חברת שליחויות נמצאה אחראית לכסף שנשדד

עובד של החברה נשדד בדרכו לבנק, להפקיד כסף של חברת סוכני מכס. חברת השליחויות טענה שאינה אחראית לכסף. בית המשפט לא הסכים


00:00 ,26.02.2012 מאת: עו"ד גיל נדל, גלעד פז

בית משפט השלום בתל אביב חייב באחרונה חברת שליחויות, שעובד שלה נשדד בדרך לבנק בעת ביצוע הפסקת כסף של חברת סוכני מכס ומשלחת בינלאומית, לשלם את סכום הכסף שנשדד, בתוספת הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד. זאת לאחר שנמצא שלחברת השליחויות נושאת באחריות על הכסף.

מכתב התביעה, שהוגש לבית המשפט, עולה שחברת סוכני מכס ומשלחת בינלאומית ביקשה מחברת שליחויות לבצע עבורה הפקדת מזומן בסך 140 אלף שקל בבנק. לאחר שהשליח נשדד, הגישה החברה תביעה נגד חברת השליחויות וטענה שהיא אחראית לנזק.

בכתב ההגנה ניסתה חברת השליחויות להתנער מאחריותה למקרה, בטענה כי השליח הוצמד באופן בלעדי לשירותה של התובעת, ולכן הוא דווקא נחשב כעובד שלה ולא של חברת השליחויות. טענה זו נדחתה על ידי בית המשפט, שקבע כי יחסי עובד-מעביד התקיימו גם התקיימו בין חברת השליחויות לבין השליח.

האחריות, נטען בכתב התביעה, מוטלת על חברת השליחויות מכוחם של שני חוקים נוספים: חוק השומרים וחוק חוזה קבלנות. באשר לאחריות מכוחו של חוק השומרים, נטען שמכיוון שחברת השליחויות גובה תשלום בעבור ביצוע השליחות, הרי שהיא מוגדרת על פי החוק כשומר בשכר. שומר שכזה נושא באחריות מוגברת למיטלטלין עליהם הוא הופקד וחייב לפצות את בעל המיטלטלין על כל נזק שנגרם להם כאשר היו באחריותו, בסייג של כוח עליון, או אירוע שלא היה ניתן לצפותו. בית המשפט פסק ששוד של שליח בדרכו להפקדת מזומן בסכום גדול הינו אירוע שניתן לצפותו, ולכן חברת השליחויות לא תהנה מהפטור הקבוע בחוק.

ביחס לחוק חוזה קבלנות טענה התובעת כי היות ובין הצדדים נכרת חוזה למתן שירותים, היא נושאת באחריות. חברת השליחויות טענה מצידה, כי חוק חוזה קבלנות לא חל, היות ולא נחתם בין הצדדים חוזה בכתב. בית המשפט קבע כי לאור הראיות שהוצגו, הוכח שהתקיימה התקשרות בין הצדדים ולכן החוק חל.

השופטת שרון גלר מצאה כי חברת השליחויות נושאת באחריות גם מכוח דיני הרשלנות. זאת מאחר וחברת השליחויות ביצעה ומבצעת עבור לקוחותיה, לרבות התובעת, שליחויות של העברת והפקדת כספים כדבר שבשגרה, למרות שבתחילה הוכחשה עובדה זאת. עוד נמצא, כי הנתבעת מבצעת שליחויות אלו מבלי לנקוט באמצעי אבטחה מיוחדים ובתעריף רגיל.

בסופו של דבר פסקה השופטת גלר כי חברת השליחויות נושאת באחריות מלאה להפסד הכספי שנגרם לחברת סוכני המכס והמשלחת הבינלאומית בשל השוד. אי לכך, היא חויבה לשלם סכום של כ-140 אלף שקל בתוספת הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסך 15 אלף שקל.

_________________________

 

* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.

 

* עו"ד גיל נדל הכותב הינו עורך דין העוסק בדיני יבוא ויצוא, מסים עקיפים, דיני סחר חוץ, הובלה ושילוח בינלאומי וקנין רוחני, ומשמש כיועץ המשפטי של לשכת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים – תל אביב. ניתן להוריד מאמרים נוספים פרי עטו של עו"ד גיל נדל באתר האינטרנט:www.nadel-law.co.il