סוכן אונייה אינו אחראי לכסות חובות לצד ג'

חברה ישראלית העוסקת באספקת צידה וטובין לאוניות הגישה תביעה נגד סוכן אונייה ושני אנשים פרטיים בגין חוב איחסון שנצבר בנמל


13:14 ,02.08.2015 מאת: עו"ד גיל נדל, אוהד קריאף

בסקירה זו נתאר מקרה בו בית המשפט דחה תביעה כספית נגד סוכן אונייה וקבע כי הסוכן אינו אחראי לכסות את חובות האונייה לצד ג'.

 

המדובר בחברה ישראלית שעוסקת באספקת צידה וטובין לאוניות הפוקדות את נמלי ישראל, שהגישה תביעה בסך 196,728 שקל כנגד סוכן אונייה ונגד שני  אנשים פרטיים, שנטען כי הם בעליה של חברת האוניות.

 

מחסן הציוד (הנמל) סיפק לאוניות הזרות במהלך שנת 2009 צידה, טובין ושירותים מעת לעת. כל החשבוניות שהוצאו על ידי מחסן הציוד בגין השירותים רשומות על שם סוכן האונייה ולא על שם האוניות הזרות. למחסן נצבר חוב בסך של 196,728 שקל שלא נפרע ובגינו הוגשה התביעה.

 

מחסן הציוד טען כי למרות שהאוניות מניפות דגל זר ושבכל הרישומים מצוין שחברות זרות הן בעלי האוניות, שני האנשים הפרטיים שנתבעו החזיקו בעת הרלוונטית במניות החברות הזרות והתנהלו כבעליהן של האוניות לכל דבר ועניין, משום שעסקו בפיצול תשלומים, פריסת חובות ודרך החזרתם, הכנת המחאות שונות, ועוד, ואף הציגו את עצמם כאחראים לניהול האוניות.

 

סוכן האונייה טען שההפרדה בין בעלי האוניה לבין מנהלי תפעול וסוכנים של האוניה בנמלים היא מקובלת וידועה בענף הספנות. כפועל יוצא מהפרדה ברורה זו, התפתח עם השנים הסכם סטנדרטי ושמו  "Standard Ship Management Agreement", המגדיר את חובותיו של מפעיל מסחרי וסוכן אונייה. נטען כי לפי הסכם זה, סוכן ומפעיל מסחרי של אונייה אינו אחראי לחובותיה.

 

בית משפט השלום בתל אביב דחה את הטענה כי שני האנשים הפרטיים שנתבעו היו הבעלים של האוניות. נקבע כי טענה זו לא הוכחה.

 

לאחר מכן, בחן בית המשפט האם אופן התנהלותם של הנתבעים יצר מצג כאילו הם בעלי האונייה באופן שמוביל להשתת אחריות עליהם. מחסן הציוד טען כי הנתבעים היו הסמכות הבלעדית לקבל החלטות הנוגעות לאונייה, כגון איזו צידה תעלה על האוניות, ואילו שירותים יינתנו לאוניות.

 

סוכן האונייה טען כאמור שביצע פעולות אלה מתוקף תפקידו כסוכן ואין בכך להפוך אותו לבעלים.  בית המשפט קיבל את טענת הסוכן בנושא זה וקבע כי הוא אינו הבעלים. בית המשפט ציין כי גם אם סוכן האונייה חתם על ערבות עבור האונייה, אין הדבר הופך אותו לבעליה.

 

בית המשפט דחה את התביעה נגד שני האנשים הפרטיים שנתבעו, אך קבע כי מחסן הציוד יהא רשאי לקבל פסק דין נגד חברת סוכני האונייה שנמצאת בהליכי פירוק, מאחר והחשבוניות יצאו על שמה.

 

התביעה נגד הנתבעים נדחתה. מחסן הציוד חויב בהוצאות ושכר טרחת עו"ד בסך 15 אלף שקל בתוספת הפרשי ריבית והצמדה.

 

 

 

 

* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.

* עו"ד גיל נדל מתמחה בדיני יבוא, יצוא, הובלה ושילוח וסחר בינלאומי, והוא עומד בראש תחום יבוא ויצוא וסחר בינלאומי במחלקת המסים במשרד גולפרב זליגמן ושות'. לפרטים ומידע: Gill.Nadel@goldfarb.com