הלמ"ס: הגירעון בסחר בסחורות הסתכם ב-2.7 מיליארד שקל

בחודשים נובמבר 2016 - ינואר 2017 עלה יצוא הסחורות על פי נתוני המגמה ב-17.9% בחישוב שנתי. יצוא הסחורות בינואר הסתכם ב-18 מיליארד שקל


14:29 ,14.02.2017 מאת: מערכת פורט2פורט

מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נמסר כי בחודש ינואר 2017, הסתכמו יבוא הסחורות ב-20.7 מיליארד שקל, יצוא הסחורות ב-18 מיליארד שקל והגירעון בסחר הסחורות ב-2.7 מיליארד שקל.

 

יצוא הסחורות בחודש ינואר 2017, היווה 77.1% מהיבוא לעומת 92% באותו חודש אשתקד. הגירעון המסחרי בחודש הראשון של השנה הסתכם ב-2.7 מיליארד שקל לעומת גירעון של 0.4 מיליארד דולר בינואר 2016.

 

בחודשים נובמבר 2016 - ינואר 2017 ירד יבוא הסחורות על פי נתוני המגמה ב-2% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לירידה של 1.6% בחישוב שנתי באוגוסט - אוקטובר 2016. בחודשים נובמבר 2016 - ינואר 2017 עלה יצוא הסחורות  על פי נתוני המגמה ב-17.9% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לעלייה של 11.1% בחישוב שנתי באוגוסט-אוקטובר 2016.

 

סחר הסחורות בחודש ינואר 2017, הושפע בין היתר משינויים בערך הש"ח לעומת המטבעות בהם נערכות עסקאות היבוא והיצוא.

 

יבוא הסחורות בינואר 2017, הסתכם כאמור ב-20.7 מיליארד שקל. מתוכם 44% מסכום זה היה יבוא חומרי גלם, 20% יבוא מוצרי צריכה, 16% יבוא מכונות ציוד וכלי תחבורה יבשתיים להשקעות ו-20% הנותרים יבוא יהלומים, חומרי אנרגיה, אניות ומטוסים. יבוא חומרי גלם ירד על פי נתוני המגמה ב-5.5% בנובמבר 2016 - ינואר 2017. זאת, בהמשך לירידה של 12% באוגוסט - אוקטובר 2016.

 

פירוט לפי קבוצות מראה כי יבוא תשומות לחקלאות ירד ב-49.9% בחישוב שנתי, יבוא תעשיות מכונות ואלקטרוניקה ירד ב-16.2% בחישוב שנתי ויבוא ברזל ופלדה ירד ב-11% בחישוב שנתי.

 

נתוני המגמה מצביעים על עלייה ביבוא מוצרי השקעה שעלה ב-1.1% בחישוב שנתי בחודשים נובמבר 2016 - ינואר 2017 זאת, בהמשך לעלייה של 25.3% בחישוב שנתי בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2016. יבוא כלי תחבורה להשקעה עלה ב-18.7% בחישוב שנתי. לעומת זאת, ירד יבוא מכונות וציוד (המהווה כ-71% מיבוא מוצרי השקעה) ב-12.2% בחישוב שנתי.

 

בחודשים נובמבר 2016 - ינואר 2017 עלה יבוא מוצרי צריכה, על פי נתוני המגמה, ב-3.6% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 0.1% בחישוב שנתי בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2016. יבוא מוצרים בני קיימא עלה בנובמבר 2016-ינואר 2017 ב-9.2% בחישוב שנתי עיקר העלייה הייתה ביבוא כלי תחבורה שעלה ב-65.9% בחישוב שנתי.

 

לעומת זאת, יבוא מוצרים לצריכה שוטפת (תרופות, מזון ומשקאות, הלבשה והנעלה) ירד ב-0.1% בחישוב שנתי בנובמבר 2016-ינואר 2017.

 

יבוא יהלומים (גולמיים ומלוטשים נטו) הסתכם בחודש ינואר 2017 ב-1.5 מיליארד שקל, לעומת 1.7 מיליארד שקל  בחודש המקביל של שנת 2016. יבוא חומרי אנרגיה (דלק גולמי, תזקיקים ופחם) הסתכם בחודש הראשון של השנה ב-2.6 מיליארד ש"ח, גבוה ב-69.7% בהשוואה לאותו חודש אשתקד.

 

יצוא הסחורות הסתכם בחודש ינואר 2017 ב-18 מיליארד שקל. 80% מסכום זה היה יצוא תעשייתי, כרייה וחציבה (למעט יהלומים). 18% יצוא יהלומים ו-2% יצוא חקלאי, ייעור ודיג. היצוא התעשייתי, כרייה וחציבה (למעט יהלומים) עלה בנובמבר 2016- ינואר 2017 ב-19.4% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לעלייה של 11.9% בחישוב שנתי, בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2016.

 

יצוא יהלומים נטו (מלוטשים וגולמיים) הסתכם בינואר 2017, לפי נתונים מקוריים, ב-3.3 מיליארד שקל, לעומת 2.6 מיליארד שקל בחודש המקביל בשנת 2016. היצוא החקלאי, ייעור ודיג הסתכם בינואר 2017 ב-0.4 מיליארד שקל - (נתונים מקוריים) ירידה של 14.1% בהשוואה לחודש המקביל ב-2016. יצוא גידול הדרים ירד ב-38.2% באותה תקופה.