הגירעון של ישראל בסחר סחורות בסיכום 2013: 51.7 מיליארד שקל

היבוא בשנה החולפת הסתכם ב-256 מיליארד שקל והיצוא עמד על 204 מיליארד שקל, כששניהם רשמו ירידות


11:43 ,14.01.2014 מאת: מערכת פורט2פורט

בסיכום סחר החוץ של ישראל בשנת 2013 חלה ירידה של 26.6% בגירעון בסחר הסחורות, ירידה של 8.0% ביבוא הסחורות, ירידה של 1.6% ביצוא הסחורות, ירידה של 2.7% ביצוא התעשייתי, הכרייה והחציבה (ללא יהלומי9 וירידה של 15.1% ביבוא חומרי אנרגיה.

 

על פי נתוני המגמה, בחודשים האחרונים (אוקטובר-דצמבר) נמשכת הירידה ביצוא הסחורות (ללא אניות, מטוסים ויהלומים) וחלה ירידה של 0.8% ביבוא הסחורות (ללא אניות, מטוסים, יהלומים וחומרי אנרגיה).

 

בשנת 2013 הסתכם יבוא הסחורות לישראל ב-256.3 מיליארד שקל, לעומת יצוא של 204.6 מיליארד שקל. הגירעון בסחר הסחורות הסתכם ב-51.7 מיליארד שקל.

 

יבוא הסחורות בשנת 2013 ירד ב-8.0% לעומת השנה הקודמת. יבוא הסחורות (ללא אניות, מטוסים, יהלומים וחומרי אנרגיה), ירד בשנת 2013 ב-7.3% (ירידה של 13.5 מיליארד שקל). עיקר הירידה ביבוא סחורות נרשמה ביבוא חומרי אנרגיה, שירד ב-15.1% וביבוא מוצרי השקעה, שירד ב-16.5% בהשוואה לשנת 2012.

 

יצוא הסחורות הסתכם בשנת 2013 ב-204.6 מיליארד שקל, ירידה של 1.6% בהשוואה לשנת 2012. יצוא הסחורות (ללא אניות, מטוסים ויהלומים) הסתכם בשנת 2013 ב-170.7 מיליארד שקל, ירידה של 4.7 מיליארד שקל (2.7%) בהשוואה לשנת 2012.

 

סחר סחורות

נתוני יבוא ויצוא הסחורות הינם ארעיים, מתייחסים לסחורות שעברו במכס, ואינם כוללים את הסחר בין ישראל לרשות הפלשתינאית. כמו כן, הנתונים אינם כוללים יצוא שירותים, שכולל, בין השאר, יצוא תוכנה. נתונים סופיים לשנת 2013 יפורסמו בחודש אפריל 2014.

 

מהנתונים עולה עוד, כי בשנת 2013 הסתכם היצוא התעשייתי, הכרייה והחציבה (ללא יהלומים) ב-166.3 מיליארד שקל, נמוך ב-2.7% בהשוואה ל-2012. היצוא החקלאי עלה ב-3.1% בהשוואה ל-2012, והסתכם ב-5.4 מיליארד שקל. יצוא היהלומים (מלוטשים וגולמיים) הסתכם ב-33.3 מיליארד שקל, לעומת 32.1 מיליארד שקל ב-2012.

 

פירוט היצוא התעשייתי לפי עוצמה טכנולוגית מצביע על ירידה של 4.5% ביצוא תעשיות טכנולוגיה עילית בהשוואה לשנת 2012. יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת מסורתית ירד ב-9.5% ויצוא תעשיות טכנולוגיה מסורתית ירד ב-9.1%. לעומת זאת, יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת עילית עלה ב-3.7%.

 

פירוט יבוא הסחורות לפי יעוד מראה על ירידה ביבוא מוצרי השקעה, הכוללים כלי תחבורה להשקעות, שירד ב-16.5%, ביבוא חומרי אנרגיה, שירד ב-15.1% וביבוא חומרי גלם (ללא יהלומים וחומרי אנרגיה), שירד ב-7.7%. לעומת זאת, עלה יבוא מוצרי צריכה ב-2.2% ויבוא יהלומים (מלוטשים וגולמיים נטו) עלה ב-2.8% בהשוואה לשנה הקודמת.

 

התפתחות סחר הסחורות בשנת 2013 לעומת שנת 2012 הושפעה משינויי מחירים בעולם. בשנת 2013 התחזק השקל (שער ממוצע) ביחס לרוב המטבעות הנסחרים בישראל. ביחס לדולר של ארצות הברית התחזק השקל ב-6.8%, לאחר היחלשות של 7.2%  בשנת 2012; ביחס לאירו התחזק השקל ב-3.3%; ביחס לין היפני התחזק ב-30.4%; ביחס ללירה שטרלינג התחזק  ב-8.2%; וביחס לפרנק השוויצרי התחזק ב-5.5.

 

יצוא סחורות

בשנת 2013 היווה היצוא התעשייתי, הכרייה והחציבה (למעט יהלומים) 81.2% מכלל יצוא הסחורות, בדומה לשנת 2012 (15.4% ב-2012), כש-1.5% הנותרים היה יצוא חקלאי ו-יצוא יהלומים היווה 16.3%.

