סוכן מכס יישא במלוא חובות האחסנה של הלקוח

בית המשפט המחוזי החמיר לאחרונה בפסיקה של השלום בנוגע למחלוקת בין סוכן מכס שייצג יבואן מול מחסני ערובה


12:39 ,19.11.2015 מאת: עו"ד גיל נדל, אוהד קריאף

סוכני מכס מייצגים את היבואנים מול רשות המכס כחלק שגרתי מעבודתם. לצד הייצוג מול רשות המכס, פועל סוכן המכס כנציגו של היבואן / היצואן מול גופים אחרים: סוכני אונייה (למשל: פדיית פקודת מסירה), מסופים ומחסנים (למשל: הכנסת סחורה לאחסנה), מובילים יבשתיים, ועוד. פעולות אלו אינן טכניות בלבד, אלא בעלות אופי משפטי, שכן לרוב סוכן המכס מתחייב לשלם חיובים כספיים בשם היבואן - תשלומי דמי אחסנה, השהיות, ועוד.

 

פעמים רבות נותר חוב של היבואן/היצואן לצדדים שלישיים, כמו דמי אחסנה. אותם צדדים שלישיים פונים לסוכן המכס ומבקשים שהוא יפרע את החוב. במידה והחוב לא נפרע, מגישים תביעה משפטית נגד סוכן המכס. מצב זה טיפוסי במיוחד כאשר היבואן הינו לקוח מהרשות הפלשתינאית ולא ניתן לגבות ממנו את החוב.

 

לפני כשנה פסק בית משפט שלום בהרצליה כי סוכן מכס יישא ב-40% מחוב האחסנה. לאחרונה החמיר בית המשפט המחוזי בתל אביב וקבע כי סוכן המכס חייב לשאת במלוא חוב האחסנה.

 

בית משפט דן במקרה של סוכן מכס שפעל מול מחסני ערובה לצורך אחסנת קטנועים שיובאו על ידי יבואן עזתי, אך לא נחתם בין הצדדים הסכם בכתב.

 

התשלום עבור שירותי האחסנה הועבר למחסני הערובה ישירות על ידי סוכן המכס, למעט תשלום אחד, אשר הועבר ישירות על ידי היבואן הפלשתינאי.

 

לאחר תקופה מסוימת חדל סוכן המכס מלהעביר למחסני הערובה תשלום עבור האחסנה. בסופו של יום, הטובין הוכרזו כסב"ן (סחורה בלתי נדרשת), הועמדו למכירה על ידי רשות המכס ולבסוף הושמדו.  נותר חוב אחסנה של כ-275 אלף שקל ומחסן הערובה תבע את סוכן המכס וביקש לחייבו בתשלום דמי האחסנה.

 

סוכן המכס התגונן בטענה שההתקשרות עם מחסני הערובה נעשתה בשם היבואן, וכי סוכן המכס עוסק במתן שירותי עמילות מכס בלבד ואין הוא אחראי על איחסון הסחורות או על התשלום בעבור האחסון.

 

בית משפט השלום בהרצליה קבע כי על פי התנהגות הצדדים, הוכחה התקשרות ישירה בין סוכן המכס למחסן, על כן נדחתה טענת סוכן המכס כאילו ההתקשרות היתה בין היבואן למחסן.

 

בנוסף נקבע כי מדובר בלקוח משותף של שני הצדדים, כאשר הצדדים לא התייחסו באף שלב בהתקשרות ביניהם לאפשרות שהיבואן לא ישלם את חלקו ולכן אין להטיל את עיקר הנזק על צד אחד.

 

בית המשפט מתח ביקורת על שני הצדדים על כך שעבדו עם לקוח מהרשות הפלשתינאית והיו מודעים לסיכון שלא ישולמו דמי אחסנה, אך שניהם בחרו שלא לדרוש ערבויות.  מסיבות אלה סוכן המכס חויב ב-40% מדמי האחסנה.

 

בערעור בית המשפט המחוזי בתל אביב טען המחסן טען שלא הועלתה טענה בבית משפט השלום שהיבואן העזתי הוא לקוח משותף של שני הצדדים, ועל כן היה צריך לקבל את התביעה במלואה ולחייב את סוכן המכס ב-100% מחוב האחסנה. מנגד טען סוכן המכס שלא היתה התקשרות ישירה בינו לבין המחסן, אלא שהוא שימש רק כמתווך בין היבואן העזתי למחסן, ולכן אין לחייב אותו בכלל בחוב האחסנה.

 

בית המשפט הגיע למסקנה שדין הערעור להתקבל. במקרה דנן, בית משפט השלום קיבל את גרסת המחסן באופן מלא ודחה את הטענה כי סוכן המכס היה רק מתווך בעסקה. על כן נפסק עוד בבית משפט השלום כי היתה התקשרות ישירה בין סוכן המכס למחסן בכל הקשור לטיפול ביבואן העזתי, ולמעשה הלקוח של המחסן היה סוכן המכס, ולא היבואן העזתי.

 

בית המשפט המחוזי בערעור אימץ את הקביעה העובדתית הזו, לפיה התקיימה התקשרות ישירה בין המחסן לבין סוכן המכס, ולא התערב בה. לאור ממצאים אלו, קבע בית המשפט המחוזי בערעור כי יש לקבל את ערעור המחסן במלואו ולחייב את סוכן המכס ב-100% מחוב האחסנה, ולא רק ב-40% ממנו.

 

בית המשפט קבע כי בנסיבות בהן הוכח מבחינה עובדתית שהמחסן התקשר ישירות עם סוכן המכס וסוכן המכס לא היה מתווך בלבד, אזי אין הצדקה לפטור את סוכן המכס מ-60% מהחוב וקמה הצדקה לחייבו במלוא חוב האחסנה.

 

בית המשפט ציין כי אף אחד מהצדדים לא העלה ביוזמתו טענה שהיבואן העזתי היה לקוח משותף של שני הצדדים, והעניין עלה לראשונה רק בפסק הדין בבית משפט שלום מבלי לאפשר לצדדים להגיב.

 

בנסיבות אלו, ערעור המחסן התקבל במלואו וסוכן המכס חויב לשלם חוב אחסנה בגובה של 275 אלף שקל בתוספת ריבית והצמדה, וכן לשאת בהוצאות ההליך ושכר טרחת עו"ד של המחסן בסך של 20 אלף שקל. ערעורו הנגדי של סוכן המכס על עצם החיוב נדחה.

 

 


 

* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.

* עו"ד גיל נדל מתמחה בדיני יבוא, יצוא, הובלה ושילוח וסחר בינלאומי, והוא עומד בראש תחום יבוא ויצוא וסחר בינלאומי במחלקת המסים במשרד גולפרב זליגמן ושות'. לפרטים ומידע: Gill.Nadel@goldfarb.com