לערער על ערעור

נמל חיפה הגיש לבית המשפט העליון בקשה לערער על החלטת המחוזי, שניתנה בערעור, שקבע שאין לנמל סמכות חוקית לגבות אגרות רציף רטרואקטיבית


00:00 ,17.06.2012 מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד עומר וגנר

תחום גביית אגרות הרציף מסוכני המכס על ידי הנמלים רעש וגעש בשנה האחרונה וחלו בו התפתחויות רבות. לפני כחודשיים ניתן בערעור פסק דין בבית המשפט המחוזי בחיפה, בו נקבע כי אין לנמל חיפה סמכות חוקית לגבות אגרות רציף באופן רטרואקטיבי מסוכני מכס כשמתבצע תיקון בדיעבד של ערך הטובין.

פסק דין זה בא בהמשך למגמה שהחלה בחודש נובמבר 2011, אז תוקנה פקודת הנמלים ונקבע שרשות הנמלים לא תוכל לגבות אגרות נמל מסוכני מכס באופן רטרואקטיבי כשרשות המכס מתקנת ערך טובין מיובאים באופן רטרואקטיבי (דבר הגורם לחוב בהפרשי אגרות נמל), אלא רק במקרים חריגים, בהם נקבע על ידי בעל סמכות שסוכן המכס סייע ליבואן להתחמק מתשלומי חובה.

בשעה שחשבנו שסיפור זה תם ונשלם, לאחרונה הגיש נמל חיפה בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון, במסגרתה ביקש להפוך את קביעת בית המשפט המחוזי בחיפה מחודש אפריל 2012.

מאחר ופסק הדין שניתן במחוזי היה כבר בשלב של ערעור, אין אפשרות לערער עליו באופן אוטומטי, אלא שיש צורך לבקש רשות לערער, רשות הניתנת במצבים חריגים בלבד.

יצוין שחלק נכבד מבקשות רשות ערעור מסוג זה נדחה על ידי בית המשפט העליון עוד בטרם הוגשה תגובת הצד השני להליך.

במקרה הנוכחי, קבע העליון שבקשת רשות הערעור של נמל חיפה מצריכה תשובה, והורה לחברת דוד יחזקאל ובניו (המשיבה) להשיב לה עד ה-8 ליולי.

 

________________

* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.

 

* עו"ד גיל נדל הכותב הינו עורך דין העוסק בדיני יבוא ויצוא, מסים עקיפים, דיני סחר חוץ, הובלה ושילוח בינלאומי וקנין רוחני, ומשמש כיועץ המשפטי של לשכת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים – תל אביב. ניתן להוריד מאמרים נוספים פרי עטו של עו"ד גיל נדל באתר האינטרנט:www.nadel-law.co.il