בית המשפט: יש לחשוף פרוטוקולים של ועדות חוק מסים עקיפים

לאחרונה ניתנה על ידי בית משפט השלום בירושלים החלטה המורה לרשות המכס לחשוף פרוטוקולים והחלטות של ועדת מסים עקיפים שניתנו בתיקים של יבואנים אחרים


00:00 ,12.02.2008 מאת: מערכת פורט2פורט

לאחרונה ניתנה על ידי בית משפט השלום בירושלים החלטה המורה לרשות המכס לחשוף פרוטוקולים והחלטות של ועדת מסים עקיפים שניתנו בתיקים של יבואנים אחרים
 
באותו מקרה דובר בשני יבואנים שפנו לרשות המכס קבלת פטור מתשלום מסי יבוא לפי סעיף 3 לחוק מסים עקיפים, ובקשתם נדחתה. במסגרת ההליכים המקדמיים בפני בית המשפט, ביקשו היבואנים, באמצעות ב"כ הח"מ (עו"ד גיל נדל ועו"ד רותם וירניק), לעיין בהחלטות ובפרוטוקולים של ועדת מסים עקיפים שדנו במקרים אחרים שיש להם זיקה למקרה שנדון בתביעה.
 
לטענת היבואנים, באותם החלטות ופרוטוקולים נקבע כי היבואן שם עמד בתנאי סעיף 3 לחוק מסים עקיפים, והחלטות ופרוטוקולים אלו משליכים באופן ישיר על העניין הנדון בתביעה.
 
היבואנים גם ציינו כי אין להם התנגדות כי מההחלטות והפרוטוקולים ימחקו פרטים מזהים.
 
בית המשפט קיבל את עמדת היבואנים והורה לרשות המכס לחשוף את ההחלטות והפרוטוקולים, לאחר מחיקת הפרטים המזהים מהם. בית המשפט ציין כי לא ניתן לומר שאין מדובר במסמכים רלבנטיים, וכי עיון בהם לא יועיל ליבואנים. עוד קבע בית המשפט כי גם אם מדובר בהשקעה רבה מצד רשות המכס במחיקת הפרטים המזהים, עדין יש לחשוף את החומר, בכפוף לפסיקת ההוצאות הכרוכות במחיקת הפרטים. (בש"א 4350/07, החלטה מיום 6.2.08).
 
פסיקה זאת מצטרפת לשורה של החלטות שניתנו בערכאות שונות, ושצידדו בחשיפת מידע לטובת היבואן הפונה. היבואנים / הפונים יוצגו על ידי משרדנו, והנה השורה התחתונה של החלטות אלו:
 
בת.א. 42687/03 בעניין עו"ד גיל נדל נ' פולדיאן יעקב ומנהל המכס ומע"מ, קבע בית משפט השלום בתל אביב כי הציבור רשאי לעיין בתיק מכס שהתנהל בדלתיים פתוחות.
 
בבש"א 1632/06 חייב בית המשפט המחוזי בירושלים את רשות המכס למסור ליבואן מידע אודות סיווג מוצרים מיובאים, לרבות מוצרים שיובאו על ידי יבואנים מתחרים, תוך שדחה את טענת החסיון שנטענה על ידי רשות המכס. בקשת רשות ערעור של רשות המכס על החלטה זאת עדין תלויה ועומדת.
 
בבש"א 1198/07 הורה בית המשפט השלום בבית שמש לרשות המכס להשיב על מספר שאלות שהציג לה יבואן, במסגרת תביעה לקבלת סעד הצהרתי בענייני סיווג וחוק מסים עקיפים. בין היתר, נדרשה רשות המכס לספק מידע בעניין סיווגם של חיישני חמצן שיובאו על ידי יבואנים בחמישה מקרים שונים.
 
ובעניין קרוב (מס הכנסה), קבע בית המשפט עליון כי "באותם מקרים בהם אכן קיים חשש שאין בידי בעל דין אפשרות גישה לחומר הגולמי המצוי בידי הרשות, יכול - ואף צריך - בית המשפט לעיין במסמכים ולבחון האם ניתן להגיע לפתרון מידתי, יצירתי, שיאפשר שמירה מלאה על האינטרסים שביסוד החיסיון, וזאת תוך מסירת אותם פרטי מידע שראוי למסרם". (רע"א 7867/06, הנישום יוצג ע"י עו"ד ביין וריבש).
 
* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.
 
* עו"ד גיל נדל עוסק בדיני יבוא ויצוא, מסים עקיפים, דיני סחר חוץ, הובלה ושילוח בינלאומי וקנין רוחני. ניתן להוריד מאמרים נוספים פרי עטו של עו"ד גיל נדל באתר האינטרנט: 
www.nadel-law.co.il