בעלי יאכטות הרשומות במדינה זרה עשויים לשלם מסים

יאכטה הרשומה במדינה זרה והנושאת דגל זר אשר עוגנת בישראל לתקופה העולה על שלושה חודשים, רואים אותה כיאכטה שיובאה הלכה למעשה לישראל. הואיל וכך, יוטלו עליה מסי יבוא


13:55 ,09.07.2017 מאת: עו"ד גיל נדל, שירלי סטרז'בסקי

רקע: כל מדינה מנהלת את אופן רישום כלי השייט באופן הקבוע בחוקיה ותקנותיה, ותשלום המסים נקבע לפי מקום הרישום של כלי השייט. ישנה הסכמה בדינים בינלאומיים לפיה כלי שייט אינם יכולים להחזיק ברישום כפול, דהיינו כל כלי שייט יהיה רשום במדינה אחת ויהיה כפוף לדינים של אותו לאום. כלי שייט הנושא דגל של לאום מסוים, מצביע על רישומו באותה המדינה, גם אם ההשתייכות של בעליו לאותו הלאום היא שונה. שיקולים רבים משפיעים על הבחירה במקום רישום כלי השייט, ביניהם שיקולי מס. 

 

מסי היבוא על כלי שייט זרים בישראל - ישראל אישרה את ההסכמה בדבר איסור החזקת רישום כפול בחוק הספנות (כלי שייט), התש"ך-1960, לפיו כל כלי שייט בבעלות אזרח ישראלי או בבעלות חברה הרשומה בישראל או בבעלות חברה זרה, שיותר מ-50% ממניותיה בבעלות אזרח ישראלי השוהה בישראל, חייבת להירשם במרשם כלי השייט.

 

ישראלים רבים רושמים את כלי השייט שבבעלותם במדינה זרה, על מנת לחסות תחת חוקי המס המקלים של אותה מדינה. אותם ישראלים אינם מודעים לכך, שרישום כלי השייט במדינה זרה אינו משחרר אותם מדיווח לרשויות המס ותשלום מסים בגין יבוא בפועל של כלי השייט. כלי שייט בעל רישום זר יכול לשהות בתחומי מדינת ישראל לתקופה של שלושה חודשים, חזקה היא שכלי שייט השוהה לתקופה ארוכה מזו, יובא לישראל ויהא עליו לשלם מסי יבוא כחוק (מע"מ, מכס ו/או מס קנייה). מכאן, שמס על יבוא כלי שייט בישראל יוטל גם על כלי שייט הרשומים במדינה זרה.

ההתפתחויות האחרונות - בשבועות האחרונים רשות המסים פועלת לשם מציאת אותם יאכטות העוגנות בישראל תחת סטטוס כלי שייט זר אך בפועל מוכרות על ידי רשות המסים כיאכטה שיובאה לישראל.

 

סעיף 40 לפקודת הנמלים (נוסח חדש), תשל"א-1971 קובע כי מנהל נמל לא ירשה את עזיבתו של כלי שייט מהנמל אם לא שוכנע כי שולמו אגרות הנמל, מכס, דמי הסגר ושאר התשלומים עבור כלי השייט. בהתאם להוראות סעיף זה, פורסם לאחרונה מכתב הודעה לציבור בעלי כלי השייט בנושא אכיפת החבות במס.

 

בתוכן ההודעה נקבע, כי על בעלי יאכטות המעוניינים לצאת מתחומי מדינת ישראל להנפיק אישור יציאה לחו"ל, המצביע על חבות תשלום מסי היבוא כחוק. במסגרת תהליך קבלת אישור היציאה לחו"ל, על בעל היאכטה להודיע לרשות המס שלושה ימים לפני היציאה לחו"ל. הודעה מוקדמת זו, מאפשרת לרשות המס לבחון את נסיבות הגעת היאכטה לתחומי ישראל ואת אפשרות הטלת מסי היבוא בגין יבוא בפועל.

 

בהתאם לאמור, יאכטה הרשומה במדינה זרה והנושאת דגל זר, העוגנת בישראל לתקופה העולה על שלושה חודשים, רואים אותה כיאכטה שיובאה הלכה למעשה לישראל. הואיל וכך, יוטלו מסי יבוא הכוללים מכס בשיעור 12% ומע"מ בשיעור 17%. מס הקנייה בשיעור 15% יוטל במקרים בהם היאכטה הינה בעלת מאפיינים מסוימים המפורטים בצו תעריף המכס.

 

לאחרונה הוגשה בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד רשות המסים ומשרד התעשייה, בבקשה לביטול הליכי הגבייה הפסיביים לשם גביית המע"מ ומס הקנייה. לטענת בעלי היאכטות, רשות המסים אינו יכולה לגבות את מסי היבוא לאור התיישנותם ואין זה מן הצדק כי תפעל לגבייה זו אשר לא הייתה נהוגה במועד הבאת יאכטות אלו לארץ. כמו כן טוענים כי בדיקות אלו מעכבת את בעלי היאכטות המעוניינים לצאת מהארץ מיידית. הודעת רשות המסים לא פורסמה במסגרת נוהל רשמי של רשות המסים, אולם ניתן להבחין בהשפעתה הרבה על בעלי היאכטות זרות אשר יאלצו לשלם בגינן, שלא במתוכנן, מסי יבוא כחוק הישראלי.

 

 

 

 

 

* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.

* עו"ד גיל נדל מתמחה בדיני יבוא, יצוא, הובלה ושילוח וסחר בינלאומי, והוא עומד בראש תחום יבוא ויצוא וסחר בינלאומי במחלקת המסים במשרד גולפרב זליגמן ושות'. לפרטים ומידע: Gill.Nadel@goldfarb.com