הרוכש מגנב לא פטור

תושב ישראל רכש ביבוא אישי מכונית ב.מ.וו מהונגריה, שלאחר הדעתה התברר שהיא גנובה. העליון הורה להשאיר את הרכב בינתיים בידי המשטרה


11:22 ,24.06.2014 מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד טינה קפלן

בית המשפט העליון אישר למשטרה להמשיך ולהחזיק ברכב מדגם ב.מ.וו שיובא מהונגריה (והתברר בדיעבד כגנוב), לשם שימוש בו כראיה בהליך פלילי. בית המשפט פסק כי הגם שבנסיבות העניין נפגעת זכות הקניין של האדם שרכש את הרכב מן היבואן בארץ, הרי שבאיזון שבין הפגיעה בקניינו ובין האינטרס הציבורי הקיים במיצוי החקירה, גובר האינטרס האחרון, בעיקר כאשר אלמנט התפיסה הוא זמני ומוגבל בזמן.

 

את המכונית רכש תושב ישראל, עורך דין במקצועו, לאחר שהרכב יובא קודם לכן ביבוא אישי מהונגריה. דא עקא, במסגרת חקירתה של משטרת ישראל בעניין יבוא וסחר בכלי רכב גנובים ומזויפים מחו"ל, התברר כי הרכב נגנב בהונגריה והוא יובא לישראל כרכב מזויף. יצוין כי הרוכש בישראל אינו חשוד בביצוע עבירה כלשהיא ברכב.

 

לאור הגילוי, ביקשה המשטרה לתפוס את הרכב לצורך עריכת בדיקות בו ומכוח הוראת סעיף 32 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש), התשכ"ט-1969 ("הפקודה"), לשם שימוש בו כראיה במשפט פלילי שעתיד להתקיים.

 

בתגובה, רוכש הרכב הגיש בקשה לבית משפט השלום להחזרתו. בית המשפט הורה על סיום הליך בדיקת הרכב בתוך חמישה ימים ועל החזרתו, תוך חיוב הרוכש בהפקדת ערבות ורישום הערת אזהרה במשרד הרישוי לשם מניעת העברת הבעלות בו.

 

המדינה מצידה ערערה על ההחלטה זו. בית המשפט המחוזי פסק (לאחר שהתיק חזר אל השלום ועלה אל המחוזי בשנית), כי יש לקבל את הערר והורה על המשך תפיסתו של הרכב. רוכש הרכב טען כי הרכב יובא לישראל בשנת 2011 וכי הוא רכש אותו בישראל בסוף שנת 2013. עוד נטען, כי הרכב קיבל רישוי ונמצא על הכבישים כבר מספר שנים ותפיסתו מהווה פגיעה קשה בזכויותיו.

 

בית המשפט העליון דחה את בקשת הרוכש, הן מטעמים דיוניים והן מטעמים לגופו של עניין. מהבחינה הדיונית, קבעה השופטת חיות כי מדובר בבקשה לרשות ערעור בגלגול שלישי, כאשר רשות כאמור ניתנת ככלל "מקום בו עולה מן הבקשה סוגיה בעלת חשיבות משפטית או ציבורית אשר חורגת מעניינם של הצדדים לתיק". בהקשר זה, צוין כי העובדה שהתקבלו בעת היבוא אישורים מאת מוסדות המדינה הרלבנטיים אינה משכנעת, שכן מדובר באישורים שניתנו על בסיס מצג של מרמה.

 

לגופו של עניין נקבע כי אמנם הותרת הרכב ברשות המשטרה פוגעת בזכות הקניין של היבואן תם הלב, אך בנסיבות העניין מדובר בתפיסה שאינה שוללת את קניינו באופן מוחלט, אלא מדובר בתפיסה ראשונה למשך שישה חודשים בלבד וכי "באיזון בין הפגיעה בקניינו של המבקש ובין האינטרס הציבורי הקיים במיצוי הבירור והחקירה של החשדות בפרשה, גובר האינטרס הציבורי".

 

עם זאת, בית המשפט ציין כי המדינה חייבת לפעול לביצוע הבדיקות הנדרשות לקידום ההליך הפלילי בהקדם וללא דיחוי, על מנת שתפיסת הרכב לצרכים אלה לא תתארך מעבר למידה הראויה.


 


 

 

 

* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.

* עו"ד גיל נדל מתמחה בדיני יבוא, יצוא, הובלה ושילוח וסחר בינלאומי, והוא עומד בראש תחום יבוא ויצוא וסחר בינלאומי במחלקת המסים במשרד גולפרב זליגמן ושות'. לפרטים ומידע: Gill.Nadel@goldfarb.com