הגירעון המסחרי של ישראל בחודש פברואר עומד על 3.8 מיליארד שקל

היבוא בפברואר הסתכם ב-21.7 מיליארד שקל, לעומת יצוא בסך 17.9 מיליארד. מתחילת השנה מסתכם הגירעון בסחר הסחורות ב-7.6 מיליארד שקל


00:00 ,13.03.2013 מאת: מערכת פורט2פורט

בחודש פברואר 2013 הסתכם יבוא הסחורות לישראל ב-21.7 מיליארד שקל, יצוא הסחורות הסתכם ב-17.9 מיליארד שקל והגירעון המסחרי של ישראל עמד על 3.8 מיליארד שקל.

מאז מתחילת השנה מסתכם הגירעון בסחר הסחורות ב-7.6 מיליארד שקל, בהשוואה ל-14.7 מיליארד שקל בחודשים המקבילים ב-2012.

יצוא הסחורות בחודשים ינואר-פברואר היווה 69.3% מהיבוא (ללא אניות, מטוסים ויהלומים). נתוני המגמה, (לאחר ניכוי השפעת העונתיות הרגילה וגורמים בלתי סדירים), מצביעים על ירידה ביבוא הסחורות (למעט יהלומים, אניות ומטוסים וחומרי אנרגיה). בחודשים דצמבר 2012- פברואר 2013 של 16.0% בחישוב שנתי, בהמשך לירידה של 15.5% בחישוב שנתי, בחודשים ספטמבר-נובמבר 2012.

לפי נתוני המגמה, בחודשים דצמבר 2012- פברואר 2013 ירד יצוא הסחורות (למעט אניות, מטוסים ויהלומים) ב-7.6% בחישוב שנתי, בהמשך לירידה של 10.2% בחודשים ספטמבר-נובמבר 2012.

סחר הסחורות בפברואר הושפע בין השאר משינויים בערך השקל לעומת המטבעות בהם נערכות עסקאות היבוא והיצוא. בפברואר התחזק השקל ביחס לדולר ארצות הברית ב-1.2%, ביחס לין היפני ב-5.6%, ביחס ללירה שטרלינג ב-4.1% וביחס לאירו ב-0.7%.

יבוא הסחורות

35% מיבוא הסחורות בפברואר היה יבוא חומרי גלם (למעט יהלומים וחומרי אנרגיה), 16% היה יבוא מוצרי צריכה, 11% היה יבוא מכונות ציוד וכלי תחבורה יבשתיים להשקעות ו-38% הנותרים יבוא יהלומים, חומרי אנרגיה, אניות ומטוסים.

יבוא חומרי גלם (למעט יהלומים וחומרי אנרגיה) ירד בדצמבר 2012- פברואר 2013, על פי נתוני המגמה, ב-14.4% בחישוב שנתי, בהמשך לירידה של 12.1% בספטמבר-נובמבר 2012.פירוט לפי קבוצות מראה שיבוא כימיקלים ירד ב-25.1% בחישוב שנתי (2.4% בממוצע לחודש), יבוא בדים וחוטים ירד ב-13.2% בחישוב שנתי, יבוא ברזל ופלדה ירד ב-19.8% בחישוב שנתי ויבוא תשומות לתעשיית מכונות ואלקטרוניקה ירד ב-15.1% בחישוב שנתי.

בחודשים דצמבר 2012- פברואר 2013 ירד יבוא מוצרי צריכה, על פי נתוני המגמה, ב-2.0%. זאת בהמשך לירידה של 5.3% בחישוב שנתי בחודשים ספטמבר-נובמבר 2012. יבוא מוצרים לצריכה שוטפת (תרופות, מזון ומשקאות, הלבשה והנעלה) ירד ב-6.9% בחישוב שנתי בדצמבר 2012- פברואר 2013. עיקר הירידה היתה ביבוא מזון ומשקאות שירד ב-15.8% בחישוב שנתי וביבוא תרופות שירד ב-8.8%.

