גודל גופן: א א א
×
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
מחשבוני המרה
שערי מטבע יציגים
תאריך עדכון: 22.01.2019
יחידות מטבע השער % שינוי
דולר 3.69 -0.216
אירו 4.1932 -0.24
ליש"ט 4.7596 -0.067
100 יין 3.3733 +0.021
מחשבון המרה מט"ח
מחשבוני עזר
אורך שטח נפח משקל
cm
m
km
inch
foot
yard
mile
נקה
square cm
square m
square km
square inch
square yard
square mile
נקה
cc
litre
cubic m
cubic inch
cubic yard
gallon
נקה
kg
short ton
long ton
lb
oz
נקה
חישוב משקל נפחי
סידור עבודה בנמלים

הלמ״ס: מתחילת השנה הגירעון בסחר בסחורות הסתכם ב-32.2 מיליארד שקל

על פי נתוני המגמה בחודשים האחרונים נרשמה ירידה ביצוא הסחורות תעשיות טכנולוגיה עילית וטכנולוגיה מעורבת מסורתית. עלייה של 21% ביבוא מוצרי השקעה ועלייה של 12.3% ביבוא מוצרי צריכה
13.06.18 / 14:25
הלמ״ס: מתחילת השנה הגירעון בסחר בסחורות הסתכם ב-32.2 מיליארד שקל
13.06.18
הלמ״ס: מתחילת השנה הגירעון בסחר בסחורות הסתכם ב-32.2 מיליארד שקל

מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נמסר כי במהלך חודש מאי 2018 הסתכמו יבוא הסחורות ב-23.9 מיליארד שקל, יצוא הסחורות ב-16.2 מיליארד שקל והגירעון בסחר הסחורות ב-7.7 מיליארד שקל. מתחילת השנה הסתכם הגירעון ב-32.2 מיליארד שקל (77.3 מיליארד שקל במונחים שנתיים).

 

יצוא הסחורות בחודשים ינואר - מאי 2018, היווה 67.3% מהיבוא לעומת 78.8% באותם חודשים אשתקד. הגירעון המסחרי (סחורות בלבד) בחמשת החודשים הראשונים של השנה הסתכם ב-32.2 מיליארד שקל לעומת גירעון של 14.9 מיליארד שקל בינואר-מאי 2017.

 

בחודשים מרס-מאי 2018 עלה יבוא הסחורות, על פי נתוני המגמה, ב-16.2% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לעלייה של 29.1% בחישוב שנתי בדצמבר 2017 - פברואר 2018. בחודשים מרס - מאי 2018 ירד יצוא הסחורות על פי נתוני המגמה, ב-1.5% בחישוב שנתי. זאת, לאחר עלייה של 5.9% בחישוב שנתי, בדצמבר 2017-פברואר 2018. יבוא הסחורות במאי 2018, הסתכם כאמור ב-23.9 מיליארד שקל. מתוכם 44% מסכום זה היה יבוא חומרי גלם, 19% יבוא מוצרי צריכה, 17% יבוא מכונות ציוד וכלי תחבורה יבשתיים להשקעות ו-20% הנותרים יבוא יהלומים, חומרי אנרגיה, אניות ומטוסים.

 

יבוא חומרי גלם עלה על פי נתוני המגמה, ב-16.9% במרס-מאי 2018. זאת, בהמשך לעלייה של 20.2% בדצמבר 2017-פברואר 2018. פירוט לפי קבוצות מראה כי יבוא בדים וחוטים עלה ב-31.3% בחישוב שנתי  ויבוא מוצרי מזון גולמיים עלה ב-24.6% בחישוב שנתי. לעומת זאת, ירד יבוא עץ ומוצריו ב-3.9%.

 

נתוני המגמה מצביעים על עלייה ביבוא מוצרי השקעה שעלה ב-21.0% בחישוב שנתי בחודשים מרס-מאי 2018. זאת, בהמשך לעלייה של 50.4% בחישוב שנתי בדצמבר 2017-פברואר 2018. יבוא מכונות וציוד (המהווה כ-60% מיבוא מוצרי השקעה) עלה ב-27.8% בחישוב שנתי. יבוא כלי תחבורה להשקעה עלה ב-6% בחישוב שנתי.

