כבר לא מתגלגלים

בית המשפט העליון דחה ערעור שהגיש מפיץ צמיגים לאחר שהיצרנית מישלן הודיעה לו על ביטול ההסכם בית המשפט העליון דחה ערעור שהגיש מפיץ צמיגים לאחר שהיצרנית מישלן הודיעה לו על ביטול ההסכם עימו וחתמה עם מפיץ אחר


00:00 ,09.10.2013 מאת: עו"ד גיל נדל, רו"ח עמית זומר

בית המשפט העליון דחה ערעור של מפיץ בלעדי, שהסכם ההפצה עימו בוטל לאחר יותר מ-30 שנות עבודה, היות ובפסק הדין נקבע שההסכם בוטל כדין על ידי היצרן ולכן לא יחויבו המפיצים החדשים בפיצוי.

בשנת 1974 סיכם המפיץ הבלעדי – אשר חברה להפצת צמיגים בע"מ - עם תשלובת הצמיגים העולמית מישלן על הסכם הפצה שאינו מוגבל בזמן. בהסכם נקבעה אופציה לביטולו, בכפוף למתן הודעה כשלושה חודשים מראש. ההסכם היה כמעט בלעדי, שכן מישלן שמרה לעצמה את הזכות לאספקה ישירה של צמיגים לגופים גדולים.

בנוסף, בהסכם ההפצה נקבע כי על המפיץ חל איסור להעביר לצד שלישי את הזכויות הנובעות מהסכם, אלא בהסכמה מראש של מישלן. כמו כן, המפיץ הבלעדי נדרש להודיע למישלן על כל שינוי ארגוני אצלו.

לדברי מסמכים שהוגשו לבית המשפט, במרוצת השנים זיהתה מישלן ירידה חדה במכירות צמיגיה בישראל וכן זיהתה הידרדרות בהתנהלות העסקית של המפיץ. לכן, בתחילת שנת 2006 שלחה מישלן למפיץ, בהתאם להוראות הסכם ההפצה, הודעה על ביטול ההסכם, תוך שסופקה לו הודעה מוקדמת של שישה חודשים, בטענה שהמפיץ לא סיפק את הביצועים הנדרשים לטעמה. בתגובה ביקש המפיץ להעביר את זכויותיו בהסכם לצד שלישי, אולם מישלן סירבה.

המפיץ הגיש תביעה לבית המשפט המחוזי כנגד המפיצים החדשים שמונו על ידי מישלן, וטען שהחברה ניהלה בסתר משא ומתן להחלפתו מול המפיצים החדשים טרם מתן הודעת הביטול. יתרה מכך, המפיץ טען כי המפיצים החדשים היו מעורבים בביטול הסכם ההפצה עימו ואף הביאו לסיכול מכירת מניות המפיץ הבלעדי לצד שלישי. במקביל הוא ניהל הליך בוררות עם מישלן בצרפת.

לאחר בחינת השתלשלות האירועים דחה בית המשפט המחוזי את טענות המפיץ וקיבל את גרסת המפיצים החדשים, כי ביטול ההסכם נעשה בשל "תפקוד עסקי ירוד" וכי המשא ומתן עימם החל רק לאחר מסירת הודעת ביטול ההסכם למפיץ הבלעדי.

בערעור קבע בית המשפט העליון כי אינו רואה מקום להתערב בפסיקת בית המשפט המחוזי, בשל העובדה כי לא הוכח שלמפיצים החדשים היתה השפעה כלשהי על מישלן בנוגע לביטול הסכם ההפצה עם המפיץ הבלעדי. בנוסף, העובדה כי מישלן הודיעה למפיץ הבלעדי על ביטול ההסכם כשישה חודשים מראש, למרות שההסכם חייב למתן הודעה מראש של שלושה חודשים, מעידה על תום לב בהתנהלותה.

לכן נדחה ערעור המפיץ הבלעדי על פסיקת בית המשפט המחוזי. בית המשפט העליון חייבו בהוצאות משפט בסכום כולל של 40 אלף שקל.* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.

 

* עו"ד גיל נדל מתמחה בדיני יבוא, יצוא, הובלה ושילוח וסחר בינלאומי, והוא עומד בראש תחום יבוא ויצוא וסחר בינלאומי במחלקת המסים במשרד גולפרב זליגמן ושות'. לפרטים ומידע: Gill.Nadel@goldfarb.com