בית המשפט העליון מאשר: ביטוח open cover אינו "צ'ק פתוח"

מכולה המכילה עץ נפלה לים עקב סערה, אולם חברת הביטוח טענה שהיבואנים היו מבוטחים חדשים והיה צורך ליידע בדבר זהותם ולמסור פרטים אודות המטען, בכדי לבדוק את העבר הביטוחי שלהם, וכל זאת לא נעשה


00:00 ,10.09.2013 מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד עומר וגנר

לאחרונה, דחה בית המשפט העליון ערעור שהוגש על ידי שני יבואני עץ על החלטת בית המשפט המחוזי בחיפה, לפיה נדחתה תביעתם נגד הביטוח בין משלוח שניזוק.

הסיפור נוגע למכולה של עץ שנפלה למים עקב סערה בלב ים, דבר שגרם לסחורה להינזק. היבואנים טענו בשלוש ערכאות כי הביטוח מכסה את הנזק אך טענותיהם נדחו, לאחרונה גם בבית המשפט העליון.

עובדות המקרה וטענות הצדדים:

יבואני העץ ייבאו לישראל מכולות ובהן מוצרי עץ מספק בסין. לטענתן, רכשו פוליסת ביטוח לביטוח המטען כולו, בדרך של הכפפת המטען לפוליסת ביטוח נמשכת (open cover) שנרכשה על ידי סוכן שילוח מחברת הביטוח.

על מנת לשנע את המטען מסין לישראל, הפקידו שתי החברות את המטען בידיה של חברת ספנות זרה.

חברת הספנות העמיסה את המטען של מוצרי העץ על ספינה שהפליגה מנמל Qingdao בסין בדרכה לישראל, אך לרוע המזל, הספינה נקלעה לסערה בלב ים ומכולות רבות נפחלו למים. כאשר נימשו המכולות מן המים, התברר כי מטען לבידי העץ של החברות הינו במצב של Total Loss.

לטענת החברות המייבאות, היה על הביטוח לשפותן בגין הנזק, כאשר נזקי היבואן הראשון עומדים על כ-63,000 ש"ח, ושל השני על כ- 192,000 ש"ח.

חברת הביטוח סירבה לשפות את היבואנים וטענה כי הם רכשו את פוליסת הביטוח רק לאחר קרות הנזק למטענים, ומדובר במרמה שמטרתה לזכות בתגמולי הביטוח שלא כדין. חברת הביטוח הודתה כי מדובר בביטוח open cover, אך טענה שלא מדובר ב"צ'ק פתוח", וכי מכיוון שהיבואנים היו מבוטחים חדשים, היה צורך ליידע את הביטוח בדבר זהותם, ולמסור פרטים אודות המטען, על מנת שחברת הביטוח יבדוק את העבר הביטוחי שלהם, וכל זאת לא נעשה. לכן, נטען כי בכל מקרה, אין תחולה לפוליסה בשל אי-גילוי מתאים.

היבואנים טענו כי מסרו הודעה לחברת הביטוח עוד לפני שידעו על קרות הנזק.

בתי המשפט השלום והמחוזי דחו את תביעת היבואנים, ולאחרונה הכריע בית המשפט העליון בנושא.

פסיקת בית המשפט העליון:

בית המשפט העליון קבע כי היה על היבואנים להוכיח בבתי המשפט הנמוכים מתי נעשה הביטוח, והאם בעת ביצועו ידעו היבואנים על הנזק ועל היקפו, וכל אלה שאלות שלא קיבלו מענה בבתי המשפט הנמוכים.

בית המשפט העליון הוסיף כי למרות שמדובר בפוליסת ביטוח "פתוחה" אין הדבר מפחית מחשיבות המועד שבו נעשה הביטוח. בית המשפט העליון העיר כי למרות שפוליסה כזו עשויה להיות שונה מפוליסות אחרות, במקרה הספציפי הנ"ל מדובר בביטוח ראשון של היבואנים אצל אותה חברת ביטוח, ולכן היה עליהם למסור פרטים מזהים לחברת הביטוח אודות זהותם, עברם הביטוחי, סוג המטען, אופן ההובלה ועוד, ולא הוכח כי פרטים אלה נמסרו.

לאור זאת, נדחה ערעור היבואנים והם חויבו בהוצאות משפט של 10,000 ש"ח.

יצוין כי התביעה נגד המוביל הימי, חברת הספנות, עוכבה בהחלטה קודמת בשל תניית שיפוט לבית המשפט בטרייסטה, איטליה, ולכן ככל הנראה לא תידון בישראל.

[רע"א 8617/12 לבידי לביא מסחר ושיווק בע"מ ואח' נ' הכשרת היישוב חברה לביטוח בע"מ ואח', החלטה מיום 12.8.13, השופט ניל הנדל. ב"כ הצדדים: ליבואנים- עו"ד מנחם. לחברת הביטוח- עו"ד שפיגלר].

[ההליך במחוזי: ע"א (מחוזי חיפה) 44852-03-11 ניסים פרג'ון 2000 (נ.פ.) בע"מ ואח' נ' הכשרת היישוב חברה לביטוח בע"מ, השופטת שולמית וסרקרוג, פסק-דין מיום 25.10.12]* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.

 

* עו"ד גיל נדל מתמחה בדיני יבוא, יצוא, הובלה ושילוח וסחר בינלאומי, והוא עומד בראש תחום יבוא ויצוא וסחר בינלאומי במחלקת המסים במשרד גולפרב זליגמן ושות'. לפרטים ומידע: Gill.Nadel@goldfarb.com