הגירעון בסחר הסחורות בחודש יולי עומד על 8 מיליארד שקל

יבוא הסחורות בחודש הסתכם ב-24 מיליארד שקל, לעומת יצוא של 16 מיליארד שקל. ירידה בגירעון בשבעת החודשים הראשונים של 2013


00:00 ,14.08.2013 מאת: מערכת פורט2פורט

בחודש יולי הסתכם יבוא הסחורות ב-24 מיליארד שקל, היצוא הסחורות עמד על 16 מיליארד שקל והגירעון המסחרי של ישראל עמד על 8 מיליארד שקל.

הנתונים כוללים את הסחורות שעברו במכס, אך אינם כוללים את נתוני הסחר בין ישראל לרשות הפלשתינאית, היבוא הביטחוני ויבוא ויצוא שירותים (לרבות שירותי תוכנה).

יצוא הסחורות בחודשים ינואר-יולי היווה 75.4% מסך היבוא (ללא אניות, מטוסים ויהלומים), לעומת 68.7% בתקופה המקבילה אשתקד. בשבעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם הגירעון בסחר הסחורות ב-30 מיליארד שקל, שהם 51.4 מיליארד שקל במונחים שנתיים (לעומת 70.4 מיליארד שקל ב-2012).

נתוני המגמה, לאחר ניכוי השפעת העונתיות הרגילה וגורמים בלתי סדירים שחושבו בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מצביעים על עלייה ביבוא הסחורות (למעט יהלומים, אניות ומטוסים וחומרי אנרגיה).

בחודשים מאי-יולי עלה יבוא הסחורות ב-8.5% בחישוב שנתי, לאחר ירידה של 2.3% בחישוב שנתי בחודשים פברואר-אפריל.

בחודשים מאי-יולי ירד יצוא הסחורות (למעט אניות, מטוסים ויהלומים) על פי נתוני המגמה ב-8.9% בחישוב שנתי, בהמשך לירידה של 8.2% בחישוב שנתי בחודשים פברואר-אפריל.

סחר הסחורות בחודש יולי הושפע, בין השאר, משינויים בערך השקל לעומת המטבעות בהם נערכות עסקאות היבוא והיצוא. בחודש יולי התחזק השקל ביחס לרוב המטבעות הנסחרים בישראל. ביחס לדולר ארצות הברית התחזק השקל ב-0.6% , ביחס לאירו התחזק השקל ב-1.4%, ביחס ללירה שטרלינג התחזק השקל ב-2.5%, ביחס לפרנק השוויצרי ב-1.8% וביחס לין היפני התחזק השקל ב-2.9%.

יבוא הסחורות

33% מיבוא הסחורות ביולי היה יבוא חומרי גלם (למעט יהלומים וחומרי אנרגיה), 17% היה יבוא מוצרי צריכה, 12% יבוא מכונות ציוד וכלי תחבורה יבשתיים להשקעות ו-32% הנותרים יבוא יהלומים, חומרי אנרגיה, אניות ומטוסים.

יבוא חומרי גלם (למעט יהלומים וחומרי אנרגיה) עלה במאי-יולי על פי נתוני המגמה ב-5.1% בחישוב שנתי, לאחר ירידה של 5.2% בפברואר-אפריל. פירוט לפי קבוצות מראה כי יבוא בדים וחוטים עלה ב-13.9% בחישוב שנתי, יבוא ברזל ופלדה עלה ב-12.6% בחישוב שנתי, ויבוא תשומות לתעשיות מכונות ואלקטרוניקה עלה ב-9.5% בחישוב שנתי. לעומת זאת, ירד יבוא כימיקלים ב-2.7% בחישוב שנתי.

בחודשים מאי-יולי עלה יבוא מוצרי צריכה ב-14.0%. זאת, בהמשך לעלייה של 10.4% בחישוב שנתי בחודשים פברואר-אפריל. יבוא מוצרים לצריכה שוטפת (תרופות, מזון ומשקאות, הלבשה והנעלה) עלה ב-19.7% בחישוב שנתי, כשעיקר העלייה היתה ביבוא כלי בית (24.9% בחישוב שנתי).