 

התפלגות היצוא התעשייתי לפי העוצמה הטכנולוגית מראה כי משקלן של תעשיות טכנולוגיה עילית ירד, בניגוד לשנת 2012. בשנת 2013 היווה יצוא זה 43.9% מכלל היצוא התעשייתי (ללא יהלומים), לעומת 44.8% ב-2012. במונחים מוחלטים, קטן בשנת 2013 יצוא תעשיות טכנולוגיה עילית ב-3.5 מיליארד שקל (4.5%). פירוט לפי ענפים מראה על ירידה של 13.4% ביצוא ענף ייצור תרופות (3.5 מיליארד שקל). לעומת זאת, עלה יצוא ענף ייצור כלי טיס, חלליות וציוד נלווה ב-7%.

 

יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת עילית (37.1% מכלל היצוא התעשייתי) הסתכם בשנת 2013 ב-61.5 מיליארד שקל, בהשוואה ל-59.3 מיליארד שקל בשנת 2012, עלייה של 3.7%. רוב העלייה היתה ביצוא ענף ייצור כימיקלים ומוצריהם, שעלה ב-3.5 מיליארד שקל (9.5%). לעומת זאת, ירד יצוא ענף ייצור ציוד חשמלי ב-17.4%.

 

יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת מסורתית (12.6% מכלל היצוא התעשייתי) ירד בשנת 2013 ב-9.5% והסתכם ב-20.9 מיליארד שקל. יצוא ענף ייצור מוצרי מתכת ירד ב-11.9% (ירידה של 0.8 מיליארד שקל) ויצוא ענף תעשיית מתכות בסיסיות, שירד ב-25.4% (ירידה של 0.9 מיליארד שקל). יצוא תעשיות טכנולוגיה מסורתית (6.3% מכלל היצוא התעשייתי) ירד בשנת 2013 ב-9.1% לעומת השנה הקודמת והסתכם ב-10.4 מיליארד שקל. יצוא ענף ייצור טקסטיל ירד ב-11.3% בהשוואה לשנת 2012 ויצוא ענף ייצור מוצרי הלבשה ירד ב- 13.6%. לעומת זאת, עלה יצוא ענף ייצור רהיטים ב-8.4%.

 

יצוא יהלומים (מלוטשים וגולמיים נטו) הסתכם בשנת 2013 ב-33.3 מיליארד שקל, לעומת 32.1 מיליארד שקל בשנת 2012.

 

היצוא החקלאי הסתכם בשנת 2013 ב-5,413 מיליון שקל, לעמת 5249 מיליון שקל בשנת 2012. עלייה נרשמה ביצוא ענף גידול יבולים עונתיים, שעלה ב-17.2% וביצוא ענף דיג וגידול בעלי חיים (12.1%). לעומת זאת, ירד יצוא ענף גידול פירות (ללא פרי הדר) ב-9.3% ויצוא גידול פרחים ירד ב-7.6%. יבוא הסחורות במחירים שוטפים בשקל הסתכם כאמור ב-256.3 מיליארד שקל והיה נמוך ב-22.2 מיליארד שקל בהשוואה לשנת 2012.

 

יבוא סחורות

38%  מכלל היבוא היה יבוא חומרי גלם (למעט יהלומים וחומרי אנרגיה). פירוט היבוא לפי יעוד מראה כי בשנת 2013 יבוא מוצרי צריכה היווה 12%, יבוא מכונות, ציוד וכלי תחבורה יבשתיים להשקעות 20%, יבוא חומרי אנרגיה ו-14% הנותרים יבוא יהלומים, אניות ומטוסים.

 

יבוא חומרי גלם (למעט יהלומים וחומרי אנרגיה) הסתכם בשנת 2013 ב-98.2 מיליארד שקל, ירידה של 7.7% בהשוואה לשנת 2012. פירוט לפי קבוצות סחורות מראה על ירידה ביבוא כימיקלים (14.9%), ביבוא בדים וחוטים (8.1%), ביבוא ברזל ופלדה (8.5%)  וביבוא תשומות לתעשיות מכונות ואלקטרוניקה (7.7%). לעומת זאת, עלה יבוא עץ ומוצריו ב-8.8%. יבוא מוצרי השקעה (למעט אוניות ומטוסים) הסתכם בשנת 2013 ב-32 מיליארד שקל, ירידה של ב-16.5%, בהמשך לירידה של 1.4% בשנת 2012. יבוא מכונות וציוד ירד ב-22.2% ויבוא כלי תחבורה, הכולל מכוניות נוסעים לצרכים עסקיים, ירד בשנת 2013 ב-3.4%.

 

יבוא מוצרי צריכה עלה בשנת 2013 ב-2.2%, בהמשך לעלייה של 1.9% בשנת 2012. עיקר העלייה היתה ביבוא מוצרים בני קיימה (4.1%), מתוכם יבוא כלי תחבורה (23.2%), יבוא מוצרים לצריכה שוטפת עלה ב-0.9%. עיקר העלייה היתה ביבוא כלי בית (2.5%).

