הגירעון המסחרי של ישראל ביוני 5.2 מיליארד שקל

הגירעון של ישראל בששת החודשים הראשונים של השנה עומד על 22.7 מיליארד שקל, 45.4 מיליארד שקל במונחים שנתיים


00:00 ,14.07.2013 מאת: מערכת פורט2פורט

בחודש יוני הסתכם יבוא הסחורות לישראל ב-20.2 מיליארד שקל, היצוא הסתכם ב-15 מיליארד שקל, הגירעון המסחרי של ישראל לחודש עומד על 5.2 מיליארד שקל.

יצוא הסחורות בחודשים ינואר-יוני 2013 היווה 77.4% מכלל היבוא (ללא אוניות, מטוסים ויהלומים) לעומת 68% בתקופה המקבילה אשתקד.

הגירעון בסחר הסחורות של ישראל הסתכם בששת החודשים הראשונים של השנה ב 22.7- מיליארד שקל, שהם 45.4 מיליארד שקל במונחים שנתיים, לעומת 70.4 מיליארד שקרל ב-2012 ו-52.2 מיליארד שקל ב-2011.

נתוני המגמה, לאחר ניכוי השפעת העונתיות הרגילה וגורמים בלתי סדירים, שחושבו בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מצביעים על עלייה ביבוא הסחורות (למעט יהלומים, אניות ומטוסים וחומרי אנרגיה).

בחודשים אפריל-יוני עלה יבוא הסחורות ב-4.6%, 4.6% בחישוב שנתי, לאחר ירידה של 7.5% בחישוב שנתי בחודשים ינואר-מרץ. בחודשים אפריל-יוני ירד יצוא הסחורות (למעט אניות, מטוסים ויהלומים) על פי נתוני המגמה ב-13.4% בחישוב שנתי, בהמשך לירידה של 8.5% בחישוב שנתי בחודשים ינואר-מרץ.

סחר הסחורות בחודש יוני הושפע, בין השאר, משינויים בערך השקל לעומת המטבעות בהן נערכות עסקאות היבוא והיצוא. בחודש יוני נותר השקל ללא שינוי ביחס לדולר ארצות הברית, נחלש ב-1.4% ביחס לאירו, וב-1.1% ביחס ללירה שטרלינג.

42% מיבוא הסחורות בחודש יוני היה יבוא של חומרי גלם (למעט יהלומים וחומרי אנרגיה), 16% היה יבוא של מוצרי צריכה, 12% היה יבוא של מכונות, ציוד וכלי תחבורה יבשתיים להשקעות ו-30% הנותרים היה יבוא של יהלומים, חומרי אנרגיה, אוניות ומטוסים.

90% מיצוא הסחורות בחודש יוני היה יצוא תעשייתי, כרייה ויציבה (למעט יהלומים), 7% מהיבוא היה יצוא יהלומים ו-3% הנותרים היה יצוא חקלאי, ייעור ודייג.