ניצחון לסין על ארה"ב בסכסוך סחר בינ"ל הנוגע להיטלי סחר

החלטה חדשה של ארגון הסחר העולמי בסכסוך בין ארה"ב לסין ממרץ 2011 מבשרת על ניצחונה של סין. המקרה נוגע להיטל היצף שהטילה ארה"ב על יבוא של צמיגים, תיקים מבד וצינורות מרותכים על סין בשנת 2008


00:00 ,22.06.2011 מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד עומר וגנר

לפני מספר חודשים, ניתנה בתחילת חודש מרץ 2011 החלטה של ארגון הסחר העולמי בסכסוך שבין ארה"ב לסין, המבשרת על ניצחון של סין לאחר שורה של הפסדים אותם חוותה בעבר מול ארגון זה.

סכסוכי סחר בינלאומיים בין מדינות מגיעים לעיתים לגוף יישוב הסכסוכים של ארגון הסחר העולמי WTO. במצב כזה, מתקיימות שיחות בין שתי המדינות במסגרת גוף יישוב הסכסוכים, בניסיון ליישב את המחלוקת, ואם המחלוקת אינה מגיעה לפתרון בתוך 60 יום, המדינה הנפגעת זכאית לבקש מארגון הסחר העולמי להקים פאנל ליישוב הסכסוך, אשר יקבל החלטה מסודרת. פאנל כזה מורכב משלושה מומחים בסחר בינלאומי שאינם קשורים למי מן המדינות. על החלטה של הפאנל ניתן לערער לגוף הערעורים של ארגון הסחר העולמי.

סכסוכים כאלה עוסקים לעיתים בהיטל היצף- היטל המוטל על הייבוא כאשר מחירי הייבוא נמוכים ממחירי המכירה המקובלים בחו"ל, או בהיטל משווה- היטל המוטל על הייבוא כאשר היצואן הזר מקבל סובסידיה או תמיכה אחרת מגוף מדינתי). כלים אלה מאפשרים למדינות החברות בארגון הסחר העולמי להגן על עצמן כאשר הייבוא פוגע בתעשיה המקומית שלהן. במקרים בהם יצואן זר מקבל תמיכה מגוף מדינתי וכמו כן מייצא במחירי היצף, המדינה אליה מיובאים המוצרים יכולה לפתוח בחקירה הנוגעת לשני ההיטלים, היטל היצף והיטל משווה בו זמנית.

לפני מספר חודשים, ניתנה החלטה מעניינת על ידי גוף הערעורים ביחס לתלונה שהגישה סין נגד ארה"ב, בה טענה כי ארה"ב הפרה את ההסכמים הבינלאומיים בכך שהטילה היטלים על יבוא סיני לארה"ב.

עובדות המקרה

במהלך שנת 2008, לאחר חקירה שבוצעה בארה"ב, הטילה ארה"ב היטל היצף והיטל משווה על יבוא מסין של צמיגים, תיקים מבד וצינורות מרותכים.

סין הגישה תלונה על החלטה זו של ארה"ב לארגון הסחר העולמי וטענה בעיקר כי לא ניתן להטיל שני היטלים על אותו יבוא (היטל היצף והיטל משווה). עוד טענה סין כי ארה"ב טעתה כאשר הגדירה גופים מסוימים בסין כגופים מדינתיים, ולכן אם יצואנים סיניים קיבלו סיוע מגופים אלה, לא היה ניתן לפתוח בחקירה הנוגעת להיטל משווה. באוקטובר 2010 דחה פאנל יישוב הסכסוכים את התלונה. סין הגישה ערעור על ההחלטה לגוף הערעורים, שנתן את החלטתו בחודש מרץ 2011.

החלטת פאנל הערעורים של ארגון הסחר העולמי WTO

בעניין הטלת שני היטלים בו זמנית, גוף הערעורים ציין כי ארה"ב פסלה את המחירים המקובלים בשוק בסין, תוך שהיא קובעת כי סין אינה כלכלת שוק, ולכן המחירים המקובלים נקבעו על בסיס השוואה למדינות אחרות.

גוף הערעורים קבע כי אם כך הדבר, במקרה כזה ארה"ב הפרה את ההסכמים הבינלאומיים כאשר הטילה על יבוא לארה"ב של אותם מוצרים שני היטלים- היטל היצף והיטל משווה.

גוף הערעורים ציין כי, אם נקבע שסין אינה כלכלת שוק לאור הסובסידיה/הסיוע שמקבלים היצואנים הסיניים, הרי שיש קשר בין עניין זה לייבוא הנטען בהיצף ולא ניתן להעניש את היצואנים הסיניים פעמיים על אותו יבוא, גם באמצעות היטל היצף וגם באמצעות היטל משווה, אלא רק במצב בו התמיכה המדינתית אינה גורמת להיצף ואינה קשורה אליו- יהיה ניתן להטיל שני היטלים בו זמנית.

בעניין ההגדרה מי ייחשב גוף מדינתי- גוף הערעורים קיבל את טענת סין כי חברות בסין שרוב מניותיהן מוחזקות על ידי המדינה לא נחשבות כגוף מדינתי לצורך החקירה הנוגעת להיטל משווה. גוף הערעורים קבע כי אם חברות כאלו ייחשבו כגוף מדינתי, הרי שכל אדם בסין העוסק בייצוא, שיקבל הלוואה מגוף כזה ייחשב כמקבל סובסידיה אסורה ויהיה ניתן לפתוח נגדו בחקירת היטל משווה, והדבר אינו הגיוני.

משמעות ההחלטה

 

משמעות ההחלטה היא כי העניין יוחזר עתה לגוף יישוב הסכסוכים אשר יצטרך להורות לארה"ב לשנות את ההיטלים ברוח ההחלטה החדשה.

ניצחון זה של סין בארגון הסחר העולמי מגיע לאחר שורה של הפסדים, בהם אישר ארגון הסחר העולמי למדינות שונות לנקוט בהיטלים על יבוא מסין.

(החלטת גוף הערעורים מיום 11.3.11, שמספרה WT/DS379/AB/R, בנושא: UNITED STATES – DEFINITIVE ANTI-DUMPING AND COUNTERVAILING DUTIES ON CERTAIN PRODUCTS FROM CHINA)

האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי. עו"ד גיל נדל הכותב הינו עורך דין העוסק בדיני יבוא וייצוא, מסים עקיפים, דיני סחר חוץ, הובלה ושילוח בינלאומי וקנין רוחני, ומשמש כיועץ המשפטי של לשכת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים – תל אביב. ניתן להוריד מאמרים נוספים פרי עטו של עו"ד גיל נדל באתר האינטרנט: www.nadel-law.co.il