שורה של מפגעים בדרך לייבא רכב ביבוא אישי

אדם שרצה לייבא מרצדס תבע את כל הגורמים המעורבים בהליך לאחר שינוי שם המקבל. בית המשפט קיבל את התביעה וחילק את האחריות בין הגורמים השונים


12:45 ,15.02.2016 מאת: עו"ד גיל נדל, אוהד קריאף

בית משפט השלום בתל אביב קיבל תביעה שהגיש יבואן רכב נגד כל הגורמים המעורבים בהליך השחרור וחילק את האחריות בין הגורמים השונים.

 

מדובר באדם שביקש לייבא רכב מרצדס ML ביבוא אישי. האיש העביר לחשבון חברה זרה, באמצעות יועץ, סכום של 50 אלף דולר. בהמשך הועברו פרטי הרכב הנרכש לחברת השילוח והרכב יצא מארצות הברית.

 

הרכב הגיע לישראל ועל תעודת השער (המהווה עותק מפקודת המסירה) נרשמה חברת השילוח ועמילות המכס הישראלית כמקבלת המטען. בתחילה שידרה חברת השילוח ועמילות המכס את שם האדם כמקבל המטען, אולם לאחר מכן שינתה את השידור וציינה חברת שילוח ועמילות מכס נוספת כמקבלת המטען.

 

חברת השילוח ועמילות המכס הנוספת שידרה מצידה מצהר (מערכת נתונים המועברת למכס), לפיו אדם אחר הוא מקבל המטען. לאחר שזה הציג נתונים ומסמכים, הרכב שוחרר לחזקתו.

 

היבואן המקורי הגיש תביעה כנגד כל הגורמים המעורבים בשרשרת, ביניהם סוכן המכס, חברות השילוח ועמילות המכס, מינהל המכס, היועץ שסייע ביבוא הרכב, החברה הזרה (המוכרת) ואיש קשר בישראל שסייע לו לבצע את הרכישה.

 

מינהל המכס טען להגנתו כי פעל כדין כאשר שחרר את הרכב לידי אדם אחר לאחר שקיבל לידיו את המסמכים הנדרשים. אמנם מינהל המכס הודה שבאישור התקין של הרכב הופיע שמו של היבואן המקורי ונמחק, אך גרס כי הוא אינו מעיד על בעלות ברכב.

 

בנוגע לאחריות החברה הזרה והסוכן שסייע ברכישה נפסק כי חשבון החברה זוכה בסך של 50 אלף דולר ונמסרה הודעה לחברת השילוח האמריקאית שהלקוח הוא היבואן המקורי, כפי שעולה גם משטר המטען. נדחתה הטענה כי בשלב קבלת התמורה עבור הרכב לא נעשתה הצלבה בין הסכום שנכנס לבין לקוח ספציפי ונפסק כי הסוכן ידע, או לכל הפחות יכול היה לדעת, שהרכב שויך ליבואן ספציפי. נוכח האמור לעיל, נפסק כי אחריותם המשותפת לנזק, בגין כך שהרכב שוחרר לידי אחרים, היא 80%.

 

בנוגע לאחריות מינהל המכס נפסק כי מעריך במחלקת ייבוא אישי במינהל המכס העיד שאישור תקינה הועבר למינהל המכס על ידי פקס ממשרד התחבורה. האישור הודפס ותויק בקלסר אישור התקינה, כאשר בתחילה צוין בו שם היבואן המקורי, אך גורם כלשהו הוציא מתוך הקלסר את האישור ומחק בטיפקס את שם היבואן המקורי. מינהל המכס טען כי מי שהתרשל הוא סוכן המכס, אשר לא פעל בנאמנות ובמהימנות כלפי לקוחותיו, משום שלא פיקח על כך שהוחזר אישור עם שם אחר, ואפשר זאת.

 

בית המשפט דחה את הניסיון של מינהל המכס להטיל אשמה על סוכן המכס בגין השינוי שבוצע במסמך התקינה, שם נמחק שמו של היבואן המקורי ונרשם שמו של היבואן החדש. נפסק כי לא היה באישור התקינה לבדו כדי להעיד על בעלות הלקוחות על הרכב, אך אם האישור המקורי - אשר גם לגישת מינהל המכס הינו מסמך נדרש ומהותי לצורך השחרור היה מצורף לאוסף המסמכים - סביר להניח שהיתה נדלקת נורה אדומה אצל פקיד המכס ויתכן שהתוצאה של שחרור הרכב לידי אחר היתה נמנעת. לאור זאת, חויב המינהל ב-20% מהנזק.

 

בנוגע לאחריות חברות השילוח ועמילות המכס נפסק כי חברת השילוח ועמילות המכס ביצעה שינוי במצהר (בנושא זהות מקבל המטען) ופעלה בניגוד לסעיף 54 לפקודת המכס, הקובע כי: "גובה המכס רשאי להתיר לקברניט או לבעל האונייה לתקן טעות גלויה בגופו של מצהר או להשלים כל חסר, שהם, לדעתו של גובה המכס, פרי מקרה או היסח הדעת; התיקון יהיה בהגשת מצהר מתוקן או מצהר מילואים, וגובה המכס רשאי לגבות בעדו את האגרה שנקבעה".

 

נקבע כי חברת השילוח ועמילות המכס היתה חייבת להגיש בקשה לתיקון מצהר ולהמתין לאישור גובה המכס, ומשלא עשתה כן, היא התרשלה כאשר שינתה את שם הנשגר ללא הגשת בקשה מתאימה. נפסק כי גם חברת השילוח ועמילות המכס הנוספת אחראית לשינוי המצהר ללא הגשת בקשה מתאימה, ורשלנותה גבוהה מרשלנות חברת השילוח ועמילות המכס הראשונה, שכן רשלנותה של חברת והשילוח הנוספת תרמה לכך שהרכב נמכר בסופו של דבר לאדם אחר.

 

בנוגע לרשלנות תורמת של היבואן המקורי בית המשפט קבע כי התנהלותו מעוררת תמיהה, שכן במשך חודשיים וחצי מאז הגעתו של הרכב לארץ לא פעל לשחרורו, לא עשו דבר כדי לברר מה עלה בגורלו של הרכב, וגם לא טרח לקבל חשבונית מהחברה המוכרת לאחר העברת הסכום הראשוני. לאור מעשיו, נקבעה לו רשלנות תורמת בשיעור של 10% מגובה הנזק.

 

בשורה התחתונה, לאחר ניכוי 10% בגין רשלנותו התורמת של היבואן המקורי, הועמד גובה הנזק על סך של כ-160 אלף שקל, כשהנזק חולק בין הגורמים השונים - החברה הזרה (המוכרת) והגורם שסייע ליבואן לבצע את הרכש חויבו ביחד ולחוד ב-80%, ומינהל המכס חויב ב-20% הנותרים. הודעת צד ג' שהגיש מינהל המכס נגד חברות השילוח ועמילות המכס התקבלה באופן חלקי והן חויבו להשיב למינהל המכס חלק מן הסכום שבו חויב.

 

 


 

* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.

* עו"ד גיל נדל מתמחה בדיני יבוא, יצוא, הובלה ושילוח וסחר בינלאומי, והוא עומד בראש תחום יבוא ויצוא וסחר בינלאומי במחלקת המסים במשרד גולפרב זליגמן ושות'. לפרטים ומידע: Gill.Nadel@goldfarb.com