מותרים לפיצוח

בית משפט מחוזי בתל אביב דחה ערעור שהגיש המכס, בטענה שצודק יבואן שמקור פיסטוקים הינו מתורכיה. זאת בעוד שהמכס טען שהמקור הוא איראן, שהינה מדינת אויב שאסור לייבא ממנה


00:00 ,18.03.2012 מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד עומר וגנר

בית המשפט המחוזי בתל אביב פסק שמשלוח של פיסטוקים הוא מתוצרת תורכיה ולא מתוצרת איראן. אי לכך, הורה בית המשפט על שחרור המשלוח, בניגוד לעמדת המכס, לידי היבואן הישראלי.

המחלוקת בדבר מקור הייצור של הפיסטוקים התעוררה משום שיבוא סחורה מתוצרת איראן, שהיא מדינת אויב, אסור על פי החוק.

היבואן, חברת מיאל אימפקס, ביקש לשחרר מן המכס בחודש מאי 2009 פיסטוקים מתוצרת תורכיה. המכס תפס את הסחורה וסירב לשחררה, בטענה שמדובר בסחורה מתוצרת איראן, שהיא מדינת אויב שאת תוצרתה אסור לייבא לישראל.

המכס טען ששלח את הסחורה לבדיקה כימית של מכון התקנים, ממנה עלה, בסבירות של 99%, שמדובר בסחורה מתוצרת איראן. המכס טען עוד כי שלח את הממצאים למכס בארצות הברית, לצורך השוואה לנתונים אחרים, לפי תכולת המתכות בפיסטוקים. לטענת המכס, הממצאים תמכו בכך שמדובר בתוצרת איראן. בנוסף טען המכס שפנה למכס התורכי בניסיון לאמת את המקור, אולם לא קיבל תשובות מספקות.

מנגד הציג היבואן את הסכם הרכישה עם הספק התורכי וכן אישור מטעם משרד החקלאות התורכי בדבר מקור הסחורה. היבואן טען שבדיקות המכס, כמו בדיקת מכון התקנים והבדיקה האמריקאית, מתבססות על סטטיסטיקות והן אינן אמינות ולא מסוגלות לקבוע את מקור המוצר.

עוד טען היבואן שלתורכיה ולאיראן גבול משותף ופיסטוקים הגדלים באדמת תורכיה, בקרבת הגבול האיראני, עשויים להיות בעלי מאפיינים דומים לאלה הגדלים באיראן.

ב-2010 קיבל בית משפט השלום בתל אביב את עמדת היבואן, אך המכס לא השלים וערער על פסק הדין. בערעור קבעו השופטים יצחק ענבר, יהודית שבח ושאול שוחט מבית המשפט המחוזי שמסקנות בית משפט השלוםהן נכונות. בית המשפט העיר כי גם אם היבואן לא הציג תעודת מקור, המעידה שמדובר במקור תורכי (תעודה המאפשרת פטור ממכס), הדבר לא מונע ממנו אפשרות להוכיח את המקור בדרכים אחרות, כפי שעשה. בית המשפט ציין כי די בתעודות שהציג היבואן, כמו אישור משרד החקלאות והסכם הרכישה עם הספק.

בית המשפט התייחס גם לכך שהמומחה מטעם המכס, שביצע את הבדיקה הסטטיסטית בארה"ב, לא הגיע לתת עדות בבית המשפט והטיל את האשמה על כך על המכס עצמו.

_________________________

 

* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.

 

* עו"ד גיל נדל הכותב הינו עורך דין העוסק בדיני יבוא ויצוא, מסים עקיפים, דיני סחר חוץ, הובלה ושילוח בינלאומי וקנין רוחני, ומשמש כיועץ המשפטי של לשכת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים – תל אביב. ניתן להוריד מאמרים נוספים פרי עטו של עו"ד גיל נדל באתר האינטרנט:www.nadel-law.co.il