נמחקה הודעת צד ג' כנגד מוביל קנדי בטענה של "פורום בלתי נאות"

המבחן הנוהג לבחינת טענת פורום לא נאות הוא מבחן מירב הזיקות. בית המשפט בודק בכל מקרה לגופו את הטענה בדבר פורום לא נאות, תוך שנטל ההוכחה בעניין זה מוטל על מי שטוען שבית המשפט בישראל הינו פורום בלתי נאות


00:00 ,02.04.2009 מאת: מערכת פורט2פורט

המבחן הנוהג לבחינת טענת פורום לא נאות הוא מבחן מירב הזיקות. בית המשפט בודק בכל מקרה לגופו את הטענה בדבר פורום לא נאות, תוך שנטל ההוכחה בעניין זה מוטל על מי שטוען שבית המשפט בישראל הינו פורום בלתי נאות 
 
בסקירותינו הקודמות נגענו במספר החלטות שהורו על העברת הדיון בתובענה לבית משפט אחר, לאור העובדה שבשטר המטען נכלל סעיף שיפוט שהורה שהסכסוכים בין הצדדים יתנהלו בבית משפט זר, שאינו זה שבו נפתחו ההליכים מלכתחילה.
 
אלא שלא רק סעיף שיפוט עלול להוציא את הדיון מסמכותו של בית  משפט ישראלי ולהעבירו לבית משפט זר. שיקול נוסף – והוא היותו של בית המשפט "פורום לא נאות" לדיון בתיק – עלול להביא לאותה תוצאה.
 
מהי הקונספציה של פורום לא נאות? הנה דברים ברורים שאמר בית המשפט: המבחן הנוהג לבחינת טענת פורום לא נאות הוא מבחן מירב הזיקות, לפיו הרעיון שלסכסוך משפטי יש מרכז כובד הממוקם במדינה מסוימת, שנקבע לפי מכלול הזיקות והקשרים שיש לסכסוך, והמדינה שהיא בעלת הזיקה האמיצה ביותר לסכסוך, היא המדינה שהסכסוך ראוי לדון בה. כן על בימ"ש לשקול שיקולי יעילות, הנוגעים לציפיות הסבירות של הצדדים ושיקולים ציבוריים, הנוגעים למידת עניינה של שיטת המשפט הישראלית בתובענה והיכולת לנהל הליך יעיל בארץ"
 
נציין בהקשר זה, כפי שהזכיר בית המשפט, שבמהלך השנים חל פיחות במשקלה של טענת הסמכות בכלל ושל שיקול נוחות הצדדים והעדים בפרט, וזאת לאור השינוי בתנאי החיים וההתפתחות שחלה בתחום התקשורת והתנועה ממדינה למדינה. לכן בית המשפט בודק בכל מקרה לגופו את הטענה בדבר פורום לא נאות, תוך שנטל ההוכחה בעניין זה מוטל על מי שטוען שבית המשפט בישראל הינו פורום בלתי נאות לדון בסכסוך.
 
בענייננו, מדובר בתביעת שיבוב שהגישה המבטחת, חברת מנורה, כנגד פרידנזון שירותים לוגיסטיים. לטענת מנורה, התחייבה פרידנזון, העוסקת באספקת שירותי יבוא ויצוא (שירותי לוגיסטיקה) לרבות שיגור מטענים מארץ אחת לשנייה, כלפי המבוטחת, שתטפל עבורה בכל היבטי המשלוח של המטען. כאשר נמסר המטען לרשות המבוטחת או לפני כן נתגלה בו נזק, וחברת מנורה שילמה תגמולי ביטוח למבוטחת והגישה את תביעת השיבוב כנגד פרידנזון.
 
פרידנזון, מצידה, שלחה הודעה לצדדי ג' למספר חברות אשר טיפלו במטען בקנדה, וביניהן לחברת Equiment Express Incשהינה מוביל יבשתי אשר בין יתר עיסוקיה, עוסקת בהובלת מטענים ברחבי קנדה, והייתה בין היתר אחראית להובלה ו/או מפעילת המשאית בה השתמשו לצורך הובלת המטען.
 
החברה הקנדית הקנדית טענה מצידה כי מדינת ישראל אינה הפורום המתאים לניהול הסכסוך בינה לבין פרידנזון, בית המשפט קיבל עמדה זאת.
 
בית המשפט ציין כי על פי הנטען בכתבי הטענות, אין מחלוקת כי מקום קרות הנזק, ארע ונתגלה בקנדה. כמו כן המטען טופל בקנדה, ולפיכך כל מי שיכול להעיד בעניין אחריות הצדדים, מסירת המטען והובלתו – הרי שספק הטובין, המוביל היבשתי, ומסוף המטענים/הרציף, נמצאים בקנדה. גם באשר לשאלת הנזק והיקפו – הרי שכל הצדדים הרלוונטיים נמצאים בקנדה: הלא הם הספק הקנדי שתיקן את המטען וששת השמאים מטעם הצדדים אשר בדקו את המטען בקנדה. כמו כן, חוזה ההובלה של המבקשת נכרת בקנדה.
 
עולה, כי הזיקה היחידה הקושרת את הפורום הנאות לישראל, היא היותה של התובעת הראשית (מנורה) והנתבעת הראשית (פרידנזון) תושבות ישראל, וזיקה זו אינה מספקת.
 
עוד קבע בית המשפט גם במבחן ציפיותיהם של הצדדים, לאור העובדה שהסכם ההובלה נכרת בקנדה, והמבקשת שימשה אך ורק כמוביל יבשתי בתוך קנדה, אין מחלוקת, כי הפורום הנאות לדון בתובענה הוא בקנדה.
 
בהתאם לכך הורה בית המשפט על מחיקת הודעת צד ג' שהוגשה כנגד החברה הקנדית.
 
בש"א 204931/09, אקוויפמנט אספרס נ' פרידנזון שירותים לוגיסטיים, החלטה מיום 30.3.09. לחברה הקנדית – עו"ד שפיגלר, לפרידנזון – עו"ד תמי חן לויט.
 
הערה חשובה: אם נחבר את הדברים לתוצאות שהתקבלו במקרים קודמים שבהם היו מעורבים סעיפי שיפוט נגיע למסקנה כי קיימת אפשרות שדיון בתיק יפוצל: חלקו יתקיים בישראל וחלקו יתקיים בחו"ל. תוצאה זו תתקיים כי בין חלק מהצדדים קיימים סעיפים שיפוט שיפנו את הסכסוך לחו"ל, או גם כאשר אין בנמצא סעיף שיפוט אך נקבע כי בית המשפט בישראל אינו הפורום הנאות לדיון בסכסוך. גורם ישראלי (יבואן, משלח, מוביל, וכו') המעונין להבטיח כי סכסוכיו יתנהלו בבית המשפט בישראל – טוב יעשה אם ידאג לכך שבהסכמי ההתקשרות שלו עם צדדים אחרים יופיע סעיף שיפוט ברור המקנה סמכות ייחודית לבית המשפט בישראל לדון בסכסוך.
 
* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.
 
עו"ד גיל נדל עוסק בדיני יבוא ויצוא, מסים עקיפים, דיני סחר חוץ, הובלה ושילוח בינלאומי וקנין רוחני. ניתן להוריד מאמרים נוספים פרי עטו של עו"ד גיל נדל באתר האינטרנט: www.nadel-law.co.il.
מידע על ספרים מפרי עטו של עו"ד גיל נדל ניתן למצוא באתר האינטרנט: www.tradelibrary.co.il