המשלחים הבינלאומיים מתנגדים להמשך הפעלת הסדר הסליקה מול יאט"א

ארגון התאגידים של סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים הגיש לממונה על ההגבלים העסקיים דרישה לחזור ולאפשר לכל משלח לקיים הידברות והתחשבנות נפרדת עם כל אחת מחברות התעופה


11:06 ,26.05.2015 מאת: עו"ד שמואל גרוסמן

ארגון התאגידים של סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים מתנגד להמשך הפעלתו של הסדר הסליקה (הסדר ה-CASS) מול ארגון  חברות התעופה (יאט"א) ודורש כי הממונה על ההגבלים העסקיים לא יאשר את המשך הפעלתו.

 

הסדר הסליקה מאפשר התחשבנות מרכזית, המסדירה את הליכי הדיווח, ההתחשבנות והתשלום, בין  המשלחים הבינלאומיים לבין חברות התעופה באופן שההתחשבנות והתשלום של כל משלח בינלאומי מתבצעים מול כל חברות התעופה ביחד ולא מול כל חברת תעופה בנפרד.  

 

ההסדר, המהווה הסדר כובל על פי חוק ההגבלים העסקיים, קיבל ביוני 2011 את אישור הממונה על ההגבלים העסקיים לתקופה מוגבלת של שלוש שנים. עם חלוף התקופה, טוענים המשלחים הבינלאומיים כי ההסדר נוצל לרעה על ידי יאט"א, לפגיעה קשה בהם, והם דורשים כי לא יינתן אישור להמשך הפעלתו.

 

יו"ר ארגון התאגידים של סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים אמיר שני, חברי ההנהלה מיכאל מוגרבי ושי רוטברד והיועץ המשפטי של הארגון, עו"ד שמואל גרוסמן, הופיעו לאחרונה בפני הממונה (שהתפטר השבוע) פרופ' דיויד גילה, והציגו בפניו את הפגיעה הקשה בתחרות ובאינטרסים העסקיים שלהם בהפעלת ההסדר על ידי יאט"א.  

 

לטענה המשלחים, ההסדר נתן בידי יאט"א כוח עצום, המנוצל לרעה כנגד המשלחים, והוא מונע מהם ניהול משא ומתן אפקטיבי מול חברות התעופה ומאפשר ליאט"א לדרוש מהמשלחים דרישות בלתי סבירות, כגון ערבויות כספיות והצגת דוחות כספיים סודיים, כתנאי להמשך חיבורם למערכת הסליקה.

 

בנוסף ננקטות סנקציות קשות ובלתי מידתיות כנגד  משלחים בינלאומיים שאיחרו איחורים קלים בתשלומים, עד כדי שלילה מוחלטת של אפשרות עבודתם עם כל חברות התעופה ביאט"א.

 

משלח בינלאומי המפר הפרות קלות של נוהלי יאט"א, מסתכן בהורדת השאלטר וסגירת עסקו כפועל יוצא של שלילת האפשרות לעבוד עם כל  חברות התעופה ביאט"א המסרבות  לעבוד אתו מחוץ להסדר, אף לא בתשלום במזומן.

 

עו"ד גרוסמן הדגיש כי כוח רב זה לא היה בידי יאט"א ובידי חברות התעופה בעידן שקדם לאישור ההסדר על ידי הממונה על ההגבלים העסקיים, לפני יוני 2011.

 

בטרם אישור ההסדר, היתה למשלחים הבינלאומיים יכולת לנהל משא ומתן פרטני מול כל אחת מחברות התעופה, אך יכולת זו נשללה בפועל באמצעות ההסדר, המעניק ליאט"א מנוף להפעלת כוח משותף של כל חברות התעופה כלפי המשלח הבינלאומי.

 

עו"ד גרוסמן הוסיף כי אישור ההסדר לתקופה מוגבלת של שלוש שנים נועד לבחון במהלך תקופה זו את השלכותיו של ההסדר. עם סיום תקופת המבחן, אין ספק שההסדר פגע קשות במשלחים, הרע את מצבם מול חברות התעופה ופגע בתחרות בשוק תובלת המטענים האוויריים.

 

במקביל מבקשת יאט"א לאפשר לה למכור מוצרי מידע המופקים מהסדר הסליקה, פעילות שנאסרה עליה באישור הממונה מיוני 2011. המשלחים מתנגדים באופן נחרץ למתן היתר למכירת המידע, היות ומדובר במידע מסחרי סודי שלהם, המתייחס לפעילותם העסקית מול כל חבורת התעופה. השימוש במידע הזה, לטענתם, מסכן את האינטרסים העסקיים של המשלחים הבינלאומיים ויוצר תנאים של חוסר הגינות משווע ביחסים שבין המשלחים לחברות התעופה ביאט"א.

 

בהמשך לפגישה  עם הממונה על ההגבלים העסקיים, הגיש עו"ד גרוסמן ביום חמישי האחרון את התנגדות המשלחים הבינלאומיים להמשך יישומו של ההסדר ואת דרישת המשלחים להפסיקו ולחזור ולאפשר לכל משלח בינלאומי לקיים הידברות והתחשבנות נפרדת עם כל אחת מחברות התעופה, כפי שהיה נהוג בעבר.