד שכן היה עליה לספק ליצואן שירותי שילוח ולא שירותי ייעוץ
 
מאת עו"ד גיל נדל, מורן שמילוביץ
 
הגם שמדובר בתביעה על סכום כסף קטן, והגם שמדובר בערכאה נמוכה, לפסק דינו של בית משפט השלום ברמלה קיימת חשיבות רבה בנוגע להיקף השירותים הניתנים על ידי המשלח הבינלאומי ללקוחו.
 
סיפור המקרה פשוט למדי: יצואן (ללא ניסיון קודם) פנה לחברת שילוח בינלאומי וביקש ממנה לטפל ביצוא טובין לגרמניה. עם הגעת הטובין לגרמניה נדרש היצואן לשלם את מסי היבוא - מע"מ ומכס. היצואן סירב לשלם את המכס, בטענה כי חברת השילוח הטעתה אותו לחשוב כי תשלומי המכס (אך לא המע"מ) כלולים בתוך הצעת המחיר שהוציאה חברת השילוח. בינתיים, צברו הטובין עלויות אחסנה בגרמניה, ולבסוף, בהסכמת היבואן, ועל מנת להקטין את העלויות, הוחזרו הטובין לישראל.
 
חברת השילוח תבעה את היצואן בגין תשלום הוצאות ימי האחסנה בנמל והוצאות יבוא המשלוח חזרה לארץ, בסך של 2,329 שקל. השאלה שנידונה בבית המשפט האם היצואן הפר את ההסכם בין הצדדים, בעת שלא הסכים לשאת בעלויות הכרוכות בקבלת הטובין בגרמניה ולפיכך עליו לשאת בהוצאות שנגרמו לחברת השילוח בשל כך, או שמא זכאי היה היצואן לבטל את ההסכם עקב הטעיה, ולא לשאת בכל עלות שנגרמה לחברת השילוח בשל כך?
 
בית המשפט קיבל את עמדת המשלח הן במישור העובדתי והן במישור המשפטי. ראשית, בית המשפט קבע כי עדותם של עובדי חברת השילוח - כי הובהר ליצואן שעליו לשאת עלות מלוא מסי היבוא ולא רק המע"מ - הינה מהימנה ולא נסתרה באופן כלשהו על ידי היצואן. בית המשפט גם ציין כי היצואן נמנע מלהביא לעדות עד רלבנטי – דבר שפועל לחובתו של היצואן.
 
במישור המשפטי ציין בית המשפט, גם אם לא באופן פסקני, כי אין זה מחובתה של חברת השילוח לציין בפני היצואן אילו תשלומים יהיה עליו לשלם בעת שהטובין יגיעו לגרמניה, שכן חלקה על פי ההסכם היה לספק ליצואן שירותי שילוח ולא לתת לו שירותי ייעוץ. עוד נקבע, כי על היצואן, אשר הודה כי זו הפעם הראשונה בה ביקש לייצא סחורה לחו"ל, לערוך בדיקות יסודיות להבנת מכלול ההוצאות בעסקה מסוג זה, ולא להסתמך על דברי חברת השילוח בעניין זה.
 
תא"מ 1353/09 דוד יחזקאל ובניו בע"מ נ' מיקי גבריל, פס"ד מיום 4.1.2010. לחברת השילוח – עו"ד אילן אהרוני (ותודתנו נתונה לו על העברת פסק הדין לעיוננו)).
 
הערת פרשנות קצרה: האבחנה בין שירותי שילוח ועמילות מכס לשירותי יעוץ בסחר בינלאומי - משמעותית. לא אחת טוענים יבואנים / יצואנים כלפי משלחים כי היה עליהם ליידע אותם אודות עניינים שונים הנוגעים לעסקת הסחר הבינלאומי. כך, למשל, נדונה בעבר ובהרחבה השאלה האם חלה חובת על סוכן מכס להזהיר את היבואן מפני אפשרות של פסילת תעודות מקור שמסר היצואן ליבואן. לפיכך, ראוי בהחלט להגדיר במסגרת הצעת המחיר מהם השירותים הנכללים בה.
 
האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי. עו"ד גיל נדל עוסק בדיני יבוא ויצוא, מסים עקיפים, דיני סחר חוץ, הובלה ושילוח בינלאומי וקניין רוחני. ניתן להוריד מאמרים נוספים פרי עטו של עו"ד גיל נדל באתר האינטרנט:  www.nadel-law.co.il