סודות מהמזוודה

בית דין משמעתי של עובדי המדינה החליט להעביר מתפקידו עובד בית מכס שעל פי האישומים סייע להכניס סחורה מזוייפת לישראל, תוך התחמקות מתשלום מסים


12:45 ,15.03.2015 מאת: עו"ד גיל נדל, רו"ח (משפטן) אביחי קנז

בסקירה זו נתאר גזר דין שהוטל על עובד מכס בידי בית הדין למשמעת של עובדי המדינה, בקשר לעבירות שבוצעו שסייעו להתחמקות מתשלום מיסים.

 

בית הדין שקל להורות על פיטורי העובד לאלתר, אך בחר בסופו של דבר אימץ את הסדר הטיעון שהושג בין הצדדים, ולפיו העובד יועבר מתפקידו בתוך רשות המסים ולא יקודם למשך שנתיים לפחות.

 

הנאשם הוא עובד רשות המסים שהועסק כבודק בכיר בבית המכס נתב"ג. במסגרת ההליך המשמעתי, מיוחס לו אישום בדבר סיוע להכנסה לישראל של מזוודה שהכילה סחורה מזויפת והתחמקות מתשלום מסים. כמו כן מיוחסים אישומים נוספים שאינם בתחום המכס.

 

לפי פרטי האישום, עמד הנאשם בקשרים עם שני יבואני ביגוד לצרכי מסחר, וכן נסע איתם על פי הזמנתם לחו"ל. במהלך נסיעה זו רכשו השניים פרטי לבוש מזויפים ועם חזרתם ארצה, על מנת להימנע מתשלום בגין משקל עודף, העביר את רישום אחת מן המזוודות, שהכילה סחורה מזויפת, על שמו של עובד המכס, והוא שהכניס אותה לישראל.

 

הנאשם והמדינה הגיעו להסדר טיעון, לפיו יועבר הנאשם מתפקידו בבית המכס נתב"ג לבית המכס מרכז למשך 10 שנים, תיפסל יכולתו לשמש בתפקיד בודק לתקופה של 10 שנים, ודרגתו תוקפא למשך שנתיים.

 

המדינה טענה כי הנאשם פגע במשמעת שירות המדינה, התנהג בצורה בלתי הולמת, תוך ניצול קשרים וגרם להפרת הוראות מפקודת המכס. הנאשם טען יתכן שהיה צריך להקפיד יותר, אך לא סייע בהברחת טובין ולא הבריח בעצמו. כמו כן, חזר בו הנאשם ממעשיו וטען לנסיבות מקילות הנובעות ממצבו האישי.

 

בית הדין המשמעתי הזכיר כי בעבירות מס שיקולי ההרתעה גוברים על נסיבותיו של הנאשם, וזאת לנוכח הפגיעה הקשה של עבירות המס במשק ובכלכלה.

 

בית הדין ציין גם כי רבים מעברייני המס הם אנשים נורמטיביים ביסודם, שאינם נרתעים משליחת ידם לקופה הציבורית, ומכאן שיש לתת משקל מיוחד להיבט ההרתעתי בענישתם.

 

במקרה הספציפי, נפסק כי הנאשם פעל בניגוד אינטרסים של ממש, תוך הפרת האמון שניתן בו ותוך פגיעה קשה בתדמית השירות הציבורי ועובדיו.

 

בית הדין למשמעת ציין כי התחבט ארוכות בשאלה אם לדחות את הסדר הטיעון ולהורות על פיטוריו של הנאשם לאלתר, אולם לאור נסיבותיו האישיות והרצון שלא לפגוע במשפחתו, הוחלט לאשר את הסדר הטיעון, לפיו הנאשם יועבר מתפקידו בבית המכס נתב"ג לבית המכס מרכז למשך 10 שנים, תיפסל יכולתו לשמש בתפקיד בודק לתקופה של 10 שנים, ודרגתו תוקפא למשך שנתיים.

 

 
 

 

* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.

* עו"ד גיל נדל מתמחה בדיני יבוא, יצוא, הובלה ושילוח וסחר בינלאומי, והוא עומד בראש תחום יבוא ויצוא וסחר בינלאומי במחלקת המסים במשרד גולפרב זליגמן ושות'. לפרטים ומידע: Gill.Nadel@goldfarb.com