 

בחודשים מרס-מאי 2018 עלה יבוא מוצרי צריכה, על פי נתוני המגמה, ב-12.3% בחישוב שנתי, זאת בהמשך לעלייה של 20.3% בחישוב שנתי בחודשים בדצמבר 2017-פברואר 2018. יבוא מוצרים לצריכה שוטפת עלה במרס-מאי 2018 ב-13.8% בחישוב שנתי. עיקר העלייה הייתה ביבוא תרופות.

 

יבוא מוצרים בני קיימא עלה ב-11.0% בחישוב שנתי במרס-מאי 2018. עיקר העלייה הייתה ביבוא כלי תחבורה.

יבוא יהלומים הסתכם בחודשים ינואר- מאי 2018 ב-8.3 מיליארד שקל, לעומת 9.0 מיליארד שקל בחודשים  המקבילים של שנת 2017. יבואחומרי אנרגיה הסתכם בחמשת החודשים הראשונים של השנה ב-14.5 מיליארד שקל, גבוה ב-30.6% בהשוואה לאותם חודשים אשתקד.

 

יצוא הסחורות הסתכם בחודש מאי 2018 ב-16.2 מיליארד שקל. 79% מסכום זה היה יצוא תעשייתי, כרייה וחציבה. 19% יצוא יהלומים ו-2% יצוא חקלאי, ייעור ודיג. היצוא התעשייתי, כרייה וחציבה ירד, על פי נתוני המגמה במרס- מאי 2018, ב-2.0% בחישוב שנתי. זאת, לאחר עלייה של 5.5% בחישוב שנתי, בחודשים דצמבר 2017-פברואר 2018.

 

יצוא תעשיות טכנולוגיה עילית (המהווה כ-45% מכלל היצוא התעשייתי למעט יהלומים) ירד במרס-מאי 2018, על פי נתוני המגמה, ב-7.5% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לירידה של 1.1% בחישוב שנתי בדצמבר 2017-פברואר 2018. נתוני היצוא לפי ענף מצביעים על ירידה של 49.7% ביצוא ענף התרופות.

 

יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת עילית (33% מכלל היצוא התעשייתי) עלה ,על פי נתוני המגמה, ב-10.3% בחישוב שנתי במרס- מאי 2018. זאת, בהמשך לעלייה של 16.7% בחישוב שנתי בדצמבר 2017-פברואר 2018. נתוני היצוא לפי ענף מצביעים על עלייה של 17.4% ביצוא ענף ייצור כימיקלים ומוצריהם בחישוב שנתי.

 

יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת מסורתית (15% מכלל היצוא התעשייתי) ירד בשלושת החודשים האחרונים 
ב-11.7% בחישוב שנתי. זאת, לאחר עלייה של 2.2% בחישוב שנתי, בחודשים דצמבר 2017-פברואר 2018. 

בחודשים מרס-מאי 2018 היצוא תעשיות טכנולוגיה מסורתית (7% מכלל היצוא התעשייתי) עלה ב-0.1% בחישוב שנתי, בדומה לחודשים דצמבר 2017-פברואר 2018. נתוני היצוא לפי ענף מצביעים על עלייה של 3.8% ביצוא ענף ייצור טקסטיל, מוצרי הלבשה ומוצרי עור.

 

יצוא יהלומים נטו הסתכם בינואר-מאי 2018, לפי נתונים מקוריים, ב-12.1 מיליארד שקל, לעומת 13.5 מיליארד שקל בחודשים המקבילים בשנת 2017. היצוא החקלאי, ייעור ודיג הסתכם בינואר-מאי 2018 ב-2.3 מיליארד שקל ירידה של 11.0% בהשוואה לחודשים המקבילים ב-2017. יצוא גידול הדרים ירד ב-21.6% באותה תקופה. 

 

המגזין הדיגיטלי
גיליון 927
פייסבוק

×