רשות המכס תחשוף בפני יבואן 100 רשימונים של סיווגים

מאחר ובישראל לא קיים מאגר ממוחשב של סיווגי טובין, פונים יבואנים למכס בבקשה לחייב חשיפה של החלטות סיווג שניתנו ליבואנים אחרים


12:08 ,12.05.2015 מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד עומר וגנר

פעמים רבות פונים יבואנים שהגישו תביעות נגד רשות המכס בנוגע לסיווג טובין לבית המשפט, בבקשה לחייב את מינהל המכס לחשוף החלטות סיווג שניתנו על ידה ליבואנים אחרים ביחס לטובין דומים.

 

בקשות אלו מוגשות, שכן במדינת ישראל, בשונה מארצות הברית ומהאיחוד האירופאי, לא קיים מאגר ממוחשב וזמין של החלטות סיווג (pre-ruling).

 

בהיעדר מאגר כזה, האם תידרש רשות המכס לחשוף בפני היבואן התובע החלטות סיווג דומות שניתנו ליבואנים אחרים, או שטענת החיסיון תעמוד לרשותה?

 

בסקירה זו נתאר את החלטת בית משפט השלום בירושלים שניתנה לאחרונה, שם הורה בית המשפט לרשות המכס להעביר לידי היבואן 100 רשימוני יבוא של יבואנים אחרים שייבאו טובין דומים תחת אותו פרט מכס, ודחה את טענת החיסיון או ההכבדה על פעולת הרשות, שהעלתה רשות המכס.

 

רשות המכס ניסתה לשנות את החלטת בית המשפט וזה הותיר את ההחלטה על הכנה, אך צמצם אותה לכמות של 100 רשימונים.

 

היבואן הגיש תביעה נגד רשות המכס בגין סיווג של מנעולים. היבואן טען כי הסיווג הינו בפרט 83.01 לצו תעריף המכס כ"מנעולים", ואילו רשות המכס טענה כי הסיווג הינו בפרט 83.02 לצו תעריף המכס כ"מיקבעים ממתכת פשוטה".

 

היבואן טען בכתב התביעה כי הוא הופלה לרעה לעומת יבואנים אחרים המייבאים טובין דומים.

 

במסגרת ההליכים המקדמיים בתיק, דרש היבואן מרשות המכס לחשוף כיצד יבואנים אחרים סיווגו טובין דומים. לאחר שרשות המכס התנגדה לחשיפת המידע מטעמי חיסיון, הגיש היבואן לבית המשפט בקשה לחייב את רשות המכס לחשוף מידע זה.

 

בהחלטתו מיום 18.2.15 קיבל בית המשפט את בקשת היבואן והורה לרשות המכס לחשוף בפניו את המידע הנוגע לרשימונים ולסיווגים של יבואנים אחרים, תוך השחרת פרטים חסויים אודות זהות היבואנים.

 

בהחלטתו קבע בית המשפט, כי על מנת לשמור על חיסיון של יבואנים אחרים, ומצד שני לחשוף בפני היבואן את הפרטים הרלוונטיים, רשות המכס תמסור ליבואן דוגמא של רשימון יבוא לכל סוג של טובין שיובאו בשנת 2013 בפרט 83.01-4000, תוך השחרת פרטים סודיים.

 

רשות המכס הגישה לבית המשפט בקשה לעיון מחדש בהחלטה מחודש פברואר, וטענה כי החלטת בית המשפט תכביד בצורה ניכרת על פעולת הרשות, משום שקיימת כמות אדירה של רשימונים והדבר מצריך עבודה רבה.

 

 

כמו כן, חזרה רשות המכס על כך שמסמכים אלה צריכים להיות חסויים מפני היבואן שהגיש התביעה, משום שהם הוגשו על ידי צדדים שלישיים, ולכן ביקשה לבטל את ההחלטה.

 

בהחלטה מיום 5.5.15 דחה בית המשפט את טענות המכס בדבר חיסיון וביצע איזון, לפיו הורה לרשות המכס להעביר ליבואן 100 רשימונים שסווגו תחת פרט זה.

 

 

 

* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.

* עו"ד גיל נדל מתמחה בדיני יבוא, יצוא, הובלה ושילוח וסחר בינלאומי, והוא עומד בראש תחום יבוא ויצוא וסחר בינלאומי במחלקת המסים במשרד גולפרב זליגמן ושות'. לפרטים ומידע: Gill.Nadel@goldfarb.com