יבוא מוצרים בני קיימה (ריהוט, מוצרי חשמל ביתיים וכלי תחבורה) עלה במאי-יולי ב-7.1% בחישוב שנתי. עלייה היתה ביבוא ריהוט ומוצרי חשמל ביתיים (12.4% בחישוב שנתי). נתוני המגמה מצביעים על עלייה ביבוא מוצרי השקעה (למעט אניות ומטוסים), שעלה ב-10.7% בשיעור שנתי בחודשים מאי-יולי, לאחר ירידה של 5.2% בחישוב שנתי בחודשים פברואר–אפריל.

יבוא מכונות וציוד (המהווה כ-60% מיבוא מוצרי השקעה) עלה ב-16.4% בחישוב שנתי. לעומת זאת, ירד יבוא כלי תחבורה להשקעה ב-12.5% בחישוב שנתי.

יבוא יהלומים (גולמיים ומלוטשים נטו) הסתכם בחודשים ינואר-יולי ב-17.3 מיליארד שקל, לעומת 17.6 מיליארד שקל בחודשים המקבילים ב-2012.

יבוא חומרי אנרגיה (דלק גולמי, תזקיקים ופחם), הסתכם בשבעת החודשים הראשונים של השנה ב-32.6 מיליארד שקל, נמוך ב-14.1% בהשוואה לאותם חודשים אשתקד.

יצוא הסחורות

81% מיצוא הסחורות בחודש יולי היה יצוא תעשייתי, כרייה וחציבה (למעט יהלומים), 17% יצוא יהלומים ו-2% הנותרים יצוא חקלאי, ייעור ודיג.

היצוא התעשייתי, כרייה וחציבה ירד במאי-יולי ב-10.5% בשיעור שנתי, בהמשך לירידה של 8.7% בשיעור שנתי בחודשים פברואר-אפריל.

יצוא תעשיות טכנולוגיה עילית (המהווה כ-43% מכלל היצוא התעשייתי, למעט יהלומים) ירד במאי-יולי ב-22.6% בחישוב שנתי (ירידה של 2.1% בממוצע לחודש). זאת בהמשך לירידה של 23.7% בחישוב שנתי בפברואר-אפריל.

יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת עילית (37% מכלל היצוא התעשייתי) עלה ב-7.6% בחישוב שנתי (1.6% בממוצע לחודש), בהמשך לעלייה של 21.0% בחישוב שנתי בפברואר-אפריל.

יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת מסורתית (-13% מכלל היצוא התעשייתי) ירד בשלושת החודשים האחרונים ב-16.1% בחישוב שנתי, בהמשך לירידה של 11.9% בחישוב שנתי בחודשים פברואר-אפריל. נתוני היצוא לפי ענף מצביעים על ירידה של 45.7% בחישוב שנתי (5% בממוצע לחודש) ביצוא ענף תעשיות מתכות בסיסיות וביצוא ענף גומי ופלסטיקה, שירד ב-16.6% בחישוב שנתי.

במאי-יולי ירד יצוא תעשיות טכנולוגיה מסורתית (7% מכלל היצוא התעשייתי) ב-4.5% בחישוב שנתי, בהמשך לירידה של 8.1% בחישוב שנתי בחודשים פברואר-אפריל. נתוני היצוא לפי ענף מראים על ירידה ביצוא ענף מוצרי מזון, משקאות וטבק, שירד ב 14.9%- בחישוב שנתי.

יצוא יהלומים נטו (מלוטשים וגולמיים) הסתכם מתחילת שנת 2013 ב-20.8 מיליארד שקל, לעומת 20.4 מיליארד שקל בחודשים המקבילים אשתקד.

היצוא החקלאי, ייעור ודיג הסתכם בינואר-יולי ב-3.7- מיליארד שקל, עלייה של 7.1% בהשוואה לחודשים המקבילים ב-2012. יצוא יבולים עונתיים עלה ב-13.2% באותה תקופה ויצוא פירות (ללא פרי הדר) עלה ב-6.3%.