הלמ״ס: הגירעון בסחר הסחורות במאי הסתכם ב-5.5 מיליארד דולר

יבוא חומרי גלם ירד על פי נתוני המגמה במהלך החודשים מרץ – מאי ב-5%. יצוא הסחורות הסתכם בחודש מאי ב-15.5 מיליארד שקל כאשר 80% מסכום זה היה יצוא תעשייתי, כרייה וחציבה. ירידה ביצוא תעשיות טכנולוגיה עלית, טכנולוגיה מעורבת מסורתית וטכנולוגיה מסורתית


10:44 ,13.06.2019 מאת: מערכת פורט2פורט

בחודש מאי 2019 הסתכמו יבוא הסחורות ב-21 מיליארד שקל, יצוא הסחורות ב-15.5 מיליארד שקל והגירעון בסחר הסחורות ב-5.5 מיליארד שקל. יצוא הסחורות בחודשים פברואר - מאי 2019, היווה 69.5% מהיבוא (ללא אוניות, מטוסים ויהלומים) לעומת 71.1% באותם חודשים אשתקד. הגירעון המסחרי (סחורות בלבד) בחמשת החודשים הראשונים של השנה הסתכם ב-31.1 מיליארד שקל לעומת גירעון של 27 מיליארד שקל בינואר-מאי 2018.

 

בחודשים מרץ - מאי 2019 עלה יבוא הסחורות על פי נתוני המגמה, ב-1.3% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לעלייה של 9.1% בחישוב שנתי בדצמבר 2018-פברואר 2019. בחודשים מרץ-מאי 2019 עלה יצוא הסחורות, על פי נתוני המגמה, ב-1.3% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 7% בדצמבר 2018-פברואר 2019 בחישוב שנתי.

 

יבוא הסחורות במאי 2019, הסתכם כאמור ב-21 מיליארד שקל. מתוכם 47% מסכום זה היה יבוא חומרי גלם (למעט יהלומים וחומרי אנרגיה), 19% יבוא מוצרי צריכה, 15% יבוא מכונות ציוד וכלי תחבורה יבשתיים להשקעות ו-19% הנותרים יבוא יהלומים, חומרי אנרגיה, אוניות ומטוסים.

 

יבוא חומרי גלם ירד על פי נתוני המגמה, ב-5.0% במרץ-מאי 2019, לאחר עלייה של 6.9% בדצמבר 2018-פברואר 2019. פירוט לפי קבוצות מראה כי יבוא תשומות לתעשיות עץ ומוצריו ירד ב-23.2% בחישוב שנתי, יבוא חומרי גלם לתעשיות נייר ירד ב-18.6% בחישוב שנתי ויבוא גומי ופלסטיקה ירד ב-17.2% בחישוב שנתי.

 

נתוני המגמה מצביעים על עלייה ביבוא מוצרי השקעה עלייה של 18.5% בחישוב שנתי בחודשים מרץ-מאי 2019, בהמשך לעלייה של 21.5% בחישוב שנתי בחודשים בדצמבר 2018 - פברואר 2019. יבוא כלי תחבורה להשקעה עלה ב-32.1% בחישוב שנתי. יבוא מכונות וציוד עלה ב-8% בחישוב שנתי.

 

בחודשים מרץ-מאי 2019 עלה יבוא מוצרי צריכה, על פי נתוני המגמה, ב-1.3% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 5.2% בחישוב שנתי בחודשים בדצמבר 2018-פברואר 2019. יבוא מוצרים בני קיימא (ריהוט, מוצרי חשמל ביתיים וכלי תחבורה) עלה במרץ-מאי 2019 ב-3.4% בחישוב שנתי, עיקר העלייה הייתה ביבוא כלי תחבורה.

 

לעומת זאת, ירד יבוא מוצרים לצריכה שוטפת (תרופות, מזון ומשקאות, הלבשה והנעלה) ב-0.6% בחישוב שנתי במרץ-מאי 2019. עיקר הירידה הייתה ביבוא כלי בית שירד ב-9.4% בחישוב שנתי.

 

יבוא יהלומים (גולמיים ומלוטשים נטו) הסתכם בחודשים ינואר- מאי 2019 ב-6.7 מיליארד שקל, לעומת 8.5 מיליארד שקל בחודשים המקבילים של שנת 2018. יבוא חומרי אנרגיה (דלק גולמי, תזקיקים ופחם), הסתכם בחמשת החודשים הראשונים של השנה ב-14.9 מיליארד שקל, גבוה ב-6.6% בהשוואה לאותם חודשים אשתקד.

 

יצוא הסחורות הסתכם בחודש מאי 2019 ב-15.5 מיליארד שקל. 80% מסכום זה היה יצוא תעשייתי, כרייה וחציבה (למעט יהלומים). 18% יצוא יהלומים ו-2% יצוא חקלאי, ייעור ודיג.

 

פירוט נתוני המגמה של היצוא התעשייתי, כרייה וחציבה (למעט יהלומים) עלה במרץ - מאי 2019 ב-1.6% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לעלייה של 8.6% בחישוב שנתי, בחודשים דצמבר 2018- פברואר 2019.

 

יצוא תעשיות טכנולוגיה עילית (המהווה כ-36% מכלל היצוא התעשייתי למעט יהלומים) ירד במרץ-מאי 2019, על פי נתוני המגמה, ב-7.7% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לירידה של 10.5% בחישוב שנתי דצמבר 2018- פברואר 2019. נתוני היצוא לפי ענף מצביעים על ירידה ביצוא ענף ייצור תרופות של 65.0% בחישוב שנתי (ירידה של 8.4% בממוצע לחודש).

 

יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת עילית (44% מכלל היצוא התעשייתי) עלה על פי נתוני המגמה ב-12.4% בחישוב שנתי במרץ - מאי 2019. זאת, בהמשך לעלייה של 50.8% בחישוב שנתי דצמבר 2018- פברואר 2019 (עלייה של 3.5% בממוצע לחודש). נתוני היצוא לפי ענף מצביעים על עלייה של 20.4% ביצוא ענף ייצור כימיקלים ומוצריהם בחישוב שנתי.

 

יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת מסורתית (14% מכלל היצוא התעשייתי) ירד בשלושת החודשים האחרונים ב-11.7% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לירידה של 13.5% בחישוב שנתי, בחודשים דצמבר 2018- פברואר 2019. נתוני היצוא לפי ענף מראים על ירידה של 10.7% בחישוב שנתי ביצוא יצור מוצרי מתכת בהרכבה.

 

בחודשים מרץ-מאי 2019 ירד יצוא תעשיות טכנולוגיה מסורתית (6% מכלל היצוא התעשייתי) ב-8.3% בחישוב שנתי, בהמשך לירידה של 12.8% בחישוב שנתי, בחודשים דצמבר 2018- פברואר 2019. נתוני היצוא לפי ענף מראים על ירידה של 9.9% ביצוא ענף ייצור מוצרי מזון, משקאות ומוצרי טבק.

 

יצוא יהלומים נטו (מלוטשים וגולמיים) הסתכם בינואר-מאי 2019, לפי נתונים מקוריים, ב-9.4 מיליארד שקל, לעומת 12.4 מיליארד שקל בחודשים המקבילים בשנת 2018. היצוא החקלאי, ייעור ודיג הסתכם בינואר-מאי 2019 ב-2.2 מיליארד שקל - (נתונים מקוריים) ירידה של 8.0% בהשוואה לחודשים המקבילים ב-2018. יצוא גידול יבולים עונתיים ירד ב-19.5% באותה תקופה.