נמל עקבה: שונה נוהל העבודה עם מטעני חומ״ס

הוחלט להפחית את משך הזמן המוענק לסוחרים לפינוי טובין משישה לשלושה ימים עבור מכולות של כימיקלים מסוכנים בלבד, כך שרמת הסיכון בנמל תרד ב-50%


10:43 ,22.03.2021 מאת: מערכת פורט2פורט

מועצת הנציבים של ״רשות האזור הכלכלי המיוחד בעקבה״ החליטה להפחית את משך הזמן המוענק לסוחרים לפינוי טובין משישה לשלושה ימים עבור מכולות של כימיקלים מסוכנים בלבד, כך שרמת הסיכון בנמל תרד ב-50%. מחמוד ח׳ליפאת, מזכ״ל הרשות, הצהיר כי הנהלים החדשים בנמל חלים רק על חומרים מסוכנים, כך שהם יישארו במתחם המיועד לכך לתקופה של שלושה ימים. באשר למוצרי מזון, סחורות רפואיות וכלליות אחרות, ההליכים הקודמים לא השתנו. ששת הימים שהוענקו לסוחר נשארו בתוקף כדי שיוכל להשלים את ההליכים הקשורים להכנת הצהרת המכס ללא עלויות כספיות.

 

ח׳ליפאת הסביר כי הנוהל החדש הקשור לחומרים מסוכנים אושר בהתאם להמלצות הוועדה שהוקמה בנושא על ידי הממשלה. ועדה זו הוקמה על ידי נציגים העוסקים בהגנה על הנמל מפני חומרים מסוכנים, והיא המליצה על צמצום משך הטיפול בחומרים אלה. הוא הבטיח לסוחרים וליבואנים כי מעבר לכך לא נעשה כל שינוי בנהלים שנכנסו לתוקף מאז תחילת מגיפת קורונה כולל ההטבות שהוענקו להם. הוא גם התחייב כי לא יוטלו עמלות חדשות על הסוחרים והיבואנים הפועלים דרך נמל המכולות.