הלמ"ס: ירידה של 11.1% ביבוא מוצרי השקעה במהלך פברואר - אפריל

הגירעון בסחר הסחורות במהלך אפריל עמד על 5.7 מיליארד שקל. במהלך פברואר -אפריל 2017 ירד יצוא הסחורות ב-7.7% בחישוב שנתי ואילו יבוא חומרי גלם עלה בתקופה זו ב-10%


11:19 ,15.05.2017 מאת: מערכת פורט2פורט

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את נתוני סחר החוץ של ישראל עבור חודש אפריל 2017. בחודש אפריל 2017, הסתכמו יבוא הסחורות ב-18.3 מיליארד שקל, יצוא הסחורות ב-12.6 מיליארד שקל והגירעון בסחר הסחורות ב-5.7 מיליארד שקל.

 

יצוא הסחורות בחודשים ינואר- אפריל 2017, היווה 77.0% מהיבוא (ללא אניות, מטוסים ויהלומים) לעומת 81.2% באותם חודשים אשתקד. הגירעון המסחרי (סחורות בלבד) בארבעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם ב-13.5 מיליארד שקל לעומת גירעון של 11.6 מיליארד שקל בינואר-אפריל 2016.

 

בחודשים פברואר-אפריל 2017 עלה יבוא הסחורות (למעט אניות, מטוסים יהלומים וחומרי אנרגיה), על פי נתוני המגמה, ב-2.2% בחישוב שנתי. זאת, לאחר ירידה של 3.0% בחישוב שנתי בנובמבר 2016-ינואר 2017.

 

בחודשים פברואר-אפריל 2017 ירד יצוא הסחורות (למעט אניות, מטוסים ויהלומים), על פי נתוני המגמה, ב-7.7% בחישוב שנתי. זאת, לאחר עלייה של 4.7% בחישוב שנתי בנובמבר 2016-ינואר 2017.

 

יבוא הסחורות באפריל 2017, הסתכם כאמור ב-18.3 מיליארד שקל. 43% מסכום זה היה יבוא חומרי גלם (למעט יהלומים וחומרי אנרגיה), 19% יבוא מוצרי צריכה, 17% יבוא מכונות ציוד וכלי תחבורה יבשתיים להשקעות ו-21% הנותרים יבוא יהלומים, חומרי אנרגיה, אניות ומטוסים.

 

יבוא חומרי גלם (למעט יהלומים וחומרי אנרגיה) עלה על פי נתוני המגמה, ב-10.0% בפברואר-אפריל 2017 בחישוב שנתי. זאת, לאחר ירידה של 3.4% בנובמבר 2016-ינואר 2017. פירוט לפי קבוצות מראה כי יבוא מתכות אל-ברזליות עלה ב-42.2% בחישוב שנתי (עלייה של 3.0% בממוצע לחודש), יבוא עץ ומוצריו עלה ב-9.3% בחישוב שנתי ויבוא בדים וחוטים עלה ב-8.1% בחישוב שנתי.

 

נתוני המגמה מצביעים על ירידה ביבוא מוצרי השקעה (למעט אניות ומטוסים) שירד ב-11.1% בחישוב שנתי בחודשים פברואר- אפריל 2017. זאת, בהמשך לירידה של 4.0% בחישוב שנתי בחודשים נובמבר 2016-ינואר 2017. יבוא מכונות וציוד (המהווה כ-68% מיבוא מוצרי השקעה) ירד ב-31.6% בחישוב שנתי (ירידה של 3.1% בממוצע לחודש). לעומת זאת,  יבוא כלי תחבורה להשקעה עלה ב-20.4% בחישוב שנתי.

 

בחודשים פברואר-אפריל 2017 עלה יבוא מוצרי צריכה, על פי נתוני המגמה, ב-2.5% בחישוב שנתי לאחר ירידה של 0.6% בחישוב שנתי בחודשים נובמבר 2016-ינואר 2017.

 

יבוא מוצרים לצריכה שוטפת (תרופות, מזון ומשקאות, הלבשה והנעלה) עלה ב-5.1% בחישוב שנתי בפברואר-אפריל 2017. לעומת זאת, יבוא מוצרים בני קיימה (ריהוט, מוצרי חשמל ביתיים וכלי תחבורה) ירד בפברואר-אפריל 2017 ב-3.9% בחישוב שנתי. עיקר הירידה הייתה ביבוא ריהוט ומוצרי חשמל ביתיים שירד ב-14.8% בחישוב שנתי. יבוא יהלומים (גולמיים ומלוטשים נטו) הסתכם בחודשים ינואר- אפריל 2017 ב-7.2 מיליארד שקל, לעומת 8.1 מיליארד שקל בחודשים המקבילים של שנת 2016. יבוא חומרי אנרגיה (דלק גולמי, תזקיקים ופחם), הסתכם בארבעת החודשים הראשונים של השנה ב-9.1 מיליארד שקל, גבוה ב-43.8% בהשוואה לאותם חודשים אשתקד.

 

יצוא הסחורות הסתכם בחודש אפריל 2017 ב-12.6 מיליארד שקל. 89% מסכום זה היה יצוא תעשייתי, כרייה וחציבה (למעט יהלומים). 8% יצוא יהלומים ו-3% יצוא חקלאי, ייעור ודיג. היצוא התעשייתי, כרייה וחציבה (למעט יהלומים) ירד בפברואר- אפריל 2017 ב-7.9% בחישוב שנתי. זאת, לאחר עלייה של 5.9% בחישוב שנתי בחודשים נובמבר 2016-ינואר 2017. יצוא יהלומים נטו (מלוטשים וגולמיים) הסתכם בינואר-אפריל 2017, לפי נתונים מקוריים, ב-10.2 מיליארד שקל, לעומת 10.7 מיליארד שקל בחודשים המקבילים בשנת 2016. היצוא החקלאי, ייעור ודיג הסתכם בינואר-אפריל 2017 ב-2.0 מיליארד שקל - (נתונים מקוריים) ירידה של 3.6% בהשוואה לחודשים המקבילים ב-2016. יצוא גידול יבולים עונתיים ירד ב-14.9% באותה תקופה.