יולי-ספטמבר 2011: סחר החוץ של ישראל בהאטה

נמשכת הירידה בייצוא הסחורות לארה"ב; האטה בקצב גידול הייבוא מארצות האיחוד האירופי; עלייה בייצוא לארצות אסיה וקבוצת יתר ארצות העולם


00:00 ,27.10.2011 מאת: מערכת פורט2פורט

בחודש ספטמבר 2011, הסתכם יבוא הסחורות (למעט יהלומים) ב-18.3 מיליארד שקל. 33% מהייבוא היה מארצות האיחוד האירופי, 23% מארצות אסיה, 12% מארצות הברית ו-32% הנותרים מקבוצת יתר ארצות העולם.

יצוא הסחורות (למעט יהלומים) הסתכם בחודש ספטמבר ב-13.3 מיליארד שקל מסכום זה, יצוא הסחורות לארצות האיחוד האירופי היוו 31%, הייצוא לארצות הברית 26%, הייצוא לארצות אסיה 21% ו-22% הנותרים ליתר ארצות העולם. הגירעון המסחרי (ללא יהלומים) ב- 5.0 מיליארד שקל.

הגירעון המסחרי (ללא יהלומים) הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2011 ב-44.2 מיליארד שקל לעומת גירעון של 21.5 מיליארד שקל באותם חודשים אשתקד. בינואר-ספטמבר 2011, היה גירעון (ללא יהלומים) של 18.7 מיליארד שקל בסחר הסחורות עם ארצות האיחוד האירופי, הגירעון (ללא יהלומים) עם ארצות אסיה הסתכם ב-13.9 מיליארד שקל ועם יתר ארצות העולם הגירעון הסתכם ב-23.8 מיליארד שקל. באותה תקופה נרשם עודף של 12.2 מיליארד שקל במאזן הסחורות (ללא יהלומים) עם ארצות הברית.

 

יבוא הסחורות

לאחר ניכוי השפעת העונתיות הרגילה וגורמים בלתי סדירים, שחושבו בלמ"ס מצביעים על המשך האטה בקצב העלייה של יבוא הסחורות (למעט יהלומים, אניות ומטוסים וחומרי אנרגיה). בחודשים יולי-ספטמבר 2011 עלה יבוא הסחורות ב- 11.1% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 15.9% בחישוב שנתי בחודשים אפריל- יוני 2011.

על פי הנתונים הואט קצב הגידול של יבוא סחורות מארצות האיחוד האירופי שעלה ב- 8.5% בחישוב שנתי בחודשים יולי-ספטמבר 2011, בהמשך לעלייה של 16.6% בחישוב שנתי באפריל- יוני 2011. מתחילת השנה גדל במיוחד היבוא (ללא יהלומים) מאיטליה, אירלנד ומלטה.

יבוא הסחורות מארצות הברית ירד ב-5.6% בחישוב שנתי ביולי-ספטמבר 2011, לאחר עלייה של 6.2% בחישוב שנתי באפריל- יוני 2011.

יבוא הסחורות מארצות אסיה עלה על פי נתוני המגמה בחודשים יולי-ספטמבר 2011 ב- 15.9% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לעלייה של 9.7% באפריל- יוני 2011. מתחילת השנה גדל במיוחד היבוא (ללא יהלומים) מיפן, סין ודרום קוריאה.

בחודשים יולי-ספטמבר 2011 ירד יבוא הסחורות מקבוצת יתר ארצות העולם ב-2.3% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 3.7% בחודשים אפריל- יוני 2011. במיוחד ירד היבוא (ללא יהלומים) מברזיל וקנדה.

יצוא הסחורות

בחודשים יולי-ספטמבר 2011 ירד יצוא הסחורות (למעט יהלומים), על פי נתוני המגמה ב- 3.2% בחישוב שנתי, לאחר ירידה של 5.6% בחישוב שנתי בחודשים אפריל- יוני 2011.

פירוט לפי קבוצת ארצות מראה, שעל פי נתוני המגמה ירד יצוא הסחורות לארצות האיחוד האירופי בחודשים יולי-ספטמבר 2011 ב-2.6% בחישוב שנתי. לאחר עלייה של 26.1% בחישוב שנתי (1.9% בממוצע לחודש) בחודשים אפריל- יוני 2011. מתחילת השנה ירד במיוחד היצוא (ללא יהלומים) לספרד, בלגיה ורומניה.

על פי נתוני המגמה ירד יצוא הסחורות לארצות הברית ביולי-ספטמבר2011 ב-23.0% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לירידה של 23.9% בחודשים אפריל- יוני 2011.

בחודשים יולי-ספטמבר 2011 עלה יצוא הסחורות לארצות אסיה ב-17.5% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 7.4% בחודשים אפריל- יוני 2011. מתחילת השנה גדל במיוחד היצוא (ללא יהלומים) ליפן סין, וויאטנם .

מהנתונים נראה עוד כי עלה יצוא הסחורות לקבוצת יתר ארצות ביולי-ספטמבר 2011 ב- 4.2% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 0.9% בחישוב שנתי באפריל- יוני 2011. מתחילת השנה עלה במיוחד היצוא (ללא יהלומים) לטורקיה, שוויץ וארגנטינה.