לעומת זאת, יבוא מוצרים בני קיימה (ריהוט, מוצרי חשמל ביתיים וכלי תחבורה) עלה בדצמבר 2012- פברואר 2013 ב-3.8% בחישוב שנתי. עיקר העלייה היתה ביבוא ריהוט ומוצרי חשמל ביתיים שעלה ב-5.8%.נתוני המגמה מצביעים על ירידה ביבוא מוצרי השקעה (למעט אניות ומטוסים) ב-35.1% בשיעור שנתי בחודשים דצמבר 2012- פברואר 2013 (3.5% בממוצע לחודש), בהמשך לירידה של 34.2% בחישוב שנתי בחודשים ספטמבר-נובמבר 2012 (3.4% בממוצע לחודש). יבוא מכונות וציוד (המהווה כ-65% מיבוא מוצרי השקעה) ירד ב-39.8% בחישוב שנתי (4.1% בממוצע לחודש), יבוא כלי תחבורה להשקעה ירד ב-19.0% בחישוב שנתי.

יבוא יהלומים (גולמיים ומלוטשים נטו) הסתכם בחודשים ינואר-פברואר 2013 ב-4.4 מיליארד שקל, לעומת 4.3 מיליארד שקל בחודשים המקבילים ב-2012. יבוא חומרי אנרגיה (דלק גולמי, תזקיקים ופחם), הסתכם בחודשיים הראשונים של השנה ב-9.8 מיליארד שקל, נמוך ב-12.2% בהשוואה לאותו החודשים אשתקד.

יצוא הסחורות

71% מסכום היצוא בחודשים ינואר-פברואר היה יצוא תעשייתי (למעט יהלומים), 26% יצוא יהלומים ו-3% יצוא חקלאי. היצוא התעשייתי ירד בדצמבר 2012- פברואר 2013 ב-6.5% בחישוב שנתי, בהמשך לירידה של 10.5%, בחודשים ספטמבר-נובמבר 2012.

יצוא תעשיות טכנולוגיה עילית (המהווה כ-48% מכלל היצוא התעשייתי למעט יהלומים) ירד בדצמבר 2012-פברואר 2013, על פי נתוני המגמה, ב-8.4% בחישוב שנתי, בהמשך לירידה של 7.7% בספטמבר- נובמבר 2012. נתוני היצוא לפי ענף מצביעים על ירידה ביצוא ענף התרופות שירד ב-15.6% בחישוב שנתי, וביצוא רכיבים אלקטרוניים שירד ב-8.6%.

יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת עילית (31% מכלל היצוא התעשייתי), על פי נתוני המגמה, ירד ב-10.6% בחישוב שנתי בדצמבר 2012- פברואר 2013, בהמשך לירידה של 5.4% בספטמבר-נובמבר 2012. נתוני היצוא לפי ענף מצביעים על ירידה ביצוא ענף ציוד חשמלי שירד ב-21.3% בחישוב שנתי (ירידה של 2.0% בממוצע לחודש).

יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת מסורתית (16% מכלל היצוא התעשייתי) עלה בשלושת החודשים האחרונים ב-12.7% בחישוב שנתי, לאחר ירידה של 19.5%, בחודשים ספטמבר-נובמבר 2012. נתוני היצוא לפי ענף מצביעים על עלייה ביצוא ענף כרייה וחציבה שעלה ב-76.0% בחישוב שנתי (עלייה של 4.8% בממוצע לחודש). לעומת זאת, יצוא ענף מוצרי מתכת בסיסית ירד ב-16.0% בחישוב שנתי.

בדצמבר 2012- פברואר 2013 ירד יצוא תעשיות טכנולוגיה מסורתית (5% מכלל היצוא התעשייתי), ב-7.4% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לירידה של 9.0%, בחודשים ספטמבר-נובמבר 2012. נתוני היצוא לפי ענף מראים על ירידה ביצוא ענף טקסטיל, הלבשה ועור שירד ב-24.3% בחישוב שנתי (ירידה של 2.3% בממוצע לחודש).

יצוא יהלומים נטו (מלוטשים וגולמיים) הסתכם מתחילת שנת 2013, לפי נתונים מקוריים, ב-8.6 מיליארד שקל, לעומת 6.4 מיליארד שקל באותם חודשים אשתקד.

היצוא החקלאי הסתכם בינואר-פברואר 2013 ב-1.2 מיליארד שקל (נתונים מקוריים) ירידה של 4.1% בהשוואה לחודשים המקבילים ב-2012. יצוא פרחים ירד ב-53.0% באותה תקופה. לעומת זאת, עלה יצוא אבוקדו ופרות אחרים ב-80.3% ויצוא כותנה וגידולי שדה שעלה ב-29.9%.