רישום ורישוי של יצוא ביטחוני

חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני מסדיר בחקיקה את הפיקוח על יצוא, ידע ושירותים ביטחוניים. להל"ן פרוצדורות הרישום


10:53 ,29.01.2015 מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד אור כהן-ששון

בסוף שנת 2007 נכנס לתוקפו חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני התשס"ז – 2007 ("החוק").

 

החוק, התקנות והצווים שהותקנו מכוחו, מחליפים את חקיקת המשנה שהיתה קיימת עד לכניסתו לתוקף, ומסדירים בחקיקה ראשית את הפיקוח על יצוא מישראל של ציוד ביטחוני, ידע ביטחוני, ושירותים ביטחוניים. מטרת החוק הינה הסדרת הפיקוח על יצוא ביטחוני מטעמי ביטחון לאומי, מדיניות חוץ, התחייבויות בינלאומיות ושמירה על אינטרסים חיוניים אחרים של מדינת ישראל.

 

מאמר זה יעסוק בפרוצדורה הנוגעת לשלב הרישום והרישוי של יצוא ציוד ביטחוני.

 

בנקודה זו חשוב להדגיש כי רק אם פעילותו של היצואן נכנסת לאחת ההגדרות של "יצוא ביטחוני" - יידרש היצואן לבצע רישום ורישוי. במקרה של ספק, מומלץ להתייעץ עם מומחה, שכן אם לא מדובר בפעילות שחייבת רישוי, הדבר יחסוך ליצואן זמן, מאמץ וכסף; ובאם מדובר בפעולה שחייבת רישוי, היעדר רישוי עשוי להביא לביצוע עבירה פלילית שהעונש בגינה הינו קנס גבוה ואף מאסר.

 

בתחילת התהליך נדרש היצואן להירשם במרשם היצוא הביטחוני. רק לאחר רישומו, יתאפשר לאותו יצואן לרשום טובין שונים אותם בכוונתו לשווק ולייצא, ועבורם יונפק לו רישיון היצוא הנדרש.

 

רישום היצואן במרשם אגף הפיקוח על היצוא הביטחוני

הגוף המנהל את המרשם הינו אגף הפיקוח על היצוא הביטחוני ("אפ"י"), ואליו יש להגיש את הבקשה לרישום.

 

אפ"י מוסמך לבחון את זהות היצואן, קיומו או היעדרו של עבר פלילי, מוסמך לבצע בדיקה ביטחונית, וכן צפוי לברר את עמידתו בהוראות חוק הפיקוח על ייצוא ביטחוני, התשס"ז-2007 ("החוק"). כמו כן יידרש היצואן למסור הצהרה בעניין בריאותו הנפשית ושימוש בסמים.

 

הבקשה תוגש בצירוף תצהיר מטעם המבקש לגבי נכונות פרטי הבקשה, אשר יאומת בפני עורך דין.

 

על היצואן לחדש את הרישום במרשם, במידה והוא ממשיך לעסוק בתחום היצוא הביטחוני, אחת לחמש5 שנים, אלא אם כן נקבעה תקופה שונה על ידי הממונה על המרשם.

 

מינוי ממונה תאגיד בתחום הפיקוח על יצוא ביטחוני

על פי תקנות הפיקוח על יצוא ביטחוני (רישיונות), התשס"ח-2008 ("התקנות"), כאשר היצואן המבקש להירשם הינו תאגיד, התאגיד צריך למנות עובד במשרה בכירה (עובד שכפוף ישירות למנכ"ל התאגיד), שיהא הגורם שיתנהל באופן שוטף מול אפ"י. הממונה מטעם התאגיד צריך להיות מוסכם על דעתו של אפ"י ויירשם יחד עם התאגיד במרשם היצוא הביטחוני. הממונה מטעם החברה יחויב לעבור הדרכות שונות במשך שנה מיום הרישום, על פי הוראות אפ"י, כתנאי לרישום.

 

תפקידי הממונה מטעם התאגיד כוללים את כל הקשור למישור ההתנהלות בתחום היצוא הביטחוני.

 

בתוך כך, יידרש אותו ממונה בתאגיד:

  1. להכיר את החקיקה בתחום הפיקוח על היצוא הביטחוני ולשמש כגורם האחראי בתחום זה בתאגיד.
  2. להיות איש הקשר מטעם התאגיד בהתנהלות מול אפ".
  3. לחתום כבעל סמכות חתימה מטעם ההנהלה על בקשות לרישיונות.
  4. לבצע בקרה על התנהלות החברה בתחום הייצוא הביטחוני.
  5. להיות אחראי על כתיבה וביצוע של נהלים פנימיים בנושאי פיקוח על היצוא הביטחוני בתאגיד שבו הוא ממונה.
  6. להיות אחראי ולתעד ולשמור מידע המתייחס לעסקאות היצוא הביטחוני וטובין דו-שימושיים, שביצע התאגיד.

 

רישום מוצר

לאחר שנרשם היצואן במרשם, עליו לבצע רישום עבור כל מוצר אותו מתכוון לשווק ולייצא. בדומה לרישום היצואן, בקשה לרישום מוצר מוגשת לאפ"י.

 

לבקשה לרישום מוצר חדש יש לצרף מסמך אודות המפרט הטכני של המוצר, שיכיל את מירב הפרטים לגבי המוצר: שם המוצר, תמונות המוצר, שמות מסחריים או כינויים נוספים בהם המוצר מוכר בשוק, תיאור טכני ופונקציונאלי של המוצר (כולל מפרט ביצועים מערכתי ותת-מערכתי), פירוט של תכולת המוצר והמקור (יצרן/יבואן), שימושים פוטנציאליים של המוצר וכן תיוג של המוצר ל"מוצר אב" ו"מוצרי בן". חשוב להבהיר כי אפ"י מקפיד על נושא זה, וכי מסמך המפרט הטכני חייב להיות מבואר. בקשה אליה צורף מסמך מפרט טכני לקוני- תידחה, גם אם מדובר במוצר פשוט.

 

חשוב לציין כי כאשר ישנה גרסה חדשה של מוצר שנרשם זה מכבר, שהינה בעלת תכונות חדשות / נוספות / משופרות, יש להגיש מסמך מפרט טכני חדש המתאר את המוצר הרשום לצורך חידוש הרישום.

 

מדובר בהוראה חשובה ביותר, שכן פעמים רבות מחליט היצרן לשדרג, לשפר או לשנות חלק מתכונות המוצר – במקרה שכזה יהיה עליו להגיש מסמך מפרט טכני חדש עבור המוצר תוך דגש על פירוט התכונות/חלקים שהשתנו במוצר החדש לעומת  המוצר הקודם.

 

בדומה לכך, לעיתים מספר מוצרים שרשומים כמוצרים נפרדים במרשם אפ"י, מאוחדים למערכת אחת; במקרה כזה, למרות שלא נעשה כל שינוי בכל אחד מהמוצרים בנפרד, יידרש היצואן להגיש מסמך מפרט טכני לגבי המערכת "החדשה" לכאורה, שנוצרה כתוצאה מאיחוד המוצרים הרשומים.

 

 


 

* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.

* עו"ד גיל נדל מתמחה בדיני יבוא, יצוא, הובלה ושילוח וסחר בינלאומי, והוא עומד בראש תחום יבוא ויצוא וסחר בינלאומי במחלקת המסים במשרד גולפרב זליגמן ושות'. לפרטים ומידע: Gill.Nadel@goldfarb.com