בית משפט הציב רף גבוה בפני יבואנים להוכיח אי "גלגול" תשלום מכס

שתי חברות מקבוצת ויטה פרי טענו ששילמו מכס שלא כחוק, מאחר ולא התקבל אישור של ועדת הכספים של הכנסת על העלאה של שיעור המכס


00:00 ,23.02.2012 מאת: עו"ד גיל נדל, אביטל וישנבסקי

בית משפט השלום בירושלים דחה תביעה שהגישו שתי חברות נגד רשות המכס, בקובעו שהן "גלגלו" את המכס בעת מכירת הטובין. אולם החברות לא שולמו בתשלום הוצאות משפט, מאחר ונקבע כי המכס נגבה בחוסר סמכות ונותר בידי המדינה.

מדובר בפסק דין שיקשה את חייהם של היבואנים, בהציבו רף גבוה מאד להוכחת אי גלגול המס. נחמתם העיקרית של היבואנים היא שמדובר בפסק דין של ערכאה נמוכה, שאינו מהווה הלכה מחייבת או מנחה.

מכתב התביעה עולה ששתי חברות בקבוצת ויטה פרי הגליל שילמו מכס בסך כולל של 1.6 מיליון שקל בגין יבוא פסטה ותירס.

יצוין שכל העלאה של שיעור המכס מחייבת את אישור ועדת הכספים של הכנסת. במקרה זה, החברות טענו כי אישור כזה לא ניתן, ולכן מדובר במכס ששולם ביתר, בניגוד לחוק. החברות טענו עוד כי מאחר ומדובר במכס שנגבה שלא כחוק, אין לדרוש מהן להוכיח כי לא "גלגלו" את המכס. החברות טענו כי יש הבדל בין מכס שנגבה כחוק, אך בשיעור גבוה יותר (למשל בשל מחלוקת סיווג), לבין מכס שלא נגבה כחוק.

בית משפט השלום בירושלים דחה את הטענה וחייב את החברות להוכיח כי לא גלגלו את המכס. כלומר, כי המכס ששולם לא נכלל במחיר ששילמו הקונים. על סוגייה זו התנקדה המחלוקת בבית המשפט.

החברות הציגו דו"חות כספיים, המצביעים על הפסד תפעולי. הן טענו כי בשוק כה תחרותי, לא היה באפשרותן לגלגל את המכס.

השופט שנעון פיינברג החליט למנות מומחה מטעמו, שיבחן, על פי נתוני החברות, אם גולגל המכס, או לא. המומחה קבע כי בשוק בו קיימים יבואנים ויצרן מקומי, המחירים מוכתבים על ידי היבואנים, המבקשים לכסות את כל הוצאותיהם. לכן, סביר שהיבואנים גלגלו את המכס.

המומחה מטעם בית המשפט קבע כי אין די בהוכחת הפסדים תפעוליים כפי שהציגו החברות. הוא קבע כי יתכנו בהחלט סיבות אחרות להפסדים מלבד עניין תשלום המכס.

עוד הוסיף המומחה, כי מאחר וכל החברות בשוק שילמו את המכס באופן שוויוני, מחיר השוק הושפע גם מתשלומי המכס הללו, דבר המחזק את המסקנה כי המכס גולגל.

בית המשפט אימץ את חוות הדעת וציין כי פגיעה ברווחיות או הפסדים לא מוכיחים בהכרח את אי גלגול המכס, אלא יש לבחון את מבנה השוק הספציפי בהתאם למאפייניו. בית המשפט המשיך וציין כי הפסדים עשויים להיגרם מבעיות תפעוליות בחברה, שלאו דווקא קשורות להטלת מסים.

בית המשפט גם קבע כי בשוק תחרותי, בו כל היבואנים שילמו מכס והתובעות לא ידעו בזמן אמת שהמכס לא חוקי, לא סביר שהמכס לא גולגל.

 

 


_________________________

 

* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.

 

* עו"ד גיל נדל הכותב הינו עורך דין העוסק בדיני יבוא ויצוא, מסים עקיפים, דיני סחר חוץ, הובלה ושילוח בינלאומי וקנין רוחני, ומשמש כיועץ המשפטי של לשכת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים – תל אביב. ניתן להוריד מאמרים נוספים פרי עטו של עו"ד גיל נדל באתר האינטרנט:www.nadel-law.co.il