הלמ״ס: עלייה של 21.9% ביבוא מוצרי השקעה

הגירעון בסחר בסחורות הסתכם באפריל ב-9.1 מיליארד שקל. על פי נתוני המגמה נרשמה עלייה של 21.6% ביצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת עילית. 88% מהיצוא באפריל היה יצוא תעשייתי


14:26 ,19.05.2019 מאת: מערכת פורט2פורט

בחודש אפריל 2019, הסתכמו יבוא הסחורות ב-22.4 מיליארד שקל, יצוא הסחורות ב-13.3 מיליארד שקל והגירעון בסחר הסחורות ב-9.1 מיליארד שקל

 

יצוא הסחורות בחודשים ינואר- אפריל 2019, היווה 69.8% מהיבוא לעומת 72.3% באותם חודשים אשתקד. הגירעון המסחרי (סחורות בלבד) בארבעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם ב-26.4 מיליארד שקל לעומת גירעון של 21.5 מיליארד שקל בינואר-אפריל 2018.

 

בחודשים פברואר-אפריל 2019 עלה יבוא הסחורות, על פי נתוני המגמה, ב-10.4% בחישוב שנתי. בהמשך לעלייה של 14.8% בחישוב שנתי בנובמבר 2018-ינואר 2019. בחודשים פברואר-אפריל 2019 עלה יצוא הסחורות, על פי נתוני המגמה, ב-4.6% בחישוב שנתי. בהמשך לעלייה של 7.0% בחישוב שנתי בנובמבר 2018-ינואר 2019.

סחר הסחורות בחודש אפריל 2019, הושפע בין היתר משינויים בערך השקל לעומת המטבעות בהם נערכות עסקאות היבוא והיצוא.

 

יבוא הסחורות באפריל 2019, הסתכם כאמור ב-22.4 מיליארד שקל. מתוכם 43% מסכום זה היה יבוא חומרי גלם (למעט יהלומים וחומרי אנרגיה), 18% יבוא מוצרי צריכה, 15% יבוא מכונות ציוד וכלי תחבורה יבשתיים להשקעות ו-24% הנותרים יבוא יהלומים, חומרי אנרגיה, אניות ומטוסים.

 

יבוא חומרי גלם (למעט יהלומים וחומרי אנרגיה) עלה על פי נתוני המגמה, ב-8.6% בפברואר-אפריל 2019, בהמשך לעלייה של 13.8% בנובמבר 2018-ינואר 2019. פירוט לפי קבוצות מראה כי יבוא חומרי גלם לחקלאות עלה ב-43.6% בחישוב שנתי, ויבוא תשומות לתעשיות מכונות ואלקטרוניקה עלה ב-16.6% בחישוב שנתי.

 

נתוני המגמה מצביעים על עלייה ביבוא מוצרי השקעה עלייה של 21.9% בחישוב שנתי בחודשים פברואר-אפריל 2019 בהמשך לעלייה של 15.9% בחישוב שנתי בחודשים בנובמבר 2018-ינואר 2019. יבוא כלי תחבורה להשקעה עלה ב-49.4% בחישוב שנתי. יבוא מכונות וציוד (המהווה כ-54% מיבוא מוצרי השקעה) עלה ב-8.5% בחישוב שנתי. בחודשים פברואר-אפריל 2019 עלה יבוא מוצרי צריכה, על פי נתוני המגמה ב-9.2% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 14.1% בחישוב שנתי בחודשים בנובמבר 2018-ינואר 2019. יבוא מוצרים בני קיימא עלה בפברואר-אפריל 2019 ב-18.3% בחישוב שנתי, עיקר העלייה הייתה ביבוא כלי תחבורה. יבוא מוצרים לצריכה שוטפת עלה ב-2.9% בחישוב שנתי בפברואר-אפריל 2019. עיקר העלייה הייתה ביבוא מזון ומשקאות שעלה ב-5.0% בחישוב שנתי.

 

יבוא יהלומים (גולמיים ומלוטשים נטו) הסתכם בחודשים ינואר- אפריל 2019 ב-5.5 מיליארד שקל, לעומת 6.8 מיליארד שקל בחודשים המקבילים של שנת 2018. יבוא חומרי אנרגיה (דלק גולמי, תזקיקים ופחם), הסתכם בארבעת החודשים הראשונים של השנה ב-12.5 מיליארד שקל, גבוה ב-9.2% בהשוואה לאותם חודשים אשתקד.

 

יצוא הסחורות הסתכם בחודש אפריל 2019 ב-13.3 מיליארד שקל. 88% מסכום זה היה יצוא תעשייתי, כרייה וחציבה (למעט יהלומים). 10% יצוא יהלומים ו-2% יצוא חקלאי, ייעור ודיג.

 

פירוט נתוני המגמה של היצוא התעשייתי, כרייה וחציבה (למעט יהלומים) עלה בפברואר- אפריל 2019 ב-3.8% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לעלייה של 10.0% בחישוב שנתי, בחודשים נובמבר 2018- ינואר 2019.

פירוט נתוני המגמה של היצוא התעשייתי לפי העוצמה הטכנולוגית: יצוא תעשיות טכנולוגיה עילית (המהווה כ-37% מכלל היצוא התעשייתי למעט יהלומים) עלה בפברואר-אפריל 2019, על פי נתוני המגמה, ב-1.9% בחישוב שנתי.

 

זאת, לאחר  ירידה של 7.2% בחישוב שנתי נובמבר 2018- ינואר 2019. נתוני היצוא לפי ענף מצביעים על עלייה ביצוא ענף ייצור רכיבים ולוחות אלקטרוניים של 39.4% בחישוב שנתי. יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת עילית (44% מכלל היצוא התעשייתי) עלה על פי נתוני המגמה ב-21.6% בחישוב שנתי בפברואר- אפריל 2019. בהמשך לעלייה של 52.7% בחישוב שנתי נובמבר 2018- ינואר 2019. נתוני היצוא לפי ענף מצביעים על עלייה של 49.9% ביצוא ענף ייצור כימיקלים ומוצריהם בחישוב שנתי.

 

יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת מסורתית (13% מכלל היצוא התעשייתי) ירד בשלושת החודשים האחרונים ב-18.0% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לירידה של 19.5% בחישוב שנתי, בחודשים נובמבר 2018- ינואר 2019. נתוני היצוא לפי ענף מראים על ירידה של 15.5% ביצוא יצור מוצרי גומי ופלסטיק בחישוב שנתי.

 

בחודשים פברואר-אפריל 2019 ירד יצוא תעשיות טכנולוגיה מסורתית (6% מכלל היצוא התעשייתי) ב-14.0% בחישוב שנתי, בהמשך לירידה של 15.5% בחישוב שנתי, בחודשים נובמבר 2018- ינואר 2019. נתוני היצוא לפי ענף מראים על ירידה של 23.9% ביצוא ענף ייצור מוצרי מזון, משקאות ומוצרי טבק. יצוא יהלומים נטו (מלוטשים וגולמיים) הסתכם בינואר-אפריל 2019, לפי נתונים מקוריים, ב-6.6 מיליארד שקל, לעומת 9.2 מיליארד שקל בחודשים המקבילים בשנת 2018.

 

היצוא החקלאי, ייעור ודיג הסתכם בינואר-אפריל 2019 ב-1.7 מיליארד שקל - (נתונים מקוריים) ירידה של 15.8% בהשוואה לחודשים המקבילים  ב-2018. יצוא גידול יבולים עונתיים ירד ב-29.6% באותה תקופה.