הלמ״ס: עלייה של 49.4% ביבוא מכונות וציוד במהלך ינואר - מרץ

הגירעון בסחר הסחורות בחודש מרץ הסתכם ב-6 מיליארד שקל. במהלך ינואר מרץ נרשמה עלייה של 18.6% ביבוא מוצרי צריכה ועלייה של 6.9% ביצוא סחורות בתעשיות טכנולוגיה עילית


14:22 ,25.04.2018 מאת: מערכת פורט2פורט

בחודש מרץ 2018 הסתכמו יבוא הסחורות ב-23.3 מיליארד שקל, יצוא הסחורות ב-17.3 מיליארד שקל והגירעון בסחר הסחורות ב-6 מיליארד שקל. יצוא הסחורות בחודשים ינואר- מרץ 2018, היווה 70.5% מהיבוא לעומת 79.9% באותם חודשים אשתקד. הגירעון המסחרי (סחורות בלבד) בשלושת החודשים הראשונים של השנה הסתכם ב-18.2 מיליארד שקל לעומת גירעון של 7.3 מיליארד שקל בינואר-מרץ 2017.

 

בחודשים ינואר-מרץ 2018 עלה יבוא הסחורות (למעט אניות, מטוסים יהלומים וחומרי אנרגיה), על פי נתוני המגמה, ב-19.8% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לעלייה של 20.2% בחישוב שנתי באוקטובר-דצמבר 2017 (עלייה של 1.5% בממוצע לחודש). בחודשים ינואר-מרץ 2018 עלה יצוא הסחורות (למעט אניות, מטוסים ויהלומים), על פי נתוני המגמה, ב-3.8% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לעלייה של 3.1% בחישוב שנתי, באוקטובר-דצמבר 2017.

 

יבוא הסחורות במרץ 2018, הסתכם כאמור ב-23.3 מיליארד שקל. מתוכם 39% מסכום זה היה יבוא חומרי גלם (למעט יהלומים וחומרי אנרגיה), 21% יבוא מוצרי צריכה, 19% יבוא מכונות ציוד וכלי תחבורה יבשתיים להשקעות ו-21% הנותרים יבוא יהלומים, חומרי אנרגיה, אניות ומטוסים.

 

יבוא חומרי גלם (למעט יהלומים וחומרי אנרגיה) עלה על פי נתוני המגמה, ב-5.6% בינואר-מרץ 2018. זאת, בהמשך לעלייה של 14.4% באוקטובר - דצמבר 2017. פירוט לפי קבוצות מראה כי יבוא ברזל ופלדה עלה ב-45.6% בחישוב שנתי ויבוא לתעשיות עץ ומוצריו עלה ב-7% בחישוב שנתי.

 

נתוני המגמה מצביעים על עלייה ביבוא מוצרי השקעה שעלה ב-66.5% בחישוב שנתי בחודשים ינואר-מרץ 2018. זאת, בהמשך לעלייה של 40.2% בחישוב שנתי בחודשים אוקטובר - דצמבר 2017. יבוא מכונות וציוד עלה ב-49.4% בחישוב שנתי. יבוא כלי תחבורה להשקעה עלה ב-60.3% בחישוב שנתי.

 

בחודשים ינואר-מרץ 2018 עלה יבוא מוצרי צריכה, על פי נתוני המגמה, ב-18.6% בחישוב שנתי, זאת בהמשך לעלייה של 13.1% בחישוב שנתי בחודשים אוקטובר - דצמבר 2017. יבוא מוצרים בני קיימא עלה בינואר - מרץ 2018 ב-37.5% בחישוב שנתי. מהלמ״ס נמסר כי עיקר העלייה הייתה ביבוא כלי תחבורה.

 

יבוא מוצרים לצריכה שוטפת עלה ב-6.7% בחישוב שנתי בינואר - מרץ 2018. עיקר העלייה הייתה ביבוא תרופות שעלה ב-27.8% בחישוב שנתי. יבוא יהלומים (גולמיים ומלוטשים נטו) הסתכם בחודשים ינואר- מרץ 2018 ב-5 מיליארד שקל, לעומת 5.5 מיליארד שקל בחודשים המקבילים של שנת 2017. יבואחומרי אנרגיה הסתכם בשלושת החודשים הראשונים של השנה ב-8.4 מיליארד שקל, גבוה ב-17.6% בהשוואה לאותם חודשים אשתקד.

 

יצוא הסחורות הסתכם בחודש מרץ 2018 ב-17.3 מיליארד שקל. 88% מסכום זה היה יצוא תעשייתי, כרייה וחציבה (למעט יהלומים). 9% יצוא יהלומים ו-3% יצוא חקלאי, ייעור ודיג. היצוא התעשייתי, כרייה וחציבה (למעט יהלומים) עלה, על פי נתוני המגמה בינואר - מרץ 2018 ב-2.8% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לעלייה של 3.1% בחישוב שנתי בחודשים אוקטובר - דצמבר 2017.

 

יצוא תעשיות טכנולוגיה עילית עלה בינואר - מרץ 2018, על פי נתוני המגמה, ב-6.9% בחישוב שנתי. זאת, לאחר ירידה של 3.5% בחישוב שנתי באוקטובר - דצמבר 2017. נתוני היצוא לפי ענף מצביעים בעיקר על עלייה ביצוא ענף ייצור רכיבים ולוחות אלקטרוניים.

 

יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת עילית (33% מכלל היצוא התעשייתי) עלה, על פי נתוני המגמה, ב-11.1% בחישוב שנתי בינואר - מרץ 2018. זאת, בהמשך לעלייה של 6.6% בחישוב שנתי באוקטובר - דצמבר 2017. נתוני היצוא לפי ענף מצביעים על עלייה של 16.7% ביצוא ענף ייצור כימיקלים ומוצריהם בחישוב שנתי.

 

יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת מסורתית (14% מכלל היצוא התעשייתי) ירד בשלושת החודשים האחרונים 
ב-4.3% בחישוב שנתי. זאת, לאחר עלייה של 27.1% בחישוב שנתי, בחודשים אוקטובר - דצמבר 2017. 

 

בחודשים ינואר-מרץ 2018 עלה יצוא תעשיות טכנולוגיה מסורתית (7% מכלל היצוא התעשייתי) ב-2.2% בחישוב שנתי, לאחר ירידה של 2.0% בחישוב שנתי, בחודשים אוקטובר - דצמבר 2017. נתוני היצוא לפי ענף מראים על עלייה של 11.2% ביצוא ענף ייצור מוצרי עץ, רהיטים ומוצרי נייר.

 

יצוא יהלומים נטו (מלוטשים וגולמיים) הסתכם בינואר - מרץ 2018, לפי נתונים מקוריים, ב-6.7 מיליארד שקל, לעומת 9.2 מיליארד שקל בחודשים המקבילים בשנת 2017. היצוא החקלאי, ייעור ודיג הסתכם בינואר - מרץ 2018 ב-1.5 מיליארד שקל - ירידה של 15.5% בהשוואה לחודשים המקבילים ב-2017. יצוא גידול הדרים ירד ב-21.8% באותה תקופה.