חוסרים, לא מחסור

בית משפט השלום בתל אביב דחה בקשה של חברת תעופה לסלק תביעה שהגישה נגדה חברת ביטוח בשל נזק שנגרם למטען


13:01 ,30.11.2015 מאת: עו"ד גיל נדל, אוהד קריאף

בית משפט השלום בתל אביב דחה בקשת חברת תעופה לסלק תביעה נגדה על הסף של תביעה של חברת ביטוח בגין נזק שנגרם למטען בהובלה אווירית. סכום התביעה הועמד על כ-50 אלף שקל.

 

המשלוח המדובר הגיע ליעדו, אך התגלו בו חוסרים. חברת הביטוח פיצתה את המבוטח, נכנסה לנעליו ותבעה את חברת התעופה וחברות נוספות בשרשרת ההובלה.

 

חברת התעופה ביקשה לסלק על הסף את התביעה נגדה, כשהיא מתבססת על שני נימוקים עיקריים: במסגרת הנימוק הראשון נטען כי הודעת המחאה של חברת הביטוח נמסרה לחברת התעופה 145 יום לאחר האירוע, כאשר אמנת מונטריאול קוצבת פרק זמן של 14 יום בלבד.

 

לטענת חברת הביטוח, התביעה עוסקת במטען שהתגלו בו חוסרים ולכן פרק הזמן של 14 יום לא חל עליו, משום שפרק זמן זה רלוונטי לנזק ולא למחסור - מטען שלא הגיע. לחילופין נטען כי המחאה הועברה במועד.

 

במסגרת הנימוק השני נטען כי בזמן ההובלה פוליסת הביטוח לא היתה בתוקף, אלא הונפקה רק לאחר הגעת המטען לישראל. לטענת חברת התעופה, זהו חוזה ביטוח רטרואקטיבי, שהונפק בדיעבד ולאחר שכבר הודע הנזק למטען.

 

לחילופין טענה חברת התעופה שהמסמכים שצורפו לתביעה אינם נכונים, וכי ממסמכים הללו עולה כי ההובלה בוצעה בתנאי C.I.F ולכן הספק הזר ולא המוביל הוא האחראי על ביטוח המטען עד למועד הגעתו ליעד. משכך טענה חברת התעופה כי התביעה נגדה נעדרת עילה.

 

באשר לטענה זו, תגובת חברת הביטוח היתה כי בכל הזמנים הרלוונטיים לתביעה היא שימשה כמבטחת של המטען, ומדובר היה בפוליסת הביטוח פתוחה והצהרתית, מכוחה נדרש המבוטח להצהיר על היבוא ולהבטיח כיסוי ביטוחי. המבוטח הצהיר באופן שוטף על כל המטענים המיובאים על ידו בתקופה הרלוונטית.

 

השופטת נועה גרוסמן חזרה על ההלכה המשפטית הידועה, לפיה הליך של סילוק על הסף הוא הליך נדיר, הננקט רק בלית ברירה, רק שהתביעה קנטרנית, טורדנית או חסרת בסיס.

 

במקרה הנוכחי הכריע בית המשפט כי חברת התעופה לא הוכיחה שהתנאים מצדיקים סילוק על הסף בשלב מוקדם.

 

באשר לנימוק הראשון, בית המשפט הכריע כי ניתן לקבל את הפרשנות לפיה מחסור במטען אינו נזק ולכן תקופת 14 יום אינה חלה. כמו כן נקבע כי יש לברר לעומק מתי נמסרה ההודעה לחברת התעופה, כאשר קיימות גרסאות סותרות בשלב מקדמי זה.

 

באשר לנימוק השני, הוכרע כי ההסבר שסיפקה חברת הביטוח לביטוח פתוח שוטף על כל המטענים משביע רצון בשלב זה ואינו מצדיק את סילוק התביעה על הסף.

 

לאור האמור, חויבה חברת התעופה לשאת בהוצאות בסך של 2,500 שקל.

 

 


 

* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.

* עו"ד גיל נדל מתמחה בדיני יבוא, יצוא, הובלה ושילוח וסחר בינלאומי, והוא עומד בראש תחום יבוא ויצוא וסחר בינלאומי במחלקת המסים במשרד גולפרב זליגמן ושות'. לפרטים ומידע: Gill.Nadel@goldfarb.com