הלמ״ס: עלייה של 29.6% ביבוא הסחורות מארה״ב

עוד מדווחת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כי על פי נתוני המגמה בחודשים האחרונים נרשמה עלייה של 11.9% ביצוא הסחורות לארצות האיחוד האירופי. במהלך פברואר האחרון 41% מהיבוא היה מארצות האיחוד האירופי ו-14% מארה״ב


11:06 ,21.03.2019 מאת: מערכת פורט2פורט

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדווחת כי במהלך פברואר 2019 הסתכם יבוא הסחורות (למעט יהלומים) ב-21 מיליארד שקל. 41% מהיבוא היה מארצות האיחוד האירופי, 14% מארצות הברית, 23% מארצות אסיה ו-22% הנותרים מקבוצת יתר ארצות העולם.

 

יצוא הסחורות (למעט יהלומים) הסתכם ב-15.2 מיליארד שקל והגירעון המסחרי בסחר בסחורות (ללא יהלומים) הסתכם ב-5.8 מיליארד שקל. מסך יצוא הסחורות, היצוא לארצות האיחוד האירופי היווה 42%, היצוא לארצות הברית 23%, היצוא לארצות אסיה 15%, ו-20% הנותרים ליתר ארצות העולם.

 

הגירעון בסחר הסחורות עם ארצות האיחוד האירופי (ללא יהלומים) הסתכם בינואר-פברואר 2019 ב-5.8 מיליארד שקל, לעומת גירעון של 9.3 מיליארד שקל בחודשים ינואר-פברואר 2018. הגירעון בסחר הסחורות עם ארצות אסיה (ללא יהלומים) הסתכם בינואר - פברואר 2019 ב-5.3 מיליארד שקל, לעומת גירעון של 2.6 מיליארד שקל בחודשים ינואר-פברואר 2018.

 

הגירעון בסחר הסחורות עם קבוצת יתר ארצות העולם (ללא יהלומים) הסתכם בינואר - פברואר 2019 ב-2.6 מיליארד שקל, לעומת גירעון של 1.5 מיליארד שקל בחודשים המקבילים ב-2018. לעומת זאת, במאזן הסחר בסחורות (ללא יהלומים) עם ארה״ב נרשם עודף של 0.4 מיליארד שקל בינואר - פברואר 2019 נמוך ב-61% לעומת ינואר-פברואר 2018.

 

בחודשים דצמבר 2018-פברואר 2019 עלה יבוא הסחורות, על פי נתוני המגמה ב-8.2% בחישוב שנתי. בהמשך לעלייה של 8.3% בחישוב שנתי בספטמבר-נובמבר 2018.

 

על פי נתוני המגמה יבוא הסחורות מארה״ב עלה ב-29.6% בחישוב שנתי בדצמבר 2018-פברואר 2019, בהמשך לעלייה של 31% בספטמבר-נובמבר 2018. בשלושת החודשים האחרונים עלה יבוא הסחורות מארצות אסיה ב-2%  בחישוב שנתי. זאת, בהמשך  לעלייה של 14.2%  בחישוב שנתי, בספטמבר-נובמבר 2018. מתחילת השנה עלה בעיקר היבוא מסינגפור, מסין, מווייטנאם ומהונג קונג.

 

היבוא מקבוצת יתר ארצות העולם עלה ב-8.4% בחישוב שנתי בשלושת החודשים האחרונים, בהמשך לעלייה של %19.2 בספטמבר-נובמבר 2018. מתחילת השנה עלה בעיקר היבוא מאוסטרליה, משווייץ, ומטורקיה. לעומת זאת, היבוא מארצות האיחוד האירופי ירד ב-6.1% בחישוב שנתי בדצמבר 2018 - פברואר 2019. זאת, בהמשך לירידה של 11.5% בספטמבר-נובמבר 2018. מתחילת השנה ירד בעיקר היבוא  מהממלכה המאוחדת, מאירלנד, מסלובקיה ומצרפת.

 

בחודשים דצמבר 2018 - פברואר 2019 עלה יצוא הסחורות, על פי נתוני המגמה, ב-6.9% בחישוב שנתי. בהמשך  לעלייה של 3.3% בחישוב שנתי בספטמבר-נובמבר 2018. יצוא הסחורות לארצות האיחוד האירופי עלה בשלושת החודשים האחרונים ב-11.9% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לעלייה של 3.6% בספטמבר-נובמבר 2018. מתחילת השנה עלה בעיקר היצוא לממלכה המאוחדת, לפולין ולבלגיה.

 

יצוא הסחורות לארה״ב עלה בשלושת החודשים האחרונים ב-1.8% בחישוב שנתי. זאת בהמשך לעלייה של 8.5% בספטמבר-נובמבר 2018. יצוא הסחורות לארצות אסיה ירד ב-19.8% בחישוב שנתי בדצמבר 2018-פברואר 2019. זאת, בהמשך לירידה של 27.5% בספטמבר-נובמבר 2018. מתחילת השנה ירד בעיקר היצוא לסין, ליפן ולקוראה הדרומית. יצוא הסחורות לקבוצת יתר ארצות העולם ירד ב-4.2% בחישוב שנתי בשלושת החודשים האחרונים. זאת, לאחר עלייה של 1.8% במהלך ספטמבר - נובמבר 2018. מתחילת השנה ירד בעיקר היצוא לדרום אפריקה, למקסיקו ולניגריה.