DP: גידול של 35% ברווח הנקי ב-2010

החברה מדובאי מדווחת על רווח נקי של 450 מיליון דולר. גידול של 9% בהיקף הטעינה והפריקה של מכולות לכדי 27.8 מיליון TEU. גידול של 9% נרשם בהכנסה הכוללת, לכדי 3.078 מיליארד דולר


00:00 ,28.03.2011 מאת: מערכת פורט2פורט

חברת ניהול הנמלים DP World מדווחת על תוצאות חיוביות ומעודדות בסיכום הפעילות בנמלי הים אותם היא מנהלת ברחבי העולם בשנת 2010.

החברה מדווחת על גידול של 9% בהיקף הטעינה והפריקה של מכולות לכדי 27.8 מיליון TEU, וזאת לעומת 25.6 מיליון TEU בשנת 2009. גידול דומה בשיעור של 9% נרשם בהכנסה הכוללת לכדי 3.078 מיליארד דולר, לעומת 2.821 מיליארד בשנת 2009, ואילו זינוק של 35% נרשם ברווח הנקי לכדי 450 מיליון דולר לעומת 333 מיליון דולר בשנה שקדמה לה.

במקביל, הרווח התפעולי של החברה EBITDA ללא הוצאות הריבית, המס, הפחת והאמורטיזציה, רשם גידול של 16% ועמד על 1.240 מיליארד דולר. בחברה הנמצאת בבעלות ממשלת נסיכות דובאי מייחסים את הגידול בפעילות, בהכנסות וברווח, לחזרה לפעילות שגרתית מבחינת היקף הטעינה והפריקה של מכולות לצד ביצוע תוכניות התייעלות ומכירת 75% מהפעילות בנמלי אוסטרליה תמורת סכום של 1.5 מיליארד דולר.

כמו כן, ממשיכים בחברה מדובאי להשקיע בפעילות הגלובלית, בכלל זה פתיחת מסופי המכולות החדשים בנמל Callao בפרו ומסוף Vallarpadam בהודו. נזכיר כי, החברה מנהלת 49 מסופי מכולות ב-31 מדינות.