הגירעון המסחרי של ישראל עמד בחודש יולי על 5.7 מיליארד שקל

בחודשים ינואר-יולי עלה יבוא הסחורות לישראל ב-4.8% בחישוב שנתי, כשהיצוא עלה בחודשים מאי-יולי ב-9.5%


00:00 ,20.08.2012 מאת: מערכת פורט2פורט

יבוא הסחורות לישראל (למעט יהלומים) הסתכם בחודש יולי ב-23.0 מיליארד שקל. 35% מהיבוא הגיע מארצות האיחוד האירופי, 21% מארצות אסיה, 12% מארצות הברית ו-32% הנותרים משאר מדינות העולם.

יצוא הסחורות מישראל (למעט יהלומים) הסתכם בחודש יולי ב-17.3 מיליארד שקל, כשהגירעון המסחרי (ללא יהלומים) עמד על 5.7 מיליארד שקל. היצוא לארצות האיחוד האירופי היווה 32% מסך היצוא, היצוא לארצות אסיה היווה 21%, היצוא לארצות הברית 23% ו-24% מהיצוא הלך לשאר ארצות העולם.

בחודשים ינואר-יולי 2012 הסתכם הגירעון המסחרי (ללא יהלומים) של ישראל ב-46.7 מיליארד שקל, לעומת גירעון של 32.2 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגירעון (ללא יהלומים) בסחר הסחורות עם ארצות האיחוד האירופי הסתכם ב-19.0 מיליארד שקל, הגירעון (ללא יהלומים) עם ארצות אסיה הסתכם ב-9.4 מיליארד שקל ועם שאר ארצות העולם הגירעון הסתכם ב-23.0 מיליארד שקל. בחודשים ינואר-יולי היה עודף של 4.6 מיליארד שקל במאזן הסחורות (ללא יהלומים) עם ארצות הברית.

נתוני מגמת יבוא הסחורות לישראל בחודשים ינואר-יולי, לאחר ניכוי השפעת העונתיות הרגילות וגורמים בלתי סדירים, מצביעים על עלייה ביבוא (למעט יהלומים, אניות ומטוסים וחומרי אנרגיה). יבוא הסחורות עלה בחישוב בשנתי ב-4.8%, בהמשך לעלייה של 4.4% בחישוב שנתי, בחודשים פברואר- אפריל 2012.

על פי נתוני המגמה, עלה יבוא הסחורות מארצות האיחוד האירופי בחודשים מאי-יולי ב-4.3% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 6.1% בחישוב שנתי בחודשים פברואר-אפריל. מתחילת השנה גדל במיוחד היבוא (ללא יהלומים) מקפריסין, מהונגריה וממלטה. לעומת זאת, ירד היבוא מיוון ומסלובניה.

בחודשים מאי-יולי עלה יבוא הסחורות מארצות הברית ב-21.9% בחישוב שנתי (1.6% בממוצע לחודש). זאת בהמשך לעלייה של 23.1% בחודשים פברואר-אפריל בחישוב שנתי (1.7% בממוצע לחודש).


יבוא הסחורות מארצות אסיה עלה על פי נתוני המגמה בחודשים מאי- יולי ב-3.3% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 5.2% בפברואר-אפריל 2012. מתחילת השנה עלה במיוחד היבוא (ללא יהלומים) מגיאורגיה, מסרי לנקה ומווייטנאם.

לעומת זאת, יבוא הסחורות משאר ארצות העולם ירד ב-15.7% בחישוב שנתי. זאת בהמשך לירידה של 3.0% בחודשים פברואר-אפריל בחישוב שנתי. מתחילת השנה ירד במיוחד היבוא (ללא יהלומים) מרוסיה, ממצרים ומאוסטרליה.

בחודשים מאי-יולי עלה יצוא הסחורות (למעט אניות, מטוסים ויהלומים) ב-9.5% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 3.3% בחישוב שנתי בחודשים פברואר- אפריל.

פירוט לפי קבוצת ארצות מראה, שעל פי נתוני המגמה, ירד יצוא הסחורות לארצות האיחוד האירופי בחודשים מאי-יולי ב-28.2% בחישוב שנתי (ירידה של 2.7% בממוצע לחודש), בהמשך לירידה של 20.5% בחודשים פברואר-אפריל. מתחילת השנה, ירד במיוחד היצוא (ללא יהלומים) לאוסטרייה, לגרמניה ולבלגיה.

על פי נתוני המגמה, עלה יצוא הסחורות לארצות הברית בחודשים מאי-יולי ב-46.3% בחישוב שנתי (3.2% בממוצע לחודש). זאת, בהמשך לעלייה של 51.5% בחישוב שנתי (3.5% בממוצע לחודש), בחודשים פברואר-אפריל.

בחודשים מאי-יולי עלה יצוא הסחורות לארצות אסיה ב-41.9% בחישוב שנתי (3.0% בממוצע לחודש), בהמשך לעלייה של 31.9% בחישוב שנתי בחודשים פברואר-אפריל (2.3% בממוצע לחודש). מתחילת השנה, עלה במיוחד היצוא (ללא יהלומים) לאזרבייג'ן, לווייטנאם ולסין.


לעומת זאת, בחודשים מאי-יולי ירד יצוא הסחורות לשאר מדינות העולם, על פי נתוני המגמה, ב-8.5% בחישוב שנתי, בהמשך לירידה של 16.8% בחישוב שנתי בחודשים פברואר-אפריל. מתחילת השנה ירד במיוחד היצוא (ללא יהלומים) לתורכיה, לקנדה ולקוסטה ריקה.