חבות סוכן המכס בתשלום דמי השהיה לסוכן האונייה

בית המשפט נדרש למחלוקת, לאחר שסוכן המכס פדה מסוכן האונייה פקודת מסירה למטען עבור היבואן


12:18 ,16.12.2014 מאת: עו"ד רועי גלעד

לפני מספר ימים ניתן פסק דין שדן במערכת היחסים בין סוכן אונייה לבין סוכן מכס, כאשר סוכן מכס פודה מסוכן האונייה פקודת מסירה למטען עבור היבואן. 

 

בפרקטיקה הנהוגה, סוכן המכס פודה פקודת מסירה מסוכן האונייה עבור הלקוח - היבואן. לעיתים קורה שמכולה מוחזרת באיחור, ואז מתעוררת השאלה האם סוכן המכס חב אישית בתשלום דמי השהייה לסוכן האונייה בגין אי החזרת המכולה על ידי היבואן?

 

במקרה הנדון, סוכן האונייה טען כי סוכן המכס חב כלפיו בגין אובדן המכולות, מאחר והוא קיבל ממנו את פקודת מסירה ללא הסתייגות וחתם עליהן. סוכן המכס טען כי אינו חב בתשלום, מאחר וקיבל את פקודת המסירה בשמו של היבואן, מתוקף תפקידו כסוכן מכס.  

 

בית המשפט קבע כי מדובר במחלוקת משפטית: מהו תוקפה של הפסקה הכתובה על חשבונות המטענים "המכולה ודמי השהייה באחריות מקבל פקודת המסירה", כאשר חשבון המטענים אינו חתום על ידי סוכן המכס, אך על תעודת השער – פקודת המסירה הנלווית לחשבון המטענים - ישנה חתימה של סוכן המכס. 

 

בית המשפט קבע כי יש לבחון את מערכת היחסים בין סוכן המכס לבין סוכן האונייה לפי המישור החוזי. בנסיבות העניין, ולאור העובדה כי מדובר ביבואן מעזה, קבע בית משפט כי "יש לשני הצדדים אחריות משותפת של עצימת עיניים כלפי המציאות". מחד, סוכן האונייה המשיך לשחרר מכולות, למרות שמכולות קודמות לא הוחזרו לו; מאידך, סוכן המכס, שידע אודות החיוב בדמי השהייה, לא ניסה לפנות ליבואן וליידע אותו אודות החיובים של סוכן האונייה ולגבות ממנו תשלום.

 

בית המשפט חייב את סוכן המכס בתשלום חלקי בלבד לסוכן האנייה (כ- 10% מסכום התביעה) וציין כי מצב בו סוכן מכס נדרש לשלם סכומים על לא עוול בכפו אינו מצב ראוי. בית המשפט מסיים את פסק הדין בהערה לפיה, בהעדר הסדר בין ארגון המכס לאיגוד התעשיינים, מן הראוי כי המחוקק ייתן את דעתו לעניין.

 

פסק דין זה מתווסף לשורה של פסקי דין קודמים, שעסקו בשאלת חבות סוכן המכס כלפי סוכן האונייה לתשלום דמי השהיית מכולה. מניתוח פסקי הדין עולה כי אין תשובה אחת ובתי המשפט בוחנים את מישור היחסים בין סוכן המכס לבין סוכן האונייה בכל מקרה ומקרה בנפרד, על פי המאפיינים הספציפיים של כל מקרה.

 

כאשר סוכן מכס אינו הנשגר בשטר המטען, אין מקום להטיל עליו חבות אישית לתשלום דמי השהייה לסוכן האונייה. סוכן המכס משמש כמיופה כוח של היבואן לקבלת פקודת מסירה מסוכן האונייה, הוא אינו צד לחוזה ההובלה והוא אינו אחראי להחזרתן במועד של המכולות על ידי היבואן. אנו סבורים כי בנסיבות אלו, לסוכן האונייה אין זכות לדרוש מסוכן המכס שיחתום על התחייבות המטילה עליו חבות אישית לתשלום דמי השהיה כתנאי למסירת פקודת מסירה.