מחסן מטען אווירי יפצה יבואן בגין סחורה שנגנבה

בית המשפט פסק שמחסן מטען אווירי אינו מוביל אווירי או סוכן, ואי לכך הוא נושא באחריות בנוגע לטובין שנגנבו מהמחסנים


00:00 ,21.11.2013 מאת: עו"ד גיל נדל, אור כהן-ששון

בית משפט השלום בתל אביב קיבל את תביעתו של יבואן נגד עובד חברת בלדרות אקספרס בגין גניבת מטען, כשאחריות מופחתת הוטלה גם על חברת הבלדרות וגם על מחסן מטען אווירי.

טענתה של ממן כי דינה כדין מוביל אווירי (חברת תעופה) ולכן היא זכאית להגנות שבאמנות הבינלאומיות- נדחתה.

היבואן ביקש לייבא מאנגליה רכיבים אלקטרוניים לציוד מחשבים. המשלוחים בוטחו על ידי חברת ביטוח, אלא בזמן שאלו היו מאוחסנים במחסני המטען האווירי, הם נגנבו על ידי עובד של חברת בלדרות אקספרס בטרם סופקו ליבואן.

לאור גניבת המשלוחים והנזק שנגרם בשל כך, הגישו היבואן והמבטחת תביעות נגד חברת בלדרות האקספרס בישראל והחברה הגלובלית, עובד החברה שהואשם בגניבת המטען והמחסן האווירי.

לאחר הרשעת העובד בגניבה, קבע בית המשפט קבע שהוא זה שיישא בתשלום מלוא סכום הנזק. לגבי יתר הנתבעים, נקבע כי יש לראותם כ"מוביל אווירי, או סוכנו", על פי אמנת ורשה, ולכן הם יישאו יחדיו בתשלום פיצוי מוגבל, כקבוע באמנה, בגובה של 1,200 דולר ליבואן ולמבטחת.

היבואן והמבטחת ערערו על פסק הדין, וטענו כי שגה בית המשפט בהתייחסו למחסן המטען האווירי כ"מוביל אווירי, או סוכנו". לדעתן, המחסן אינו מוביל אווירי או סוכן, ועל כן אין לו הזכות ליהנות מהאחריות המוגבלת שמקנה אמת ורשה. הם טענו שיש להטיל על המחסן את מלוא האחריות לנזק.

במסגרת הערעור הפך בית המשפט המחוזי בתל אביב את החלטת בית משפט השלום, וקבע כי מחסן המטען האווירי לא ייחשב למוביל אווירי או סוכנו, ולכן יש מקום לדון בשאלת אחריותו בגין הנזק שנגרם.

בית המשפט תמך את מסקנתו בעצם הגדרתו ותפקידו של מחסן המטען האווירי, כפי שמופיעים בכללי רשות שדות התעופה (פריקת כלי טיס וטעינתם), התשמ"ח-1988, כגוף הקמה ותפעול מסוף בנמל התעופה, ולא כמוביל אווירי, היות והמחסן הוא בעל מעמד מונופוליסטי, המחייב יבואנים לעשות שימוש בשירותיו, והלכה למעשה משמש כידה הארוכה של רשות המכס.

לאור זאת, קבע בית המשפט כי לא ניתן, ואף לא מוצדק, להרחיב את תחולת אמנת ורשה גם לגבי מחסן המטען האווירי, דבר שיקנה לו אחריות מוגבלת לגבי הנזקים הנגרמים בתוך תחומי אחריותו.

בית המשפט המחוזי הורה על החזרת הדיון בעניין גובה הפיצוי לבית משפט השלום, שקבע כי משעה שנקבע על ידי בית המשפט המחוזי כי המחסן לא נכנס בגדר ההגנה הניתנת למוביל האווירי או סוכנו באמנת ורשה, אין מנוס אלא מלבחון את אחריותו מבחינה נזיקית במקרה.

בית משפט מצא כי מחסן המטען האווירי מחויב בפיצוי היבואן והמבטחת, זאת על פי חוק השומרים, התשכ"ז-1967, וכן על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש). בסופו של דבר, נפסק כי המחסן ישלם ליבואן ולמבטחת סכום של 141,853 שקל, וכן 20 אלף שקל בגין שכר טרחה והוצאות משפט.

 

 

 

* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.

* עו"ד גיל נדל מתמחה בדיני יבוא, יצוא, הובלה ושילוח וסחר בינלאומי, והוא עומד בראש תחום יבוא ויצוא וסחר בינלאומי במחלקת המסים במשרד גולפרב זליגמן ושות'. לפרטים ומידע: Gill.Nadel@goldfarb.com