 

יבוא יהלומים (גולמיים ומלוטשים) הסתכם בשנת 2013 ב-29.8 מיליארד שקל, לעומת 29.0 מיליארד שקל בשנת 2012. יבוא מוצרי אנרגיה (דלק גולמי, תזקיקים ופחם) הסתכם בשנת 2013 ב-52.6 מיליארד שקל, נמוך ב-15.1% לעומת היבוא בשנת 2012.

 

התפתחות הסחר בחודש דצמבר 2013

בחודש דצמבר 2013 הסתכם יצוא הסחורות ב-16.0 מיליארד שקל, יבוא הסחורות ב-21.8 מיליארד שקל והגירעון בסחר הסחורות ב-5.7 מיליארד שקל.  

 

התפתחות סחר הסחורות בחודש דצמבר, הושפעה, בין השאר, משינויים בערך השקל לעומת מטבעות אחרים בהם נערכות עסקאות היבוא והיצוא. בחודש דצמבר  התחזק השקל ביחס לדולר ארצות הברית ב-0.9% זה החודש השביעי ברציפות. ביחס לין היפני התחזק השקל ב-4.4%. לעומת זאת, נחלש השקל ביחס לפרנק השוויצרי ב-1.2% וביחס לאירו ב-0.6%.

 

נתוני המגמה, שחושבו בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לאחר ניכוי השפעות עונתיות וגורמים בלתי סדירים, מצביעים על ירידה של 1.6% בחישוב שנתי ביצוא הסחורות בשלושת החודשים האחרונים של שנת 2013, בהמשך לירידה של 6.6% בחישוב שנתי בחודשים יולי-ספטמבר.

 

נתוני המגמה של היצוא התעשייתי, כרייה וחציבה מצביעים על יציבות בחישוב שנתי בשלושת החודשים האחרונים של שנת 2013, לאחר ירידה של 7.5% ביולי-ספטמבר.

 

פירוט נתוני המגמה של היצוא התעשייתי לפי עוצמה טכנולוגית: בחודשים אוקטובר-דצמבר עלה יצוא תעשיות טכנולוגיה עילית ב-20.0% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 17.6% בחישוב שנתי ביולי-ספטמבר. נתוני היצוא לפי ענף מראים על עלייה ביצוא ענף ייצור תרופות.

 

נתוני המגמה של יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת עילית מצביעים על ירידה של 12.9% בחישוב שנתי בשלושת החודשים האחרונים של שנת 2013, בהמשך לירידה של 17.4% בחודשים יולי-ספטמבר. פירוט לפי ענפים מראה על ירידה של 18.7% ביצוא ענף ייצור כימיקלים באותם חודשים של שנת 2013.

 

נתוני המגמה של יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת מסורתית מצביעים על ירידה של 33.3% בחישוב שנתי (ירידה של 3.3% בממוצע לחודש) בשלושת החודשים האחרונים של שנת 2013, בהמשך לירידה של 25.2% ביולי-ספטמבר (ירידה של 2.4% בממוצע לחודש). פירוט לפי ענפים מראה על ירידה ביצוא ענף ייצור מוצרי מתכת בסיסית באותה תקופה של .2013

 

נתוני המגמה של יצוא תעשיות טכנולוגיה מסורתית מצביעים על ירידה של 2.0% בחישוב שנתי בשלושת החודשים האחרונים של שנת 2013, בהמשך לירידה של 6.2% בחישוב שנתי ביולי-ספטמבר. פירוט לפי ענפים מראה על ירידה ביצוא ענף ייצור טקסטיל, הלבשה ועור (3.1%) באותה תקופה של 2013.

 

יבוא הסחורות ירד, על-פי נתוני המגמה, ב-0.8% בחישוב שנתי בשלושת החודשים האחרונים של שנת 2013, לאחר עלייה של 5.9% בחישוב שנתי ביולי-ספטמבר. מפירוט נתוני המגמה עולה כי בשלושת החודשים האחרונים של 2013 ירד יבוא חומרי גלם ב-0.4% בחישוב שנתי, בהמשך לירידה של 2.6% בחישוב שנתי ביולי– ספטמבר. פירוט לפי קבוצות יבוא חומרי גלם מצביע על ירידה ברוב המרכיבים.

 

בחודשים אוקטובר-דצמבר עלה יבוא מוצרי השקעה ב-19.7% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 33.3% בחודשים יולי-ספטמבר (עלייה של 2.4% בממוצע לחודש). בשלושת החודשים האחרונים של שנת 2013 ירד יבוא מוצרי צריכה ב- 2.8% בשיעור שנתי, לאחר עלייה של 3.7% בחישוב שנתי בחודשים יולי-ספטמבר. יבוא מוצרים לצריכה שוטפת עלה בשלושת החודשים האחרונים של 2013 ב-2.5%, יבוא מוצרים בני קיימה (ריהוט, מוצרי חשמל ביתיים וכלי תחבורה) ירד באותם חודשים ב-11.0% בחישוב שנתי.