החלת סעיף שיפוט זר על צד שלישי

בית משפט קבע כי מי שמבסס את תביעתו נגד בעלי האנייה על שטרי המטען שהוצאו בגין ההובלה לא יכול לטעון כי תנאי שטרי המטען לא חלים על בעלי האנייה


11:20 ,15.09.2016 מאת: מערכת פורט2פורט

השאלה בדבר החלת סעיף שיפוט זר על צדדים לשטר מטען ימי נדונה פעמים רבות בבתי המשפט השונים בישראל. מה לגבי החלת סעיף שיפוט זר בשטר מטען על מי שאינו צד לשטר?   

 

בחודש אוגוסט 2016 ניתנה החלטה על ידי בית המשפט המחוזי בחיפה, בשבתו כבית דין לימאות, הקובעת כי סעיף שיפוט הזר בשטר מטען חלה גם על צד שלישי שאינו צד לשטר המטען.

 

הסעיף בשטר המטען המרחיב את ההגנות של המוביל שהוציא את שטר המטען גם לצדדים שלישיים מכונה סעיף "ההימלאיה" על שם אנייה שהייתה צד להליך משפטי שדן בסוגיה זו בבית המשפט באנגליה לפני שנים רבות. שטרי המטען השונים כוללים בדרך כלל סעיפים המחילים את הגנות המוביל גם על צדדים שלישיים הפועלים מטעמו של המוביל בקשר להובלה כמו לדוגמא סוכני אנייה ומובילי משנה. לאורך השנים, נדונה בבתי המשפט השונים בעולם השאלה האם הצדדים השלישיים שאינם צד לשטר המטען זכאים ליהנות מההגנות של המוביל שהוציא את שטר המטען ובכלל זה, הגנות מהותיות כגון התיישנות מקוצרת ומגבלת אחריות והגנות דיוניות כגון סעיף שיפוט זר. הנטייה של בתי המשפט בעולם היא להחיל את הגנות המוביל גם על צדדים שלישיים הקשורים להובלה ובלבד שבשטר המטען קיים סעיף ברור הקובע זאת.    

 

במקרה הנדון דובר בתביעת חפצא של יבואניות עץ נגד אנייה שהוגשה לבית הדין לימאות בחיפה בגין נזק שנגרם למטעני עץ במהלך הובלה ימית לישראל. בעלי האנייה העמידו ערבות לשחרור האנייה והגישו בקשה לסילוק התביעה על הסף מחמת סעיף שיפוט זר בשטרי המטען על פיהם המטען הובל לישראל.

 

בעלי האנייה החכירו את האנייה לחברה שהחכירה את האנייה בחכירת משנה לחברת אחרת ("חוכרת המשנה"). חוכרת המשנה הוציאה את שטרי המטען בגין הובלת המטען לישראל. בעלת האנייה טענה כי היא זכאית לזכויות החלות על חוכרת המשנה על פי שטר המטען של חוכרת המשנה, ובכלל זה, תניית שיפוט ייחודית לפיה כל התביעות בנוגע להובלת המטענים יתבררו באופן בלעדי בבית המשפט המוסמך בלונדון ועל פי הדין האנגלי.

 

בשלב ראשון בית המשפט קבע כי סעיף השיפוט המופיע בשטר המטען מנוסח כסעיף שיפוט ייחודי המפנה את הצדדים לשטר המטען להתדיינויות בפני בית המשפט באנגליה. בשלב שני, בית המשפט דן בשאלה האם סעיף השיפוט חל גם על בעלת האנייה שאינה צד ישיר לשטרי המטען ואינה נזכרת בהם.

 

בית המשפט סקר את תנאי שטר המטען וקבע כי הוראות שטר המטען מחילות את ההגנות של חוכרת המשנה על פי שטר המטען גם על צדדים שלישיים הקשורים להובלה ובהם בעלת האנייה. בית משפט קבע כי מי שמבסס את תביעתו נגד בעלי האנייה על שטרי המטען שהוצאו בגין ההובלה לא יכול לטעון כי תנאי שטרי המטען לא חלים על בעלי האנייה. עוד קבע בית המשפט כי ניתן לבסס את תחולת סעיף השיפוט על בעלי האנייה גם על סעיף "ההימלאיה" בשטר המטען המחיל את ההגנות של חוכרת המשנה גם על בעלת האנייה. בהקשר זה נקבע על ידי בית המשפט כי סעיף "ההימלאיה" יכול להחיל על צדדים שלישיים גם הגנות מהותיות של המוביל כגון תקופת התיישנות מקוצרת ומגבלת אחריות וגם הגנות דיוניות כגון סעיף שיפוט ייחודי.

 

בית המשפט אבחן מספר פסקי דין של בית המשפט העליון משנות ה- 70 שקבעו כי שטר מטען אינו יכול לכלול תניות המקנות זכויות דיוניות לצדדים שלישיים וקבע כי הפסיקה אינה חלה במקרה הנדון, בין היתר, לאור המוסד של "חוזה לטובת צד שלישי" בחוק החוזים. בנוסף,  בית המשפט ציין כי פסקי הדין שהוצגו בפניו עסקו בבקשות של סוכני אנייה מישראל לעכב את ההליכים תוך הסתמכות על סעיף שיפוט המפנה לבית משפט זר בעוד שבמקרה הנדון מדובר בבעלת אנייה זרה המבקשת את אכיפת סעיף השיפוט. בית משפט פסק בהקשר זה כי בניגוד לסוכני האנייה בישראל, לבעלת האנייה הזרה (כמו לחוכרת המשנה) יש אינטרס לגיטימי לרכז את כל ההתדיינויות במקום שיפוט אחד.

 

בסופו של דבר, לאחר שבחן את נוסח תנאי שטרי המטען, בית המשפט קבע כי תנאי שטרי המטען מעניקים לבעלת האנייה זכויות דיוניות על פי שטרי המטען ולפיכך הורה על עיכוב ההליכים בתיק.

 

 

ת"ח 36926-08-15 CONSTRASTOCK OY ואח' (ע"י עו"ד אילן אורלי) נ' האנייה Thor Horizon  ואח' (ע"י עו"ד גבי דיסני).

 

                                                                                                                                   

----------------------------------------

עו"ד רועי גלעד מתמחה, בין היתר, בתחומי תובלה וסחר בינלאומי, שילוח בינלאומי ועמילות מכס, משפט ימי ואווירי, ביטוח ימי ועוד. כל המידע המוצג על ידינו הנו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית.

הנכם מוזמנים לבקר באתר המחודש של משרדנו – www.gcglaw.co.il