הגירעון בסחר הסחורות הנמוך ביותר מאז 2011

ב-2015 הסתכם הגירעון ב-30.5 מיליארד שקל; היבוא הסתכם ב-238.2 מיליארד שקל והיצוא ב-207.7 מיליארד שקל. היצוא כאחוז מהיבוא היה 83.7%


12:51 ,17.01.2016 מאת: מערכת פורט2פורט

הגירעון בסחר הסחורות של ישראל הסתכם בשנת 2015 ב-30.5 מיליארד שקל, לעומת גירעון של 49.4 מיליארד שקל בשנת 2014 וגירעון של 51.3 מיליארד שקל בשנת 2013. זהו הגירעון הנמוך ביותר בסחר הסחורות מאז שנת 2011.

 

היצוא כאחוז מהיבוא (ללא אוניות, מטוסים ויהלומים) היה ב-2015 83.7%, לעומת 76.6% בשנת 2014 ו-76.3% בשנת 2013.

 

בשנת 2015 הסתכם יבוא הסחורות ב-238.2 מיליארד שקל. יבוא הסחורות בשנת 2015 ירד ב-6.8% לעומת השנה הקודמת. יבוא הסחורות, ללא אוניות, מטוסים, יהלומים וחומרי אנרגיה, עלה בשנת 2015 ב-3.5% (עלייה של 6.3 מיליארד שקל). עיקר הירידה ביבוא סחורות נרשמה ביבוא חומרי אנרגיה, שירד ב-36.6%, וביבוא אוניות ומטוסים, שירד ב-47.2% בהשוואה לשנת 2014.

 

יצוא הסחורות הסתכם בשנת 2015 ב-207.7 מיליארד שקל גבוה ב-0.8% מהיצוא בשנת 2014. יצוא הסחורות, ללא אוניות, מטוסים ויהלומים, הסתכם בשנת 2015 ב-178.3 מיליארד שקל, עלייה של 4.2% בהשוואה לשנת 2014.

 

נתוני יבוא ויצוא הסחורות הינם ארעיים, מתייחסים לסחורות שעברו במכס ואינם כוללים את הסחר בין ישראל לרשות הפלשתינאית. כמו כן, הנתונים אינם כוללים יצוא שירותים, שכולל, בין השאר, יצוא תוכנה. נתונים סופיים לשנת 2015 יפורסמו בחודש אפריל 2016.

 

בשנת 2015 הסתכם היצוא התעשייתי, הכרייה והחציבה (ללא יהלומים) ב-175.6 מיליארד שקל, גבוה ב-4.4% בהשוואה ל-2014. היצוא החקלאי ירד ב-8.5% בהשוואה ל-2014, והסתכם ב-4.6 מיליארד שקל. יצוא היהלומים (מלוטשים וגולמיים) הסתכם ב- 28.0 מיליארד שקל, ירידה של 15.8% בהשוואה לשנת 2014.

 

פירוט היצוא התעשייתי לפי עוצמה טכנולוגית מצביע על עלייה של 23.4% ביצוא תעשיות טכנולוגיה עילית בהשוואה לשנת 2014. יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת עילית ירד ב-12.8%. יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת מסורתית ירד ב-7.9% ויצוא תעשיות טכנולוגיה מסורתית עלה ב-4.9%.

 

פירוט יבוא הסחורות לפי יעוד מראה שיבוא מוצרי צריכה עלה ב-3.5%, יבוא מוצרי השקעה, הכוללים כלי תחבורה להשקעות עלה ב-1.5%; יבוא חומרי גלם (ללא יהלומים וחומרי אנרגיה) עלה ב-4.3%. לעומת זאת, ירד יבוא חומרי אנרגיה ב-36.6% בהשוואה לשנה הקודמת. יבוא יהלומים (מלוטשים וגולמיים נטו) ירד ב-20.6% ויבוא אניות ומטוסים ירד ב-47.2%.

 

התפתחות סחר הסחורות בשנת 2015 לעומת שנת 2014 הושפעה משינויי מחירים בעולם ושינויים בשער השקל לעומת המטבעות בהן נערכות עסקאות יבוא ויצוא הסחורות. בשנת 2015 התחזק השקל (שער ממוצע) ביחס לאירו ב-10.0%, ביחס לדולר הקנדי ב-6.3% וביחס לין היפני ב-5.3%. לעומת זאת, נחלש השקל ביחס לדולר של ארה"ב ב-7.9%, ביחס לדינר הירדני ב-7.8% וביחס לפרנק השוויצרי ב-3.3%.

 

יצוא הסחורות

בשנת 2015 היווה היצוא התעשייתי, הכרייה והחציבה (למעט יהלומים) 84.5% מכלל יצוא הסחורות (81.5% בשנת 2014). יצוא יהלומים היווה 13.5% (16.1% ב- 2014) ו-2.0% הנותרים היה יצוא חקלאי, ייעור ודיג (2.4% בשנת 2014).

