עונשי מאסר בפועל בגין אי תיאום מס הקנייה

בית המשפט גזר עונשי מאסר בפועל על שלושה נאשמים בגין אי תיאום מס הקנייה בעניין משקאות אלכוהוליים. מדובר באיתות אזהרה מבית המשפט בתחום עבירות המס


11:57 ,30.01.2020 מאת: עו״ד גיל נדל, עו״ד דייב זיתון, עו״ד רנון גורטנשטיין

 

איתות אזהרה מבית המשפט בתחום עבירות המס: במסגרת גזר דין שניתן ממש לאחרונה, גזר בית משפט השלום בתל אביב-יפו, על שלושה נאשמים, עונשי מאסר בפועל, בשל עבירות בתחום המע״מ ומס הקנייה, אשר מתשלומם התחמקו הנאשמים, במסגרת עיסוקם.

 

רקע: בהתאם לחוק מס קנייה על עוסק המבקש לייצר ולשווק מצרך, יש חובה להודיע למנהל מס קנייה על תחילת ייצורם ושיווקם של טובין טעוני מס מיד עם תחילת עיסוקו בכך; כמו כן, עליו להגיש דוחות תקופתיים למנהל מס קנייה. במקרה שיפורט להלן, מדובר בטובין מסוג אלכוהול למטרת ייצור משקאות אלכוהוליים, הטעונים מס קנייה.

 

עובדות המקרה: המאשימה, מדינת ישראל, הגישה כתב אישום כנגד ארבעה נאשמים, אשר עסקו בייצור משקה אלכוהולי בשם ״וודקה מוסקבה״. נאשמת 1 היא חברה פרטית שהוקמה למטרת ייצור ושיווק משקאות אלכוהוליים, ושלושת הנאשמים הנוספים הם בעלי תפקיד בנאשמת 1.

 

בשנת 2013 ייבאה ורכשה הנאשמת 1 אלכוהול לצורך ייצור. הנאשמים פנו למנהל מס קנייה על מנת שיעניק להם פטור מותנה (פטור אשר במקרה שלא עומדים בתנאיו, מחייב את מלוא תשלום המס) ממס קנייה בעת היבוא והרכישה.

 

בניגוד להוראות חוק מס קניה כאמור לעיל, הנאשמים לא הגישו דוחות תקופתיים לשנים 2013 - 2014; לא דיווחו על ייצור ומכירת המשקאות האלכוהוליים; ולא שילמו מס קנייה בגינם. הנאשמים הודו שפעלו כך על מנת להתחמק מתשלום מס קנייה, שהגיע במועדים הרלוונטיים לסך של כמעט 4 מיליון שקל.

 

כמו כן, הנאשמים הודו שמסרו לרשויות מס ערך מוסף דיווח שגוי, והגישו דוחות כוזבים במתכוון, על מחזור המכירות של הנאשמת 1, במטרה להתחמק מתשלום מע״מ בסך כחצי מיליון שקל, ואף לא ניהלו ספר חשבונות כמתחייב. הנאשמים הודו במסגרת הסדר טיעון, במטרה להפחית מהעונש שייגזר עליהם במסגרת העבירות הללו.

 

טענות הצדדים: טיעוני המאשימה לעונש - המאשימה הפנתה לערכים המוגנים וציינה כי מטרת מס הקנייה המוטל על משקאות אלכוהוליים היא, בין היתר, הגבלת צריכת אלכוהול ומכירתו, מטעמי בריאות הציבור, שלום הציבור ובטיחות הציבור, כאשר הטלת המס נועדה לייצר הפנמה של השפעות צריכת אלכוהול על ספקים וצרכנים. פרט לפגיעה ממשית בערכים המוגנים, מכירת האלכוהול במחיר מוזל בשל התחמקות ממס, פוגעת בתחרות ומעודדת צריכה. בנסיבות הללו, ובמסגרת הסדר הטיעון, דרשה המאשימה 14 חודשי מאסר לכל אחד מהנאשמים.

 

טיעוני ההגנה לעונש - נאשם 2 טען לכשל עסקי והאשמים אחרים שרצו, לטענתו, להכשיל את הנאשמת 1 וכי לא היתה לו כוונה לרמות את שלטונות המס (למרות שהוא הודה בכך במסגרת הסדר הטיעון). הנאשמת 1 קרסה כלכלית ולכן לא היתה יכולה לשלם את מס הקנייה בו חבה; נאשמים 3 ו- 4 טענו כי הם לא מנהלים פעילים, אלא רק סייעו בשיווק והפצה, ואף לא קיבלו שכר. נאשמים 3 - 4 ביקשו להתחשב בגילם, מצבם הבריאותי ובמצבם הכלכלי.

גזר הדין: במסגרת גזר הדין, קבע בית משפט השלום את מתחם העונש ההולם לעבירות המפורטות לעיל, בהתחשב בערכים המוגנים שנפגעו ובהסדר הטיעון. בית המשפט ציין שעבירות התחמקות מתשלום מע״מ מצויות במדרג הגבוה של עבירות המס, תוך הדגשה שעבירות על דיני המס בכללותם פוגעים בערכים המוגנים הנובעים מחקיקת חוק מס קנייה בנוגע למיסוי המוטל על אלכוהול; פוגעים בקופה הציבורית מן הפן הכספי; ופוגעים בעקרון השוויון בנשיאת נטל המס.

 

בהקשר לנסיבות ביצוע העבירות, פסק בית המשפט כי הנאשמים אינם שה תמים שעה שהעבירות נעשו בשיטתיות ובמרמה, כפי שהודו בעצמם - התחמקו במכוון מתשלום מס קנייה בסך של כ-4 מיליון שקל, לא הגישו דיווחים למנהל מס קנייה כמתחייב, הסתירו מידע מרשויות מע״מ והגישו דיווחים כוזבים, על מנת להתחמק מתשלום של כחצי מיליון שקל לרשות מס ערך מוסף.

 

על כן, קבע בית המשפט את מתחם העונש ההולם לנאשמים בתחום עבירות המע״מ, בין 6 ל-18 חודשי מאסר; כאשר בתחום עבירות מס הקנייה נקבע בין 4 ל- 14 חודשי מאסר. בית המשפט אף החליט להטיל קנס על הנאשמים, משיקולי מדיניות הבאים ללמד כי חוטא לא יוצא נשכר מעבירותיו וכי אין כל תועלת כלכלית בביצוע עבירות מס; כאשר בית המשפט ביכר את שיקולי הרתעת הרבים מביצוע העבירות על פני נסיבותיהם האישיות של הנאשמים.

 

בנסיבות הללו בית המשפט גזר על נאשמים 2 ו-3 מאסר בפועל של 10 חודשים, מאסרים נוספים על תנאי וקנס בסך 40,000 שקל; בית המשפט התחשב דווקא בנסיבות שהעלה נאשם 4, אשר מעורבותו היתה מופחתת, וגזר עליו 9 חודשי עבודות שירות, מאסר על תנאי וקנס בסך 60,000 שקל. נאשמת 1 קיבלה קנס סמלי בסך 10 שקלים בלבד.

 

ת״פ 9211-06-18 מדינת ישראל נ׳ א.א. סלבה בע״מ ואח׳ (פורסם בנבו, 25.11.2019)

 

 

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו״ד גיל נדל, ראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומי במחלקת מיסים ותגמול בכירים. במייל  Gill.Nadel@goldfarb.com ו/או בטלפון 03-6089979