הלמ״ס: עלייה של 12.5% ביבוא סחורות במרץ

על פי נתוני המגמה בחודשים האחרונים נרשמה עלייה של 7.4% ביצוא סחורות בתעשיות טכנולוגיות. נרשמה עלייה של 55.3% ביצוא תעשיות טכנולוגיות מעורבת עלית. הגירעון בסחר הסחורות הסתכם ב-6.5 מיליארד שקל


08:53 ,18.04.2019 מאת: מערכת פורט2פורט

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה לאחרונה את נתוני סחר החוץ של ישראל עבור חודש מרץ 2019. מהנתונים עולה כי בחודש מרס 2019, הסתכמו יבוא הסחורות ב-25.1 מיליארד שקל, יצוא הסחורות ב-19.5 מיליארד שקל והגירעון בסחר הסחורות ב-5.6 מיליארד שקל. יצוא הסחורות בחודשים ינואר- מרס 2019, היווה 70.8% מהיבוא (ללא אוניות, מטוסים ויהלומים) לעומת 74.0% באותם חודשים אשתקד.

 

הגירעון המסחרי (סחורות בלבד) בשלושת החודשים הראשונים של השנה הסתכם ב-18.8 מיליארד שקל לעומת גירעון של 15.4 מיליארד שקל בפברואר-מרס 2018. בחודשים ינואר-מרס 2019 עלה יבוא הסחורות (למעט אוניות, מטוסים יהלומים וחומרי אנרגיה), על פי נתוני המגמה, ב-12.5% בחישוב שנתי. בהמשך לעלייה של 12.1% בחישוב שנתי באוקטובר-דצמבר 2018. בחודשים ינואר-מרס 2019 עלה יצוא הסחורות  על פי נתוני המגמה, ב-14.1% בחישוב שנתי. בהמשך לעלייה של 9.7% בחישוב שנתי באוקטובר-דצמבר 2018.

 

יבוא הסחורות במרס 2019, הסתכם כאמור ב-25.1 מיליארד שקל. מתוכם 37% מסכום זה היה יבוא חומרי גלם, 24% יבוא מוצרי צריכה, 19% יבוא מכונות ציוד וכלי תחבורה יבשתיים להשקעות ו-20% הנותרים יבוא יהלומים, חומרי אנרגיה, אוניות ומטוסים.

 

יבוא חומרי גלם עלה על פי נתוני המגמה, ב-2.0% בינואר-מרס 2019. בהמשך לעלייה של 10.7% באוקטובר-דצמבר 2018. פירוט לפי קבוצות מראה כי יבוא חומרי גלם לחקלאות עלה ב-14.6% בחישוב שנתי, יבוא ברזל ופלדה עלה ב-12.1% ויבוא תשומות לתעשיות מכונות ואלקטרוניקה עלה ב-7.9% בחישוב שנתי. נתוני המגמה מצביעים על עלייה ביבוא מוצרי השקעה עלייה של 32.9% בחישוב שנתי בחודשים ינואר-מרס 2019, בהמשך לעלייה של 10.6% בחישוב שנתי בחודשים אוקטובר-דצמבר 2018. 

 

יבוא כלי תחבורה להשקעה עלה ב-86.2% בחישוב שנתי.. יבוא מכונות וציוד ירד ב-6.5% בחישוב שנתי. בחודשים ינואר-מרס 2019 עלה יבוא מוצרי צריכה, על פי נתוני המגמה, ב-25.6% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 17.6% בחישוב שנתי בחודשים אוקטובר-דצמבר 2018. יבוא מוצרים בני קיימה עלה בינואר-מרס 2019 ב-72.4% בחישוב שנתי, עיקר העלייה הייתה ביבוא כלי תחבורה. 

 

לעומת זאת, יבוא מוצרים לצריכה שוטפת ירד ב-0.8% בחישוב שנתי בינואר-מרס 2019. עיקר הירידה הייתה ביבוא הנעלה והלבשה שירד ב-9.0% בחישוב שנתי. יבוא יהלומים הסתכם בחודשים ינואר- מרס 2019 ב-4.1 מיליארד שקל, לעומת 5.1 מיליארד שקל בחודשים המקבילים של שנת 2018. יבוא חומרי אנרגיה, הסתכם שלושת החודשים הראשונים של השנה ב-9.4 מיליארד שקל, גבוה ב-13.9% בהשוואה לאותם חודשים אשתקד.

 

 

יצוא הסחורות הסתכם בחודש מרס 2019 ב-19.5 מיליארד שקל. 89% מסכום זה היה יצוא תעשייתי, כרייה וחציבה (למעט יהלומים). 9% יצוא יהלומים ו-2% יצוא חקלאי, ייעור ודיג.

 

פירוט נתוני המגמה של היצוא התעשייתי, כרייה וחציבה (למעט יהלומים) עלה בינואר- מרס 2019 ב-16.4% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לעלייה של 12.6% בחישוב שנתי, בחודשים אוקטובר-דצמבר 2018.

 

פירוט נתוני המגמה של היצוא התעשייתי לפי העוצמה הטכנולוגית: יצוא תעשיות טכנולוגיה עילית עלה בינואר-מרס 2019, על פי נתוני המגמה, ב-7.4% בחישוב שנתי. זאת, לאחר ירידה של 9.7% בחישוב שנתי באוקטובר-דצמבר 2018. נתוני היצוא לפי ענף מצביעים על עלייה ביצוא ענף תרופות של 65.3% בחישוב שנתי. יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת עילית עלה ,על פי נתוני המגמה, ב-55.3% בחישוב שנתי בינואר- מרס 2019. בהמשך לעלייה של 66.5% בחישוב שנתי באוקטובר-דצמבר 2018. נתוני היצוא לפי ענף מצביעים על עלייה של 152.1% ביצוא ענף ייצור כימיקלים ומוצריהם בחישוב שנתי. 

 

יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת מסורתית ירד בשלושת החודשים האחרונים ב-16.5% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לירידה של 20.9% בחישוב שנתי, בחודשים אוקטובר-דצמבר 2018. נתוני היצוא לפי ענף מראים על ירידה של 22.7% ביצוא יצור מתכת בסיסית בחישוב שנתי. בחודשים ינואר-מרס 2019 ירד יצוא תעשיות טכנולוגיה מסורתית ב-11.0% בחישוב שנתי, בהמשך לירידה של 13.6% בחישוב שנתי, בחודשים אוקטובר-דצמבר 2018. נתוני היצוא לפי ענף מראים על ירידה של 22.4% ביצוא ענף ייצור מוצרי מזון, משקאות ומוצרי טבק.

 

יצוא יהלומים נטו הסתכם בינואר-מרס 2019, לפי נתונים מקוריים, ב-5.3 מיליארד שקל, לעומת 6.9 מיליארד שקל  בחודשים המקבילים בשנת 2018. היצוא החקלאי, ייעור ודיג הסתכם בינואר-מרס 2019 ב-1.4 מיליארד שקל - (נתונים מקוריים) ירידה של 18.5% בהשוואה לחודשים המקבילים ב-2018. יצוא גידול יבולים עונתיים ירד ב-32.4% באותה תקופה.