 

התפלגות היצוא התעשייתי לפי העוצמה הטכנולוגית מראה כי משקלן של תעשיות טכנולוגיה עילית עלה. בשנת 2015 היווה יצוא זה 50.1% מכלל היצוא התעשייתי (ללא יהלומים), לעומת 42.4% ב-2014. במונחים מוחלטים גדל בשנת 2015 יצוא תעשיות טכנולוגיה עילית ב-16.6 מיליארד שקל (23.4%).

 

פירוט לפי ענפים מראה על עלייה של 20.2% ביצוא ענף ייצור מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי (8.2 מיליארד שקל) ויצוא ענף ייצור תרופות עלה ב-14.8% (3.4 מיליארד שקל).

 

יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת עילית, (30.9% מכלל היצוא התעשייתי) הסתכם בשנת 2015 ב-53.9 מיליארד שקל, בהשוואה ל-61.8 מיליארד שקל בשנת 2014, ירידה של 12.8%. רוב הירידה היתה ביצוא ענף ייצור כימיקלים ומוצריהם שירד ב-8.1 מיליארד שקל (20.7%-).

 

יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת מסורתית (12.3% מכלל היצוא התעשייתי) ירד בשנת 2015 ב-7.9% והסתכם ב-21.5 מיליארד שקל. יצוא ענף ייצור מוצרי מתכת ירד ב-14.3% (ירידה של 0.4 מיליארד שקל) ויצוא ענף ייצור מוצרי נפט גולמי מזוקק ירד ב-31.1% (ירידה של 0.9 מיליארד שקל). ירידה זו נובעת בעיקר מירידת מחירי הדלקים בעולם.

 

יצוא תעשיות טכנולוגיה מסורתית (6.7% מכלל היצוא התעשייתי) עלה בשנת 2015 ב-4.9% לעומת השנה הקודמת והסתכם ב-11.7 מיליארד שקל. יצוא ענף ייצור טקסטיל עלה ב-10.9% בהשוואה לשנת 2014 ויצוא ענף ייצור משקאות שעלה ב-7.4%.

 

יצוא יהלומים (מלוטשים וגולמיים נטו) הסתכם בשנת 2015 ב-28.0 מיליארד שקל, נמוך ב- 15.8% בהשוואה לשנת 2014.

 

היצוא החקלאי, ייעור ודיג הסתכם בשנת 2015 ב-4,560 מיליון שקל, לעומת 4,986 מיליון שקל בשנת 2014, ירידה של 8.5%. ירידה נרשמה ביצוא ענף גידול פירות (ללא פרי הדר) שירד ב-17.0% וביצוא ענף גידול פרחים (12.1%-).

 

יבוא הסחורות

יבוא הסחורות, במחירים שוטפים בשקל, היה נמוך ב-17.3 מיליארד שקל בהשוואה לשנת 2014.

 

פירוט היבוא לפי יעוד מראה כי בשנת 2015 44% מכלל היבוא היה יבוא חומרי גלם (למעט יהלומים וחומרי אנרגיה), 19% יבוא מוצרי צריכה, 14% יבוא מכונות, ציוד וכלי תחבורה יבשתיים להשקעות, 12% יבוא חומרי אנרגיה ו-11% הנותרים יבוא יהלומים, ואניות ומטוסים.

 

יבוא חומרי גלם (למעט יהלומים וחומרי אנרגיה) הסתכם בשנת 2015 ב-103.8 מיליארד שקל, עלייה של 4.3% בהשוואה לשנת 2014.

 

פירוט לפי קבוצות סחורות מראה על עלייה ביבוא תשומות לתעשיות מכונות ואלקטרוניקה (10.9%), ביבוא כימיקלים (4.6%), וביבוא מתכות יקרות (5.2%). לעומת זאת, ירד יבוא גומי ופלסטיקה (4.5%-), יבוא תשומות לתעשיות הנייר (4.3%-) ויבוא מתכות אל-ברזליות (2.0%-).

 

יבוא מוצרי השקעה (למעט אוניות ומטוסים) הסתכם בשנת 2015 ב-33.9 מיליארד שקל. בשנת 2015 עלה יבוא זה ב-1.5%, בהמשך לעלייה של 4.3% בשנת 2014. יבוא מכונות וציוד עלה ב-7.7%. לעומת זאת, יבוא כלי תחבורה, הכולל מכוניות נוסעים לצרכים עסקיים, ירד בשנת 2015 ב- 12.9%.

 

יבוא מוצרי צריכה עלה בשנת 2015 ב-3.5%, בהמשך לעלייה של 8.0% בשנת 2014. עיקר העלייה הייתה ביבוא מוצרים לצריכה שוטפת (5.4%) ומתוכם יבוא מזון ומשקאות שעלה ב-8.4%. יבוא מוצרים בני קיימה עלה ב-1.0%.

