הלמ״ס: הגירעון בסחר בסחורות הסתכם ב-3.4 מיליארד שקל

היצוא הסתכם בחודש נובמבר ב-16.1 מיליארד שקל, היבוא הסתכם ב-19.5 מיליארד שקל. על פי נתוני המגמה נרשמה ירידה של 4.1% ביצוא תעשיות טכנולגיה עילית וירידה של 2.3% ביבוא מוצרי השקעה


11:07 ,12.12.2019 מאת: מערכת פורט2פורט

מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נמסר כי יצוא הסחורות הסתכם בחודש נובמבר 2019 ב-16.1 מיליארד שקל.  88% מסכום זה היה יצוא תעשייתי, כרייה וחציבה (למעט יהלומים). 10% יצוא יהלומים ו-2% יצוא חקלאי, ייעור ודיג. בנובמבר 2019 הסתכם יבוא הסחורות ב-19.5 מיליארד שקל. מתוכם 44% מסכום זה היה יבוא חומרי גלם (למעט יהלומים וחומרי אנרגיה), 20% יבוא מוצרי צריכה, 15% יבוא מכונות, ציוד וכלי תחבורה יבשתיים להשקעות ו-21% הנותרים יבוא יהלומים, חומרי אנרגיה, אוניות ומטוסים.

 

יצוא הסחורות בחודשים ינואר - נובמבר 2019, היווה 68.4% מהיבוא לעומת 68.8% באותם חודשים אשתקד. הגירעון המסחרי באחד עשר החודשים הראשונים של השנה הסתכם ב-74.4 מיליארד שקל לעומת גירעון של 70.1 מיליארד שקל במהלך בינואר - נובמבר 2018.

 

יצוא יהלומים נטו (מלוטשים וגולמיים) הסתכם בינואר - נובמבר 2019, לפי נתונים מקוריים, ב-16.5 מיליארד שקל, לעומת 23.4 מיליארד שקל בחודשים המקבילים בשנת 2018. יבוא חומרי אנרגיה (דלק גולמי, תזקיקים ופחם), הסתכם באחד עשר החודשים הראשונים של השנה ב-31 מיליארד שקל, נמוך ב-6.2% בהשוואה לאותם חודשים אשתקד.

 

היצוא החקלאי, ייעור ודיג הסתכם בינואר - נובמבר 2019 ב-3.6 מיליארד שקל לעומת 3.7 מיליארד שקל  בחודשים המקבילים ב-2018. באותה תקופה עלה יצוא גידול הדרים ב-6.8%. לעומת זאת, יצוא ענף הדייג וגידול בעלי חיים ירד ב-14.7%.

 

נתוני המגמה לשלושת החודשים האחרונים

 

בחודשים ספטמבר - נובמבר 2019 ירד יצוא הסחורות, על פי נתוני המגמה, ב-4% בחישוב שנתי, בהמשך לירידה של 6.1% בחישוב שנתי ביוני - אוגוסט 2019. בחודשים ספטמבר - נובמבר 2019 עלה יבוא הסחורות, על פי נתוני המגמה, ב-1.7% בחישוב שנתי. זאת, לאחר ירידה של 5.2% בחישוב שנתי ביוני - אוגוסט 2019.

היצוא התעשייתי, כרייה וחציבה (למעט יהלומים) ירד בספטמבר - נובמבר 2019 ב-3.6% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לירידה של 7.2% בחישוב שנתי, בחודשים יוני - אוגוסט 2019. יצוא תעשיות טכנולוגיה עילית ירד בספטמבר - נובמבר 2019, על פי נתוני המגמה, ב-4.1% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לירידה של 3.7% בחישוב שנתי ביוני - אוגוסט 2019. נתוני היצוא לפי ענף מצביעים על ירידה של 32.3% בחישוב שנתי ביצוא ענף ייצור תרופות.

 

בחודשים ספטמבר - נובמבר 2019 ירד יצוא תעשיות טכנולוגיה מסורתית ב-5.8% בחישוב שנתי, בהמשך לירידה של 9.1% בחישוב שנתי, בחודשים יוני - אוגוסט 2019. נתוני היצוא לפי ענף מראים על ירידה של 10.1% ביצוא ענף ייצור מוצרי מזון, משקאות וטבק.

 

יבוא חומרי גלם עלה על פי נתוני המגמה, ב-4.7% בספטמבר - נובמבר 2019, זאת לאחר ירידה של 6.8% ביוני - אוגוסט 2019. פירוט לפי קבוצות מראה כי יבוא מתכות יקרות עלה ב-20.2% בחישוב שנתי ויבוא ברזל פלדה עלה ב-13.2% בחישוב שנתי.

 

נתוני המגמה מצביעים על ירידה ביבוא מוצרי השקעה של 2.3% בחישוב שנתי בחודשים ספטמבר - נובמבר 2019. זאת, בהמשך לירידה של 8.3% בחישוב שנתי בחודשים יוני - אוגוסט 2019. יבוא מכונות וציוד ירד ב-19%. לעומת זאת, יבוא כלי תחבורה להשקעה עלה ב-20.9% בחישוב שנתי.

 

בחודשים ספטמבר - נובמבר 2019 עלה יבוא מוצרי צריכה, על פי נתוני המגמה, ב-6.6% בחישוב שנתי, לאחר ירידה של 3.6% בחישוב שנתי בחודשים יוני - אוגוסט 2019. יבוא מוצרים בני קיימא עלה בספטמבר - נובמבר 2019 ב-20.7% בחישוב שנתי. עיקר העלייה הייתה ביבוא כלי תחבורה.

 

יבוא מוצרים לצריכה שוטפת (תרופות, מזון ומשקאות, הלבשה והנעלה) ירד בספטמבר - נובמבר 2019 ב-0.1%. עיקר הירידה הייתה ביבוא תרופות. יבוא יהלומים (גולמיים ומלוטשים נטו) הסתכם בחודשים ינואר- נובמבר 2019 ב-12.6 מיליארד שקל, לעומת 18.6 מיליארד שקל בחודשים המקבילים של שנת 2018.