גונב מגנב אינו פטור

בית משפט השלום בחיפה קבע כי לא התקיימו "תקנות השוק", כטענת חברה ישראלית, שטענה שרכשה מכולה מצד שלישי, והורה להשיב את המכולה לבעליה החוקיים, חברת ספנות זרה


00:00 ,22.04.2012 מאת: עו"ד גיל נדל, ליאור מנשרוף

בית משפט השלום בחיפה קיבל תביעה של חברת ספנות זרה, שטענה שחברה ישראלית רכשה מכולה השייכת לה, בעת שזו היתה מאוחסנת אצל חברה ישראלית נוספת.

חברת ספנות זרה טענה שמכולה שנמצאת בידיה של חברה ישראלית נגנבה ממנה בעת שהיתה מאוחסנת אצל חברה אחרת (צד ג'). לכן דרשה החברה מבית המשפט לקבוע שהיא הבעלים האמיתי של הנכס וכי על החברה הישראלית להחזירה לחזקתה.

מנגד טענה החברה הישראלית שהיא רכשה את המכולה כדין מחברה ישראלית הרשומה בישראל. לטענתה, הרכישה בוצעה בתום לב ועבור תמורה, לכן הבעלות על המכולה למעשה עברה אליה מכוח "תקנת השוק".

השופטת אילת גונן דחתה את טענת החברה הישראלית, משום שלא התקיימו התנאים להוכחת "תקנת השוק", אשר מכוחה ביקשה החברה הישראלית לרכוש בעלות במכולה.

לפי "תקנת השוק", אדם יכול לרכוש בעלות על נכס מסוים גם כאשר זה נמכר לו על ידי מי שאינו הבעלים של נכס, וזאת בהתקיים מספר תנאים:

1. הנכס נקנה מאדם שעוסק במכירת נכסים מסוגו של הממכר. לדוגמא, קניית נעליים ממוכר נעליים.

2. העסקה נעשתה במהלך העסקים הרגיל. לדוגמא, בשעות העבודה המקובלות ובמקום ציבורי ולא באופן "מחתרתי".

3. הקונה שילם תמורה ריאלית ביחס לשוויו המלא של הנכס.

4. הקונה קיבל את הנכס לחזקתו.

5. הקונה עשה את כל תהליך הרכישה בתום לב ובלא ידיעה על כך שהנכס נמכר שלא על ידי בעליו האמיתיים.

בית המשפט ייחס חשיבות לכך שהחברה הישראלית שילמה 6,000 שקל + מע"מ עבור רכישת המכולה, סכום המהווה שליש ממחירה הריאלי, דבר המעיד על חוסר תום ליבה של הקונה.

בית המשפט ציין, כי גם הימנעותה של החברה הישראלית מלברר פרטים נוספים הנוגעים לחברה ממנה נרכשה המכולה, גם היא מעידה על חוסר תום ליבה.

כמו כן קבע בית המשפט שהחברה הישראלית רכשה את המכולה מחברה שעיסוקה אינו מכירת מכולות, אלא בתיווך עובדי סיעוד, ולכן תנאי נוסף של "תקנת השוק" אינו מתקיים.

השופטת גונן קבעה שעל החברה הישראלית להחזיר את המכולה לחברת הספנות הזרה בתוך שבעה ימים. בנוסף חויבה החברה בתשלום הוצאות בסכום של 5,000 שקל.

 

 _________________________

 

* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.

 

* עו"ד גיל נדל הכותב הינו עורך דין העוסק בדיני יבוא ויצוא, מסים עקיפים, דיני סחר חוץ, הובלה ושילוח בינלאומי וקנין רוחני, ומשמש כיועץ המשפטי של לשכת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים – תל אביב. ניתן להוריד מאמרים נוספים פרי עטו של עו"ד גיל נדל באתר האינטרנט:www.nadel-law.co.il