הלמ״ס: ירידה ביצוא לארה״ב, אסיה ולאיחוד האירופי

עלייה ביבוא מארצות האיחוד האירופי, מארצות הברית ומארצות אסיה. יצוא הסחורות לארצות הברית ירד בשלושת החודשים האחרונים ב-3.2% בחישוב שנתי


09:50 ,21.08.2017 מאת: מערכת פורט2פורט

מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נמסרו נתונים אודות סחר חוץ לפי ארצות – סחורות עבור חודש יולי 2017. מהנתונים עולה כי יבוא הסחורות (למעט יהלומים) הסתכם בחודש יולי ב-19.5 מיליארד שקל. 43% מהיבוא היה מארצות האיחוד האירופי, 12% מארצות הברית, 27% מארצות אסיה ו-18% הנותרים מקבוצת יתר ארצות העולם.

 

יצוא הסחורות (למעט יהלומים) הסתכם ב-11.8 מיליארד שקל והגירעון המסחרי בסחר בסחורות (ללא יהלומים) הסתכם ב-7.7 מיליארד שקל. מסך יצוא הסחורות, היצוא לארצות האיחוד האירופי היווה 29%, היצוא לארצות הברית 29%, היצוא לארצות אסיה 20%, ו-22% הנותרים ליתר ארצות העולם.

 

על פי נתוני הלמ״ס הגירעון בסחר הסחורות עם ארצות האיחוד האירופי (ללא יהלומים) הסתכם בחודשים ינואר-יולי 2017 ב-21.3 מיליארד שקל, לעומת גירעון של 26.5 מיליארד שקל בחודשים המקבילים ב-2016. הגירעון בסחר הסחורות עם ארצות אסיה (ללא יהלומים) הסתכם בינואר - יולי 2017 ב-15.5 מיליארד שקל, לעומת גירעון של 11.4 מיליארד שקל בחודשים המקבילים ב-2016.

 

הגירעון בסחר הסחורות עם קבוצת יתר ארצות (ללא יהלומים) הסתכם בחודשים ינואר-יולי 2017 ב-4 מיליארד שקל, לעומת עודף של 0.2 מיליארד שקל בחודשים המקבילים ב-2016. לעומת זאת, במאזן הסחר בסחורות (ללא יהלומים) עם ארצות הברית נרשם עודף של 10 מיליארד שקל בינואר - יולי 2017 - גבוה ב-34.6% לעומת ינואר - יולי 2016.

 

מהלמ״ס נמסר כי בחודשים מאי - יולי 2017 ירד יבוא הסחורות (למעט אניות, מטוסים יהלומים וחומרי אנרגיה), על פי נתוני המגמה, ב-0.5% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לירידה של 1.9% בחישוב שנתי בפברואר - אפריל 2017.

 

על פי נתוני המגמה יבוא הסחורות מארצות האיחוד האירופי עלה ב-1.2% בחישוב שנתי מאי - יולי 2017, לאחר ירידה של 6.9% בפברואר-אפריל 2017. יבוא הסחורות מארה"ב עלה ב-3.8% בחישוב שנתי במאי - יולי 2017. זאת, לאחר ירידה של %10.6 בפברואר - אפריל 2017.

 

בשלושת החודשים האחרונים עלה יבוא הסחורות מארצות אסיה ב-3.8% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לעלייה של 7.9% בחישוב שנתי, בפברואר - אפריל 2017. בשבעת החודשים הראשונים של השנה עלה בעיקר היבוא מווייטנאם ומהודו. לעומת זאת, היבוא מקבוצת יתר ארצות העולם ירד ב-5.1% בחישוב שנתי בשלושת החודשים האחרונים בהמשך לירידה של 7.9% בפברואר - אפריל 2017. מתחילת השנה ירד בעיקר היבוא מאוסטרליה, מפרגוואי ומברזיל.

 

בנוגע ליצוא, נמסר מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כי בחודשים מאי - יולי 2017 ירד יצוא הסחורות (למעט אניות, מטוסים ויהלומים), על פי נתוני המגמה, ב-9.9% בחישוב שנתי. בהמשך לירידה של 1.9% בחישוב שנתי פברואר - אפריל 2017.

 

יצוא הסחורות לארצות האיחוד האירופי ירד בשלושת החודשים האחרונים ב-23.8% בחישוב שנתי (ירידה של 2.2% בממוצע לחודש). זאת, בהמשך לירידה של 0.6% בפברואר - אפריל 2017. מתחילת השנה ירד בעיקר היצוא לאירלנד ולפינלנד. יצוא הסחורות לארצות אסיה ירד ב-19% בחישוב שנתי במאי - יולי 2017. זאת, בהמשך לירידה של 32.4% בפברואר - אפריל 2017 (ירידה של 3.2% בממוצע לחודש). מתחילת השנה ירד בעיקר היצוא לווייטנאם, למלזיה ולהודו. יצוא הסחורות לקבוצת יתר ארצות העולם ירד בחישוב שנתי בשלושת החודשים האחרונים של 2017 ב-15.2%. זאת, לאחר יציבות בפברואר - אפריל 2017. מתחילת השנה ירד בעיקר היצוא לניגריה ולצ'ילה.

 

יצוא הסחורות לארצות הברית ירד בשלושת החודשים האחרונים ב-3.2% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לירידה של 4.4% בפברואר - אפריל 2017.