דובאי: תקנות חדשות להובלת חומרים מסוכנים

אישורים לכלי רכב המובילים חומרים מסוכנים יונפקו רק לאחר בדיקת הרכב והתאמתו לאמות מידה אותם פרסמו רשות ההגנה האזרחית של דובאי ורשות הרישוי


00:00 ,05.05.2009 מאת: מערכת פורט2פורט

אישורים לכלי רכב המובילים חומרים מסוכנים יונפקו רק לאחר בדיקת הרכב והתאמתו לאמות מידה אותם פרסמו רשות ההגנה האזרחית של דובאי ורשות הרישוי
 
רשויות התחבורה והאכיפה בנסיכות דובאי פרסמו תקנה חדשה לפיה יחויבו כלי רכב המובילים חומרים מסוכנים להשיג אישורים מיוחדים מרשות התעבורה בכבישי הנסיכות.
 
על פי הדיווחים בתקשורת במפרץ האישורים יונפקו לאחר בדיקת הרכב והתאמתו לאמות מידה אותם פרסמו רשות ההגנה האזרחית של דובאי ורשות הרישוי.
 
רשויות ההגנה האזרחית והרישוי של דובאי חתמו לצורך זאת על הסכם מפורט המבטיח את הפיקוח על הובלת חומרים מסוכנים.
 
"מטרת ההסכם לשפר את שיתוף הפעולה הקיים בין שני הגופים על מנת להדק את אמצעי הביטחון והבטיחות בננקטים בעת העברת חומרים מסוכנים" אמר מנהל רשות הרישוי בדובאי, אחמד בחרוסיאן, אשר הוסיף כי ההסכם מפרט את סוגי החומרים המסוכנים ודגמי רכבים המותרים בהובלת חומרים אלה לצד הליכי הרישוי והפיקוח על רכבים אלה.