בית המשפט העליון: עיכוב הליכים נגד KIA העולמית

בתביעה בסך 100 מיליון שקל שהוגשה נגד יצרנית המכוניות קבעו שהליך הבוררות יתברר בדרום קוריאה ולא בישראל


00:00 ,04.07.2012 מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד עומר וגנר

בסכסוכים העוסקים בסחר בינלאומי והכוללים צדדים ממדינות שונות, מתעוררת תמיד שאלת מקום השיפוט. כל צד, מטבע הדברים, מבקש להגן על עצמו. לשם כך, בדרך כלל, טוען כל צד שבית המשפט במדינתו הוא המוסמך לדון בסכסוך.

אחת הטענות הידועות בנושא, היא "הליך תלוי ועומד". כלומר, צד שנתבע שלא במדינתו, עשוי להעלות טענה כי במדינתו (או במדינה אחרת) כבר החל הדיון באותו הסכסוך, בין בבית משפט ובין בהליך בוררות. לפי הטענה, במצב כזה, ראוי לאפשר לפורום שכבר החל לדון להיות היחיד שידון בסכסוך על מנת למנוע פסיקות סותרות באותו נושא.

לאחרונה הכריע בית המשפט העליון בסכסוך בין חברת KIA העולמית לבין מפיצים שלה בישראל.

חברת קוריאה מוטורס, המצויה בבעלות חברת סוכנות מכוניות לים התיכון, היתה המפיצה הבלעדית של מכוניות KIA בישראל. קוריאה מוטורס טענה שהיצרנית מקוריאה העבירה שלא כדין את זכות ההפצה בישראל לחברות טלקאר מוטורס וריי מוטורס, ותבעה פיצויים בסכום של למעלה מ-100 מיליון שקל מ-KIA וגם מהמפיצים הישראליים החדשים. בנוסף, גם חברת האם, סוכנות מכוניות לים התיכון, הגישה תביעה נגד KIA.

חברת KIA העולמית ביקשה מבית המשפט שלא לדון בסכסוך, לאור תניית בוררות שהופיעה בהסכם, לפיה הסמכות היא למוסד בוררות בסיאול, דרום קוריאה. ביחסים שבין KIA לבין חברת האם (סוכנות מכוניות לים התיכון) לא היתה תניית בוררות, אך KIA טענה שמן הראוי שגם סכסוך זה יוכרע בקוריאה.

המפיצים הישראלים טענו בתגובה כי אם הסכסוך יידון בקוריאה, מדובר במצב של "הליך תלוי ועומד" בקוריאה ואין טעם לפצל את הדיון. כן נטען, שמן הראוי שגם התביעה נגדם תידון בקוריאה.

בשנת 2009 החליט בית משפט מחוזי לקבל את טענות KIA, אך לדחות את טענות המפיצים הישראליים. לאחרונה אימץ בית המשפט העליון את קביעת המחוזי בנושא. הרכב שופטים שכלל את השופטים ריבלין, רובינשטיין וג'ובראן, קבע שההסכם כולל תניית בוררות ברורה, המעניקה סמכות ייחודית למוסד בוררות בקוריאה.

ביחסים שבין KIA לבין חברת האם של קוריאה מוטורס (סוכנות מכוניות לים התיכון) נפסק שחרף אי קיומה של תניית בוררות, עושה רושם שכוונת הצדדים היתה שכל סכסוך ביניהן יוכרע גם הוא בקוריאה.

שופטי העליון ציינו כי החוזה שבין סוכנות מכוניות לים התיכון לבין KIA אינו שלם וחסר בפרמטרים רבים, אותם נדרש בית המשפט להשלים על פי אומד דעת הצדדים. כלומר, בית המשפט קבע שתניית הבוררות שבין KIA לקוריאה מוטורס מתקיימת בהיעדר כתב גם בין KIA לסוכנות מכוניות לים התיכון, וזאת משום שהציפייה הסבירה של KIA היתה שכל תביעה נגדה תוגש רק בקוריאה.

בית המשפט דחה את טענות המפיצים הישראליים החדשים של KIA, כי במצב כזה, מן הראוי שגם התביעה נגדם תידון בקוריאה, בשל "הליך תלוי ועומד" שם.

בית המשפט ציין כי לא הוכח שהחל עד כה הליך כלשהו בקוריאה, ובכל מקרה, מדובר בהליך של בוררות ולא הליך בבית משפט, ולכן ספק אם ההלכה הנוגעת ל"הליך תלוי ועומד" חלה כאן. בית המשפט הוסיף, כי לתובעת, קוריאה מוטורס, מגיע יומה בבית המשפט, ולא ראוי שהתביעה נגד גורמים ישראליים (המפיצים החדשים) תידון מחוץ למדינת ישראל.

שופטי העליון חייבו את המפיצים הישראליים החדשים בתשלום הוצאות משפט בסך 40 אלף שקל. חברת סוכנות מכוניות לים התיכון חויבה בתשלום הוצאות משפט בסך 30 אלף שקל.

 
 
 

______________

* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.

 

* עו"ד גיל נדל הכותב הינו עורך דין העוסק בדיני יבוא ויצוא, מסים עקיפים, דיני סחר חוץ, הובלה ושילוח בינלאומי וקנין רוחני, ומשמש כיועץ המשפטי של לשכת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים – תל אביב. ניתן להוריד מאמרים נוספים פרי עטו של עו"ד גיל נדל באתר האינטרנט:www.nadel-law.co.il