הלמ״ס: גירעון של 8.1 בסחר הסחורות באוקטובר

יבוא הסחורות באוקטובר הסתכם ב-21.8 מיליארד שקל כאשר 40% מסכום זה היה יבוא חומרי גלם. יצוא יהלומים נטו הסתכם בינואר - אוקטובר ב-20.9 מיליארד שקל


13:48 ,13.11.2017 מאת: מערכת פורט2פורט

בחודש אוקטובר 2017, הסתכמו יבוא הסחורות ב-21.8 מיליארד שקל, יצוא הסחורות ב-13.7 מיליארד שקל והגירעון בסחר הסחורות ב-8.1 מיליארד שקל. הנתונים כוללים את הסחורות שעברו במכס אך אינם כוללים את נתוני הסחר בין ישראל לרשות הפלסטינית, היבוא הביטחוני, ויבוא ויצוא שירותים (לרבות שירותי תוכנה /יצוין כי זהו הגירעון הגבוה ביותר מאז חודש אוקטובר 2012.

 

יצוא הסחורות בחודשים ינואר- אוקטובר 2017, היווה 73.1% מהיבוא (ללא אניות, מטוסים ויהלומים) לעומת 75.3% באותם חודשים אשתקד. הגירעון המסחרי (סחורות בלבד) בעשרת החודשים הראשונים של השנה הסתכם ב-45.6 מיליארד שקל לעומת גירעון של 42.6 מיליארד שקל בינואר-אוקטובר 2016.

 

בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2017 ירד יבוא הסחורות (למעט אניות, מטוסים יהלומים וחומרי אנרגיה), על פי נתוני המגמה, ב-0.9% בחישוב שנתי. זאת, לאחר עלייה של 1.4% בחישוב שנתי במאי-יולי 2017.

 

בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2017 ירד יצוא הסחורות (למעט אניות, מטוסים ויהלומים), על פי נתוני המגמה, ב-14.3% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לירידה של 18.6% בחישוב שנתי במאי-יולי 2017.

 

יבוא הסחורות באוקטובר 2017, הסתכם כאמור ב-21.8 מיליארד שקל. 40% מסכום זה היה יבוא חומרי גלם (למעט יהלומים וחומרי אנרגיה), 19% יבוא מוצרי צריכה, 17% יבוא מכונות ציוד וכלי תחבורה יבשתיים להשקעות ו-24% הנותרים יבוא יהלומים, חומרי אנרגיה, אניות ומטוסים.

 

יבוא חומרי גלם (למעט יהלומים וחומרי אנרגיה) עלה על פי נתוני המגמה, ב-2.4% באוגוסט-אוקטובר 2017 בחישוב שנתי, לאחר ירידה של 1.7% במאי-יולי 2017. פירוט לפי קבוצות מראה כי יבוא תשומות לתעשיית הנייר עלה ב-19.4% בחישוב שנתי ויבוא גומי ופלסטיקה עלה ב-11.1%.

 

נתוני המגמה מצביעים על עלייה ביבוא מוצרי השקעה (למעט אניות ומטוסים) של 4.2% בחישוב שנתי בחודשים אוגוסט- אוקטובר 2017. זאת, בהמשך לעלייה של 4.3% בחישוב שנתי בחודשים מאי-יולי 2017. יבוא מכונות וציוד (המהווה כ-66% מיבוא מוצרי השקעה) עלה ב-20.5% בחישוב שנתי.

 

יבוא מוצרי צריכה ירד, על פי נתוני המגמה, ב-6.1% בחישוב שנתי בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2017. זאת, בהמשך לירידה של 0.4% בחישוב שנתי בחודשים מאי-יולי 2017. יבוא מוצרים בני קיימא (ריהוט, מוצרי חשמל ביתיים וכלי תחבורה) ירד באוגוסט-אוקטובר 2017 ב-8.0% בחישוב שנתי. יבוא מוצרים לצריכה שוטפת (תרופות, מזון ומשקאות, הלבשה והנעלה) ירד ב-6.3% בחישוב שנתי באוגוסט-אוקטובר 2017. יבוא יהלומים (גולמיים ומלוטשים נטו) הסתכם בחודשים ינואר- אוקטובר 2017 ב-16.5 מיליארד שקל, לעומת 20.1 מיליארד שקל בחודשים המקבילים של שנת 2016.

 

יבוא חומרי אנרגיה (דלק גולמי, תזקיקים ופחם), הסתכם מתחילת השנה ב-22.5 מיליארד שקל, גבוה ב-23.5% בהשוואה לאותם חודשים אשתקד.

 

יצוא הסחורות הסתכם בחודש אוקטובר 2017 ב-13.7 מיליארד שקל. 86% מסכום זה היה יצוא תעשייתי, כרייה וחציבה (למעט יהלומים). 13% יצוא יהלומים ו-1% יצוא חקלאי, ייעור ודיג.

 

היצוא התעשייתי, כרייה וחציבה (למעט יהלומים) ירד, על פי נתוני המגמה, באוגוסט- אוקטובר 2017 ב-15.2% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לירידה של 18.2% בחישוב שנתי בחודשים מאי-יולי 2017.

 

בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2017 ירד יצוא תעשיות טכנולוגיה מסורתית (7% מכלל היצוא התעשייתי) ב-10.1% בחישוב שנתי, בהמשך לירידה של 13.8% בחישוב שנתי, בחודשים מאי-יולי 2017. נתוני היצוא לפי ענף מראים על ירידה של 8.7% ביצוא ענף ייצור מוצרי מזון, משקאות וטבק בחישוב שנתי.

 

יצוא יהלומים נטו (מלוטשים וגולמיים) הסתכם בינואר-אוקטובר 2017, לפי נתונים מקוריים, ב-20.9 מיליארד שקל, לעומת 24.5 מיליארד שקל בחודשים המקבילים בשנת 2016.

 

היצוא החקלאי, ייעור ודיג הסתכם בינואר-אוקטובר 2017 ב-3.6 מיליארד שקל - (נתונים מקוריים) ירידה של 2.6% בהשוואה לחודשים המקבילים ב-2016. יצוא גידול פרחים ירד ב-10.5% באותה תקופה.