 

יבוא יהלומים (גולמיים ומלוטשים) הסתכם בשנת 2015 ב-24.4 מיליארד שקל לעומת 30.8 מיליארד שקל, נמוך ב-20.6% בהשוואה לשנת 2014.

 

יבוא מוצרי אנרגיה (דלק גולמי, תזקיקים ופחם) המשיך לרדת בשנת 2015 והסתכם ב-28.8 מיליארד שקל, נמוך ב-36.6% לעומת היבוא בשנת 2014.

 

דצמבר 2015

בחודש דצמבר 2015 הסתכם יצוא הסחורות ב-17.3 מיליארד שקל, יבוא הסחורות ב-21.1 מיליארד שקל, והגירעון בסחר הסחורות ב-3.8 מיליארד שקל.

 

התפתחות הסחר בסחורות בחודש דצמבר 2015, הושפעה בין היתר משינויים בערך השקל לעומת מטבעות אחרים בהם נערכות עסקאות היבוא והיצוא. בחודש דצמבר 2015 התחזק השקל ביחס לדולר ארה"ב ב-0.2%. ביחס ללירה שטרלינג התחזק השקל ב- 1.7% וביחס לדולר הקנדי ב-3.4%. לעומת זאת, נחלש השקל ביחס לאירו ב-1.0% ביחס לפרנק השוויצרי נחלש השקל ב- 1.1% וביחס ליין היפני ב-0.5%.

 

נתוני המגמה לאחר ניכוי השפעות עונתיות וגורמים בלתי סדירים, מצביעים על עלייה של 3.0% בחישוב שנתי ביצוא הסחורות (ללא אוניות, מטוסים ויהלומים) בשלושת החודשים האחרונים של שנת 2015. זאת, לאחר ירידה של 2.0% בחישוב שנתי בחודשים יולי-ספטמבר 2015.

 

נתוני המגמה של היצוא התעשייתי, כרייה וחציבה עלו ב-3.3% בחישוב שנתי בשלושת החודשים האחרונים של שנת 2015, לאחר ירידה של 0.8% ביולי-ספטמבר 2015.

 

פירוט נתוני המגמה של היצוא התעשייתי לפי עוצמה טכנולוגית

בחודשים אוקטובר-דצמבר עלה יצוא תעשיות טכנולוגיה עילית ב-5.9% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 6.0% בחישוב שנתי ביולי-ספטמבר. נתוני היצוא לפי ענף מראים על עלייה ביצוא ענף ייצור תרופות וביצוא ענף ייצור רכיבים ולוחות אלקטרוניים.

 

נתוני המגמה של יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת עילית מצביעים על עלייה של 5.8% בחישוב שנתי בשלושת החודשים האחרונים של שנת 2015, לאחר ירידה של 7.3% בחודשים יולי-ספטמבר. פירוט לפי ענפים מראה על עלייה ביצוא ענף ייצור כלי רכב מנועיים ונגררים באותם חודשים.

 

נתוני המגמה של יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת מסורתית מצביעים על ירידה של 14.8% בחישוב שנתי בשלושת החודשים האחרונים של שנת 2015, בהמשך לירידה של 14.0% ביולי-ספטמבר. פירוט לפי ענפים מראה על ירידה ביצוא ענף ייצור מוצרי מתכת בסיסית באותה תקופה של 2015.

 

נתוני המגמה של יצוא תעשיות טכנולוגיה מסורתית מצביעים על ירידה של 10.3% בחישוב שנתי בשלושת החודשים האחרונים של שנת 2015, בהמשך לירידה של 8.5% בחישוב שנתי ביולי-ספטמבר. פירוט לפי ענפים מראה ירידה ביצוא ענף ייצור מוצרי מזון, משקאות ומוצרי טבק באותה תקופה של 2015.

 

יבוא הסחורות (ללא אוניות, מטוסים יהלומים וחומרי אנרגיה) עלה על-פי נתוני המגמה ב-6.1% בחישוב שנתי בשלושת החודשים האחרונים של שנת 2015, בהמשך לעלייה של 5.8% בחישוב שנתי ביולי-ספטמבר.

 

מפירוט נתוני המגמה עולה כי בשלושת החודשים האחרונים של 2015 עלה יבוא חומרי גלם ב-5.8% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 3.4% בחישוב שנתי ביולי– ספטמבר. יבוא מוצרי השקעה עלה ב-13.7% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 6.8% בחודשים יולי-ספטמבר.

 

בשלושת החודשים האחרונים של שנת 2015 עלה יבוא מוצרי צריכה ב- 10.5% בשיעור שנתי, בהמשך לעלייה של 8.4% בחישוב שנתי בחודשים יולי-ספטמבר. יבוא מוצרים לצריכה שוטפת עלה בשלושת החודשים האחרונים של 2015 ב-10.5%. יבוא מוצרים בני קיימה (ריהוט, מוצרי חשמל ביתיים וכלי תחבורה) עלה באותם חודשים ב- 11.3% בחישוב שנתי.