תביעה כנגד ספק סיני – פרוצדורה ליברלית של בית המשפט

בתי המשפט מחפשים את הדרך לייעול הדיון, ולפיכך יאפשרו תיקון כתבי טענות בשלב המקדמי, גם כאשר הדבר חורג מהתובענה המקורית שהוגשה לבית המשפט


00:00 ,06.07.2009 מאת: מערכת פורט2פורט

בתי המשפט מחפשים את הדרך לייעול הדיון, ולפיכך יאפשרו תיקון כתבי טענות בשלב המקדמי, גם כאשר הדבר חורג מהתובענה המקורית שהוגשה לבית המשפט
 
מאת עו"ד גיל נדל, מורן שמילוביץ
 
יבואן אשר ייבא לארץ סחורה מספק סיני אך הסחורה הגיעה כשהיא פגומה לארץ, הגיש תביעה לבית המשפט להוצאת צו מניעה כנגד חברות העוסקות בשילוח בינלאומי, עמילות מכס והובלה ימית (החברות הנתבעות) שיאסור על ביצוע כל פעולה פיזית או משפטית במכולה שבה מצויה הסחורה הפגומה.
 
בית משפט בשלום בחיפה קיבל את תביעת היבואן אך באותו מעמד הבהיר לו כי עליו להגיש תביעה כנגד הספק הסיני, ועליו לעשות זאת על דרך של תיקון כתב התביעה וצירוף בקשה להמצאה מחוץ לתחום השיפוט, שכן הספק נמצא בסין. היבואן תיקן את כתב התביעה על ידי צירוף הספק הסיני כנתבע והוספת סעד כספי בגין פיצוי על הסחורה הפגומה, בגובה מיליון וחצי שקל. 
 
הספק הסיני טען כי תיקון כתב התביעה תוקן שלא כדין, שכן היבואן פירט בכתב התביעה המתוקן את הטעמים לפיהם הוא מגיש תביעה כנגד הספק הסיני וזאת ללא קבלת רשות מבית המשפט. כמו כן, לטענת הספק הסיני, אין בינו לבין החברות הנתבעות שאלה עובדתית או משפטית משותפת לעניין הסעד הכספי ולכן הוספת הסעד הכספי על ידי היבואן לכתב התביעה נעשה שלא כדין. הספק הסיני ביקש מבית המשפט שיורה על מחיקת הסעד הכספי, דבר שייתר את תביעתו של היבואן כנגד הספק הסיני.
 
בית המשפט קבע כי התיקון נעשה כדין, שכן פירוט הטעמים להגשת התביעה כנגד הספק הסיני הינם הכרחיים לשם יידוע הספק מהו הסעד הנתבע ממנו ומדוע מוגשת נגדו תביעה, כמו כן, קבע בית המשפט שגם אם היבואן היה מגיש בקשה לבית המשפט לתיקון כתב התביעה על דרך של פירוט הטעמים לתביעה והוספת הסעדים הכספיים, בית המשפט היה נענה לבקשתו. לפיכך, בית המשפט קבע כי התביעה כנגד הספק הסיני הוגשה כדין.
 
קיצורו של דבר, בתי המשפט מחפשים, ככל שהדבר מסתייע בידם, את הדרך לייעול הדיון, ולפיכך יאפשרו תיקון כתבי טענות בשלב המקדמי, גם כאשר הדבר חורג מהתובענה המקורית שהוגשה לבית המשפט.
 
ת"א 3289-10-108 אסקלייד בע"מ נ' יו טי אי אילת אוברסיז בע"מ ואח', החלטה מיום 1.7.09, ליבואן - עו"ד סודרי,  לספק הסיני – עו"ד פישר
 
בשולי הדברים נעיר כי במקרה שלפנינו פסק הדין אינו דן בשאלה האם ניתן לתבוע את הספק הסיני בישראל (יתכן שהדבר נידון קודם לכן). לעניין זה ראו בסדרת המאמרים שלנו "היכן ניתן לתבוע ספק דיני שהפר חוזה:  http://www.nadel-law.co.il/Index.asp?ArticleID=1038&CategoryID=125&Page=1
 
 
האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי. עו"ד גיל נדל עוסק בדיני יבוא ויצוא, מסים עקיפים, דיני סחר חוץ, הובלה ושילוח בינלאומי וקנין רוחני. ניתן להוריד מאמרים נוספים פרי עטו של עו"ד גיל נדל באתר האינטרנט:  www.nadel-law.co.il.