הלמ״ס: עלייה של 1.8% במדד מחירי יבוא הסחורות ברבעון השנה

מדד מחירי יבוא מזון, משקאות ותרופות לצריכה הפרטית עלה ב-2.5%. מדד המחירים של יצוא הסחורות ירד ברבעון השני של שנת 2017 ב-0.8% לאחר עלייה של 5.1% ברבעון הראשון של שנת 2017


14:35 ,26.09.2017 מאת: מערכת פורט2פורט

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום את מדדי המחירים בסחר חוץ – סחורות עבור הרבעון השני של השנה. מהנתונים עולה כי ברבעון השני של שנת 2017 עלה מדד מחירי יבוא הסחורות (ללא אניות, מטוסים, יהלומים וחומרי אנרגיה) ב-1.8%, בהמשך לעלייה של 0.7% ברבעון הראשון של שנת 2017.

 

מדד מחירי יבוא הסחורות עלה ברבעון השני של שנת 2017 ב-1.1%, בהמשך לעלייה של 2.2% ברבעון הקודם. זהו הרבעון החמישי ברציפות בו עולה מדד מחיר זה. פירוט השינויים במחירי היבוא לפי ייעוד מראה שברבעון השני של 2017 מדד המחירים עלה ברוב מרכיבי היבוא: מדד המחירים של יבוא יהלומים עלה ב-3.8%, מדד המחירים של תשומות לייצור (למעט יהלומים וחומרי אנרגיה) עלה ב-2.1%, מדד המחירים של יבוא נכסי השקעה עלה ב-1.5% ומדד המחירים של יבוא מוצרי צריכה עלה ב-1.4%. לעומת זאת, מדד המחירים של יבוא חומרי אנרגיה ירד ב-6.4%.

 

מדד המחירים של יבוא תשומות לייצור (למעט יהלומים וחומרי אנרגיה) עלה כאמור ברבעון השני של שנת 2017 ב-2.1%, בהמשך לעלייה של 0.6% ברבעון הקודם. פירוט לפי קבוצות סחורות מצביע על עליות מחירים ביבוא גומי ופלסטיקה שעלה ב-4.4% וביבוא ברזל ופלדה שעלה ב-4.3%.

 

מדד המחירים של יבוא מוצרי צריכה עלה  ברבעון השני של שנת 2017 ב- 1.4%, בהמשך לעלייה של 0.5% ברבעון הקודם. פירוט לפי קבוצות סחורות מצביע על עלייה במדד המחירים של יבוא מוצרים לצריכה שוטפת (מזון, הלבשה, הנעלה ומוצרים להחזקת משקי בית) שעלה ב- 1.7%. עיקר העלייה נרשמה במדד המחירים של יבוא מזון, משקאות ותרופות שעלה ב- 2.5%.

 

מדד המחירים של יבוא מוצרים בני קיימא (ריהוט, מוצרי חשמל ביתיים וכלי תחבורה) עלו ב- 1.0%. עיקר העלייה נרשמה במדד המחירים של יבוא ריהוט ומוצרי חשמל ביתיים שעלה ב- 1.1%.

 

מדד מחירי יבוא מוצרים להשקעה (למעט אניות ומטוסים) עלה ב-1.5% ברבעון השני של 2017. פירוט לפי קבוצות סחורות מצביע על עלייה של 1.6% במדד המחירים של יבוא מכונות וציוד (כ-64% מכלל יבוא מוצרי השקעה) בהמשך לעלייה של 0.2% ברבעון הקודם. כמו כן, נרשמה עלייה במדד המחירים של יבוא כלי תחבורה להשקעה  של 1.2% ברבעון השני של 2017. עיקר העלייה נרשמה במדד המחירים של יבוא משאיות, טנדרים ואוטובוסים שעלה ב-3.0%

 

מדד המחירים של יבוא חומרי אנרגיה ירד ב-6.4% ברבעון השני של 2017, לאחר עליות שנמשכו מהרבעון השני של שנת 2016. מדד המחירים של יבוא יהלומים עלה ב-3.8% ברבעון השני של 2017, בהמשך לעלייה של 9.4% ברבעון הקודם.

 

מדד המחירים של יצוא הסחורות ירד ברבעון השני של שנת 2017 ב-0.8% לאחר עלייה של 5.1% ברבעון הראשון של שנת 2017. מדד המחירים של היצוא התעשייתי, כרייה וחציבה (ללא יהלומים מעובדים) ירד ב-0.2% ברבעון השני של שנת 2017, לאחר עלייה של 1.1% ברבעון הראשון של שנת 2017.  מדד המחירים של יצוא כרייה וחציבה עלה ב-6.9% ברבעון השני של שנת 2017, לאחר ירידה של 0.7% ברבעון קודם.

 

בלמ״ס מדווחים כי מדד מחירי יבוא הסחורות לפי קבוצות הארצות ברבעון השני של השנה (ללא אניות, מטוסים ויהלומים) עלה ב-0.8% ברבעון השני של 2017. פירוט לפי קבוצות ארצות מראה שמדד מחירי יבוא הסחורות מארצות הברית עלה ב-3.4%, מדד מחירי יבוא הסחורות מארצות אסיה עלה ב-1.9% ומדד מחירי יבוא הסחורות מארצות האיחוד האירופי עלה ב-0.4%.

 

מדד מחירי יצוא הסחורות (ללא אניות, מטוסים ויהלומים) ירד ב-0.3% ברבעון השני של 2017. פירוט לפי קבוצות ארצות מראה שמדד מחירי יצוא הסחורות לארצות הברית ירד ב-2.3%, מדד מחירי יצוא הסחורות לארצות אסיה ירד ב-0.6%. לעומת זאת, מדד מחירי יצוא הסחורות לארצות האיחוד האירופי עלה ב-2.2%.