משלח בינלאומי רשאי לעדכן הצעת מחיר שניתנה ללקוח

נדחתה תביעה של יבואן נגד חברת שילוח בינלאומית, בטענה שזו גבתה ממנו כספים מעבר להצעת המחיר הראשונית


11:55 ,19.05.2014 מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד ליאת רוטשילד

בית המשפט לתביעות קטנות בראשון לציון דחה תביעה של יבואן נגד חברת שילוח בינלאומי, לגביה נטען כי היא גבתה ממנו כספים ביתר, מעבר להצעת המחיר הראשונית שניתנה לו. בית המשפט קבע כי הצעת המחיר ניתנה על בסיס עובדות מסוימות, כשבפועל התבררו עובדות נוספות, שגרמו לכך שהיה צורך לתקן את הצעת המחיר.

 

היבואן תבע את חברת השילוח בטענה כי הוא נדרש לשלם סכומים העולים על הצעת המחיר שניתנה לו, וכי הצעת המחיר לא כללה את ההוצאות הנלוות להובלה, כגון סבלות, מס נמל, אחסון וכו', שנגבו בנוסף להצעת המחיר.

 

עוד הוא טען, כי הוא אינו מבין בתחום, וכי ביקש הצעת מחיר שכוללת את כל הרכיבים, וכי חברת השילוח כבולה להצעת המחיר הכוללת שנתנה לו.

 

מנגד טענה חברת השילוח, כי הצעת המחיר שניתנה היתה משוערת על בסיס נתוני משקל ונפח המטען שהעביר היבואן, וכי לא נרשם בה שהיא כוללת את העלויות הנלוות. בפועל, טענה חברת השילוח, כי נפח המטען גדול יותר ממה שנמסר על ידי היבואן, ולפיכך תוקנו הסכומים שנדרשו מהיבואן לשלם.

 

הרשמת הבכירה רנה הירש דחתה את התביעה, לאחר שנקבע כי היבואן לא הוכיח את תביעתו על פי עובדות האירוע שהוצגו לבית המשפט, וכן לא הוכח שהצעת המחיר כללה את ההוצאות הנלוות הקשורות למטען כגון סבלות, אחסנה וכו'.

 

בית המשפט דחה את טענת היבואן, שלא היתה לו ידיעה בתחום ההובלה, וכי לא קרא את העמוד השני של הצעת המחיר, בו צוין מפורשות כי עלויות אחסנת המטען חלות עליו. בעניו זה קבע בית המשפט, כי אם היבואן ביקש לקבל הצעת מחיר הכוללת את כלל ההוצאות הנלוות, הרי שהיה עליו לבדוק מהן ההוצאות הנלוות הצפויות ולא לטמון ראשו בחול ולהניח כי אם ביקש הצעה כוללת, הוא פטור מבדיקת הצעת המחיר שניתנה לו.

 

כן נפסק, כי חברת השילוח הוכיחה שנפח המטען היה גדול מן הנתונים שנמסרו מלכתחילה ולכן קמה הצדקה לתקן את הצעת המחיר.

 

מתוך פסיקת בית המשפט: "אמנם, התובע ניסה לטעון כי אינו מבין כלל בתחום ולא היה מלווה בייעוץ מקצועי או משפטי, ועל כן הנתבעת צריכה היתה לתת לו הצעת מחיר של השורה התחתונה, הכוללת את כל העלויות הנילוות העשויות לחול על ההובלה, אך עמדה זו אינה סבירה בעיני.

 

"הדבר לטעמי עולה גם מהתכתובת שצורפה על ידי התובע לאחר הדיון, ובמיוחד כאשר התובע חוזר ומבקש הצעת מחיר כוללת והנתבעת חוזרת ומבהירה כי הצעתה היא להובלה בלבד,FOB  (Free On Board, קרי, עד נמל היעד), ובהתאם לבקשתו של התובע, פירטה את עלות ההובלה היבשתית מהנמל ועד לאור יהודה, כאשר מובהר (וגם כך נתבקש על ידי התובע, בהודעה שסומנה על ידו כמספר 7), שההצעה כוללת שחרור והובלה יבשתית, בהתאם למידות ששלח התובע, ולרבות עמילות ומיכון -  ולא נרשם שיש בה כיסוי גם לסבלות או אחסנה".

 

אי לכך חויב היבואן בתשלום הוצאות בסכום של 800 שקל, בנוסף להוצאות שנפסקו לטובת חברת השילוח, בשל התייצבותה לשני הדיונים שהתקיימו בהליך המשפטי.

 


 

* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.

* עו"ד גיל נדל מתמחה בדיני יבוא, יצוא, הובלה ושילוח וסחר בינלאומי, והוא עומד בראש תחום יבוא ויצוא וסחר בינלאומי במחלקת המסים במשרד גולפרב זליגמן ושות'. לפרטים ומידע: Gill.Nadel@goldfarb.com